„Este necesar un efort conjugat al autorităților locale, al unităților de învățământ, astfel încât să fie asigurate condiții optime pentru toți elevii“

1

Interviu cu prof. Valeria Gherghe, inspectorul general al ISJ Teleorman


Stimată doamnă inspector general, pentru inspectoratele școlare, vara este unul dintre cele mai aglomerate anotimpuri. Pentru început, spuneți‑ne cum a decurs evaluarea națională la nivelul județului Teleorman?
În toate cele 67 de centre de comunicare din județul Teleorman, la care s‑au arondat 93 de centre de examen, evaluarea națională din acest an școlar s‑a desfășurat în condiții optime, cu respectarea metodologiei în vigoare. Rezultatele nu au fost tocmai îmbucurătoare, fiind vorba de o promovabilitate de 56,90%, dar, comparativ cu rezultatele obținute la simularea examenului de evaluare națională din luna martie, la o analiză pe discipline, se constată o creștere a promovabilităţii atât la limba şi literatura română, de la 60,65% la 72,37%, cât şi la matematică, de la 26,67% la 41,71%. Astfel, pentru ambele probe s‑a înregistrat o creștere a promovabilităţii la examenul de evaluare națională, față de simulare, de la 38,24% la 56,9%, obiectivul general de Creștere a promovabilității la examenul de evaluare națională 2018 cu cel puțin 10%, propus în Planul de acțiune privind îmbunătățirea rezultatelor elevilor la Examenul de evaluare naţională, 2018, elaborat la nivelul județului Teleorman, în urma simulării examenului evaluării naționale, fiind îndeplinit.
Ca urmare a  analizei rezultatelor obţinute, fiecare unitate de învăţământ a elaborat, pe lângă Raportul privind organizarea şi desfăşurarea examenului de  Evaluare Naţională, transmis către Inspectoratul Şcolar Județean Teleorman, şi un Plan de măsuri remediale în vederea îmbunătăţirii rezultatelor obţinute de elevi.
După analiza acestor rapoarte, precum şi după centralizarea planurilor de măsuri remediale, Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman a identificat principalele cauze care au determinat rezultatele relativ slabe la examenul de evaluare naţională ale unor elevi din mediul rural, mai ales, şi a elaborat propriul plan de măsuri remediale, având ca obiectiv general: Creșterea promovabilității la examenul de evaluare națională 2019 cu cel puțin 10%.
Ce rezultate s‑au înregistrat la bacalaureatul de anul acesta la nivelul județului Teleorman?
La sesiunea iunie‑iulie 2018 a examenului de bacalaureat, în județul Teleorman, rata de promovabilitate, înainte de contestaţii, a fost  47,30%. După soluționarea contestațiilor, din cei 2.464 de candidați înscriși –  prezenți 2.409 (dintre care 2.047 din serie curentă), cinci elevi au fost eliminați, fiind declarați reușiți 1.254 candidați (dintre care 97 din serii anterioare). Astfel, rata de promovabilitate a crescut de la 47,30%, înainte de contestații, la 52,56 (o creștere cu 5,26%). Față de anul școlar precedent, se înregistrează o diminuare a promovabilității cu  3,47%. Rezultatele obținute nu sunt mulțumitoare, la nivelul județului, după fiecare sesiune a examenului de bacalaureat, în baza unor analize pertinente, se stabilesc măsuri de remediere a situației, astfel încât acest rezultat să se îmbunătățească.
La sesiunea a doua a examenului de bacalaureat, sesiunea august‑septembrie, au fost înscriși 970 de candidați. Această sesiune a fost bine organizată, probele s‑au desfășurat în condiții optime, fără incidente.
Aș vrea să trecem în revistă concursurile și examenele profesorilor – titularizarea și definitivatul. Vom avea profesori mai bine pregătiți anul acesta decât anul trecut?
La concursul de ocupare a posturilor didactice din sesiunea iulie 2018, în județul Teleorman au fost validați pentru concurs 312 candidați, la 34 de discipline de concurs. Dintre aceștia, 51 s‑au retras din concurs, din motive personale, 261 de candidați fiind înregistrați cu note. Dintre candidații cu note, 42,91% (112 candidați) au obținut note peste 7,00 – 39, 46% – 103 au obținut note cuprinse între 5,00 și 7,00, 46 de candidați (17,62%) obținând note mai mici de 5,00. Rata de promovabilitate (cu note peste 5,00) a fost de 82,38%, ceea ce constituie un rezultat bun.
Și la examenul național de definitivare în învățământ din acest an școlar s‑au obținut rezultate bune. În anul școlar 2017‑2018, după procesul de înscriere, după introducerea datelor în aplicația electronică dedicată, respectiv după completarea dosarelor și validarea datelor de înscriere existente în aplicația electronică, au fost admiși să participe 89 de candidați la proba scrisă din 18 iulie 2018 pentru 13 discipline. Dintre aceștia, cinci nu s‑au prezentat la proba scrisă, iar 11 s‑au retras în timpul probei scrise.
Din cele 73 de lucrări evaluate, 61 de candidați au fost admiși cu medii peste 8, ceea ce corespunde unei promovabilități de 83,56%. Acest rezultat reprezintă un real  progres, având în vedere procentele înregistrate în anii anteriori. Astfel, în anul școlar 2016‑2017, promovabilitatea a fost de 67,77%,  iar în anul școlar 2015‑2016 – 54,79%.
Ce procent de suplinitori are în prezent județul Teleorman?
La nivelul județului Teleorman, ponderea cadrelor didactice angajate cu contract de muncă pe perioadă determinată (suplinitori, cu studii corespunzătoare postului, calificați) este de circa 21‑22% în fiecare an școlar. Din nefericire, deși rezultatele obținute la concursul de ocupare a posturilor sunt bune, un număr important de candidați, obținând note peste 7,00, numărul posturilor titularizabile (pentru angajare pe perioadă nedeterminată) este din ce în ce mai mic, consecință a scăderii efectivelor de elevi.
Nu putem trece cu vedere faptul că o bună parte din țară s‑a confruntat în această vară cu fenomene extreme, cu inundații grave. Au afectat acestea rețeaua școlară din județul Teleorman?
În județul Teleorman, în luna martie 2018, inundațiile produse nu au afectat clădirile unităților de învățământ, ci doar căile de acces către acestea, ceea ce a dus la suspendarea cursurilor școlare pentru câteva ore. Cu o astfel de situație s‑au confruntat două unități din județ: Școala Gimnazială Alexandru Dimitrie Ghica, Peretu, și Școala Gimnazială nr. 1 Orbeasca, rețeaua școlară a județului nefiind afectată.
Care este situația unităților de învățământ teleormănene la acest început de an?
Încă de la începutul lunii august, unitățile de învățământ au demarat activitățile de reparații și igienizare ale clădirilor. Din discuțiile purtate cu directorii unităților de învățământ, în cadrul ședinței de lucru din data de 21 august 2018, a reieșit faptul că majoritatea unităților de învățământ sunt pregătite să înceapă noul an școlar în condiții optime. Ca în fiecare an, stadiul acestor pregătiri a fost verificat de echipe mixte formate din reprezentanți ai Instituției Prefectului – Județul Teleorman, ai Inspectoratului Școlar Județean Teleorman și ai Direcției de Sănătate Publică, care  vor vizita toate unitățile școlare din județ,  în perioada 27 august‑5 septembrie 2018.
Există în județul Teleorman, în momentul de față, unități de învățământ fără autorizație de funcționare, școli cu probleme? În ce zone?  
La începutul lunii iulie 2018, dintre cele 372 unități școlare din Rețeaua unităților de învățământ de stat din județul Teleorman,  un număr de 45 de unități școlare, din mediul rural, nu aveau autorizaţii sanitare de funcţionare din cauza lipsei apei curente potabile, lipsei canalizării sau a grupurilor sanitare interioare. Dintre acestea, 16 unități de învățământ erau în curs de autorizare. În vederea autorizării tuturor unităților școlare este necesar un efort conjugat al autorităților locale, al unităților de învățământ, astfel încât la începutul noului an școlar să fie asigurate condiții optime pentru toți elevii teleormăneni.
Interviu realizat de Marcela Gheorghiu