Elevii cer restructurarea proiectului hotărârii de guvern privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ARACIP

Elevii cer restructurarea proiectului hotărârii de guvern privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ARACIP

Consiliul Național al Elevilor solicită Ministerului Educației, într-o postare pe pagina de Facebook, „restructurarea proiectului hotărârii de guvern privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a ARACIP, astfel încât dreptul de vot în cadrul Consiliului să revină exclusiv experților în evaluare a calității, care își desfășoară activitatea în cadrul Agenției”.

Reprezentanții elevilor propun următoarele recomandări în vederea ridicării unităților de învățământ la cele mai înalte standarde de calitate, dar care, în același timp, ar duce la eficientizarea activității ARACIP”. Astfel, printre acestea se numără stabilirea unor criterii de evaluare realiste și a unor standarde de performanță obiective, dar și redactarea anuală a unui raport privind asigurarea calității în învățământul preuniversitar, care să prezinte atât rezultatele evaluărilor externe desfășurate pe parcursul unui an școlar, cât și propunerile pe care ARACIP le face pentru a asigura respectarea standardelor de performanță impuse. Ulterior, spun reprezentanții elevilor, acest raport ar trebui inclus în Raportul privind starea învățământului preuniversitar, întocmit anual de Ministerul Educației.

De asemnea, CNE propune impunerea obligativității școlilor de a solicita evaluările externe ale ARACIP la fiecare 5 ani și organizarea, cel puțin anual, a unor sesiuni complexe de formare pentru evaluatorii externi ai ARACIP și pentru membrii comisiilor de evaluare și acreditare a calității de la nivel școlar”.

Elevii vin cu un set de sugestii și în ceea ce privește managementul Agenției Naționale pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar. Concret, aceștia propun „organizarea unui concurs complex și transparent pentru ocuparea funcției de președinte al ARACIP, eliminarea sintagmei „mandate complete” și revenirea la forma inițială, dar și eliminarea dreptului de vot al reprezentanților Ministerului Educației și ai Asociației Școlilor Particulare în Consiliul ARACIP.

O altă propunere este divizarea actualului Consiliu ARACIP în două structuri – Consiliul de Administrație (format din președinte, secretar general, reprezentanți ai Ministerului Educației și directorii direcțiilor generale din cadrul ARACIP), care să fie responsabil de luarea deciziilor administrative de la nivelul instituției și Consiliul de Acreditare și Autorizare (format exclusiv din experți în evaluare și acreditare), ale cărui atribuții să se rezume strict la analizarea oportunității oferirii/ridicării autorizațiilor pentru școli”.

 

Reamintim că astăzi (miercuri, 2 februarie) reorganizarea ARACIP a fost introdusă pe ordinea de zi a ședinței de Guvern.