Eminescu să ne judece!

Sunt foarte bucuros pentru că şi-n acest început de nou an în toate unităţile şcolare din zona Rădăuţilor, şi nu numai, după informările mele, s-au organizat manifestări de omagiere a Poetului Nepereche, aşa cum a fost botezat pe bună dreptate. Dar, orice nume i-am fi dat, el rămâne, pur şi simplu, Mihai Eminescu, iar românii, oriunde-ar fi, îşi aduc mereu aminte de el şi-l cinstesc.
 Nu cu mult timp în urmă, invitat de doamna Mărioara Băhnean, bibliotecar al Liceului Tehnologic Ion Nistor din Vicovu de Sus, am participat la o activitate cultural-educativă de excepţie. Aşa că recenta invitaţie venită şi din partea domnului director al liceului a venit foarte bine şi de aceea am şi primit-o cu mare plăcere şi interes. Am onorat-o şi m-am felicitat pentru acest lucru.
Activitatea s-a desfăşurat sub genericul „Eminescu – poet nemuritor“ în localul  elegant al bibliotecii liceului. Am profitat de acest prilej pentru a sta de vorbă cu mai mulţi elevi care veniseră la bibliotecă să împrumute cărţi.
Primind programul manifestării, am rămas uimit. Doamna bibliotecară l-a întocmit minuţios, pe minute chiar, punctele din program fiind înlănţuite minuţios şi logic. În desfăşurarea manifestării a antrenat cadre didactice de la liceu, de la cele trei şcoli gimnaziale din localitate şi de la Şcoala Straja. În plus, au fost incluşi în program foarte mulţi elevi de la ciclul primar, gimnazial şi liceal, plus doi bibliotecari şcolari. Ce mai, doamna Băhnean a pus în mişcare forţe importante.
Deschizând manifestarea culturală, doamna Băhnean a prezentat portretul pe care Ion Slavici i l-a făcut lui Mihai Eminescu, de la care a pornit prezentarea sa.
Programul s-a constituit din douăsprezece numere şi a cuprins: prezentarea vieţii Poetului, tematica poeziei sale, dramatizări din opera sa, recitaluri de poezie pe diferite teme, expoziţie de desene inspirate din opera sa, expoziţie de cărţi şi, tot foarte interesant, creaţii personale de-ale copiilor dedicate lui Eminescu, recitate de aceştia. În plus, spectatorii au fost încântaţi de cântecele scrise pe versurile lui Eminescu sau ale lui Grigore Vieru, precum şi cântecul dedicat lui Eminescu de către soţii Aldea-Teodorovici (sublimă interpretare a trei fetiţe!). Câteva poezii au fost recitate pe acordurile „Baladei“ lui Ciprian Porumbescu interpretate magistral de elevul Andrei Mironescu.
Spectatorii au fost impresionaţi şi de momentul poetic realizat de eleva Gabriela Ursachi din clasa a X-a (prof. Anisia Gherman), care a recitat poezii de Eminescu traduse în limba franceză.
Elevii Petru Popescu, Ana-Maria Tarnevţchi, Ovidiu Chelba, Andreea Vătămănescu din clasa a IX-a C au interpretat la înalte cote artistice dramatizarea „Luceafărului“. Frazare corectă, inflexiunile glasurilor şi recitarea impecabilă a strofelor au impresionat auditoriul. La aceleaşi cote artistice înalte s-a constituit şi dialogul purtat între Eminescu (Ionuţ Simionescu) şi Veronica Micle (Lenuţa Creţan), ambii din clasa a X-a E.
Este ceva să reciţi atâtea şi atâtea versuri şi să nu ai o hârtie în faţă! Copiii s-au bazat numai pe „suflatul“ din partea supraveghetorilor. Dar nu s-au poticnit deloc. Înseamnă că s-a muncit foarte mult cu aceşti copii.
Elevii clasei a IV-a, coordonaţi de învăţătoarea Lăcrimioara Parasca, au recitat poeziile „Ce te legeni…“ şi „Rugăciune“, pe care le-au ilustrat apoi cu desene pe aceeaşi temă. Foarte interesant număr, ca şi recitarea  în tandem a poeziei „Revedere“.
Un grup de zece elevi din clasa a VIII-a B au prezentat liber viaţa şi opera lui Eminescu, intercalând şi poeziile la care au făcut referire. Grupajul a fost realizat de prof.  Maria Negru.
Au mai recitat poezii elevii Alina Păsăilă (cl. a X-a), Andrei Ursachi (cl. a X-a) şi Alexandra Negru (cl. a IX-a), fiind acompaniaţi de elevii Dana Ţugui (cl. a X-a) şi Emanuel Pitic (cl. a VII-a).
Sub îndrumarea prof. Maria-Daniela Mironescu au recitat poezii elevii Olimpia Nistor („Lacul“), Alexia Schipor („Sara pe deal“), Ciprian Ovidiu („O, rămâi…“) şi Claudiu Mironescu („Doina“). Cel puţin modul în care a recitat poezia elevul Mironescu i-a cutremurat, pur şi simplu, pe spectatori.
În finalul activităţii, elevii Mihaela Bărbuţă, Daria Cotos, Ionela Cârciu şi Diana Aienohoaiei de la Şcoala Gimnazială Straja, sub conducerea prof.  Lucreţia Bărbuţă şi a bibliotecarei  Georgeta Juravle, au prezentat un moment poetic. Aceleaşi aprecieri pentru interpretare, dar şi pentru faptul că s-au deplasat tocmai din comuna vecină.
Din cele spuse de domnul Angelo Bărbuţă, directorul liceului, am reţinut: „Astăzi îl sărbătoriţi pe Mihai Eminescu, cel mai mare om pe care l-a dat naţiunea română. Pentru că sunt profesor de matematică, am pregătit câteva păreri prin  care-am găsit o legătură a versurilor sale cu matematica, respectiv cu fizica, în versurile Poetului. Mă opresc la două chestiuni: «Cu mâine zilele-ţi adaogi/Cu ieri viaţa ta o scazi,/Cu toate-acestea ai în faţă/ De-a pururi ziua cea de azi». Putem face o formulă: mâine-ieri=azi, formulă care se găseşte într-un şir matematic. O altă chestiune s-ar regăsi în poezia «La steaua…», în care găsim elemente de teorie a relativităţii. El a spus aceasta cu douăzeci de ani înaintea demonstrării acestei teorii de către Albert Einstein. Eminescu a  scris şi despre teoria  Kant-Laplace  despre formarea sistemului solar“. A recitat apoi două strofe din poezia „La steaua…“, explicându-le copiilor drumul luminii şi ce-a vrut să spună poetul prin aceste versuri.
Doamna profesoară Maria-Daniela Mironescu mi-a declarat: „Am participat cu mare drag la acest proiect, care a sensibilizat sufletele copiilor. Am încercat astăzi, prin tot ce-am prezentat cu copiii, să rememorăm creaţia acestui mare poet, reamintindu-l pe Eminescu la reîntoarcerea lui într-un singur loc, la noi acasă“.
Cum era şi firesc, ultimul cuvânt i l-am dat doamnei Mărioara Băhnean, organizatoarea acestui proiect educativ: „Mă bucur c-am reuşit să adun într-un singur loc forţele care-au realizat aceste manifestări. Prin tot ce-am făcut m-am adresat copiilor, colegilor de muncă şi, ce este mai important, şi părinţilor copiilor. Aţi văzut că au participat şi părinţi de-ai copiilor. Sunt obligată să le mulţumesc tuturor: colegilor, direcţiunii şcolii, colegilor de la celelalte unităţi şcolare din oraş, precum şi colegelor de la Straja, care au participat alături de noi la această manifestare. Asta mă ambiţionează să desfăşor şi alte programe educative, toate acestea fiind în folosul copiilor“.
M-am gândit că are dreptul să fie mândră şi mulţumită. Pe lângă cele arătate, eu am constatat un interes deosebit al elevilor pentru lectură, frecventarea bibliotecii, cerinţa lor de carte şi, pe deasupra tuturor, am remarcat şi modul lor de exprimare, ceea ce denotă un studiu temeinic la clasă.  Altfel nu s-ar fi putut prezenta şi astăzi aşa.
Analizând activitatea la care am asistat, o pot caracteriza astfel: superb, românesc, patriotic şi educativ.
Prof. Gh. Dolinski