ELI-NP a primit statut de obiectiv special de interes naţional

Foto ELI-NP

FLORIN ANTONESCU

Sistemul laser de la Măgurele, Extreme Light Infrastructure-Nuclear Physics (ELI-NP), a fost inclus prin hotârâre de guvern în categoria instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării de la bugetul de stat, capitolul „Cercetare fundamentală și cercetare-dezvoltare”. Instalaţiile şi obiectivele speciale de interes naţional sunt definite ca „structuri de cercetare-dezvoltare, fără personalitate juridică, ce funcționează în cadrul unei unităţi de cercetare-dezvoltare cu personalitate juridică, acestea asigurând sprijinul științific și tehnologic pentru unul sau mai multe domenii din Strategia Națională de Cercetare, Dezvoltare, Inovare, dar și suport logistic pentru cooperări internaționale”. Sunt 30 astfel de structuri. Includerea infrastructurii ELI-NP este argumentată astfel: „Extreme Light Infrastructure – Nuclear Physics (ELI-NP) a atins un nivel de maturitate tehnică și funcțională, laserul fiind în parametrii proiectați, are un rol de suport major pentru activitatea de cercetare-dezvoltare în domenii strategice, asigurând, totodată, suportul științific, tehnic și logistic pentru cooperări internaționale, inclusiv în diverse programe de infrastructuri pentru cercetare la care România este parte.

La această dată, România dispune de cea mai avansată infrastructură de cercetare din lume în domeniul laserelor de mare putere. În cadrul acesteia, au fost recepționate și sunt date în exploatare: clădirile speciale și sistemul geotermal care asigură condițiile de mediu necesare funcționării aparaturii științifice, sistemul de lasere de mare putere cu două brațe de 10 PW, două brațe de 1 PW, două brațe de 100 TW, laboratorul de ținte pentru interacția laser cu materia, laboratorul optic, precum și toate ansamblurile experimentale prevăzute de proiectele tehnice ale experimentelor, aprobate de Comitetul Științific Internațional al ELI-NP.

Pe lângă confirmarea funcționalității și livrarea parametrilor proiectați pentru Sistemul Laser de Mare Putere, au fost realizate și primele experimente cu acesta la brațele de putere mai mică, ceea ce reprezintă o premieră mondială. Este absolut necesară susținerea operării acestui sistem pentru demararea experimentelor preconizate în această perioadă, având în vedere că până la șfârșitul anului 2020, urmează să fie montate și camerele de interacție necesare operării laserului la puterea maximă.

Accesul la utilizarea acestei infrastructuri este asigurat nu numai cercetătorilor din unitățile de cercetare-dezvoltare de drept public, ci și cercetătorilor și utilizatorilor din unități de cercetare-dezvoltare de drept privat și agenților economici”.

ELI-NP este administrat de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei (IFIN-HH) București.