Educația – legătură între România și Nepal

Încă din 2014, Școala Gimnazială Nr. 117 a desfășurat, în fiecare an școlar, un proiect de educație interculturală cu Liceul Nobel Academy din Kathmandu, sub genericul: „Educația – legătură între România și Nepal“. Menționăm că un proiect desfășurat on-line, cu tema: „Campania Antibullying în școală“ – inițiat de British Council – Kathmandu, a fost distins cu Diplomă de Excelență la Gala Națională a Proiectelor Educaționale, organizată de EDUMANAGER.ro. Având în vedere colaborarea fructuoasă de până acum, am convenit împreună că, începând cu anul școlar 2018/2019, să trecem la un nivel superior de colaborare. În acest sens, am semnat un Acord de Parteneriat până în anul 2020 pentru desfășurarea Proiectului Educațional Internațional cu titlul „Cultură fără frontiere“, constând în organizarea a două subproiecte pentru acest an școlar: unul pentru profesori, intitulat: „Educația non-formală prin Proiecte Internaționale“ și altul pentru elevi, denumit: „Greetings & its Value“ – desfășurat sub egida British Council – Kathmandu în cadrul sistemului de proiecte internaționale educaționale cu acronimul ISA = „Internațional Schools Award“.

Proiectul pentru profesori are ca obiectiv realizarea unui schimb direct de bune practici educaționale atât în domeniul educației formale, cât și al educației non-formale, pentru educarea elevilor și perfecționarea profesorilor prin proiecte internaționale de educație interculturală.

În vederea prezentării partenerilor noștri a unei palete cât mai largi de bune practici în acest domeniu din România, am coagulat un Consorțiu educațional compus din Școala Gimnazială Nr. 117, Școala Gimnazială Sfinții Constantin și Elena, București, Inspectoratul Școlar Județean Brașov, Liceul Teoretic Johannes Honterus, Brașov, și Școala Gimnazială Aurel Mosora, Sighișoara, județul Mureș. Ca urmare, în perioada 29 aprilie-7 mai 2019, o delegație formată din câte un reprezentant al fiecărei instituții din Consorțiul educațional menționat a efectuat o vizită la Liceul Nobel Academy din Kathmandu, Nepal. Programul a fost foarte interesant, încărcat, dar și divers, cu multe vizite, întâlniri, schimburi de experiență cu profesori, directori, inspectori școlari, elevi, inclusiv cu familiile unor membri din conducerea Nobel Academy.

Nobel Academy este o instituie particulară de învățământ, formată din trei entități: 1. Liceu cu clasele I-X (învățământ obligatoriu) + Treapta a II-a (clasele XI-XII); 2. Institut de Învățământ Superior Nobel College și 3. Spitalul Nobel.

Înființat în anul 1998, liceul care are 1.258 elevi în clasele I-XII și 80 profesori, este una dintre cele mai bune școli din Nepal, fapt atestat și prin Diploma Națională de Educație acordată acestei instituții în anul 2011 de către Ministerul Educației din Nepal. La treaptă a II-a de liceu au două profile: Științific, respectiv Economic (management economic și turism). În cadrul vizitei am avut o prima întâlnire cu Echipa de Management a Proiectului, formată din domnii: Surendra Shrestha – președinte al Nobel Academy și director fondator, Nawaraj Pandey – manager general/director fondator, Shankar Shrestha  director al Colegiului de Învățământ Superior Nobel/director fondator, Rabin Dahal – manager financiar/director fondator, Santosh Mani Neupane – director fondator, Uttam Bhaukajee – director fondator, respectiv Babiță Labh Khayasta – directoare a Liceului Nobel Academy și Ramesh Marharjan – coordonator de proiecte internaționale, întâlnire în cadrul căreia ni s-a prezentat sistemul de educație din Nepal precum și Instituția Nobel Academy. Apoi am participat la Careul elevilor și profesorilor, unde atât elevii, cât și profesorii ne-au urat bun venit în școala lor. A fost foarte plăcut pentru noi când elevii clasei a III-a A ne-au întâmpinat spunându-ne în Limba română: Bună ziua! Bine ați venit! Ce mai faceți?, iar în holul școlii era expus un afiș mare: Bine ați venit!!! în limba română. Apoi am vizitat liceul ce are o bază materială nouă și modernă, în special în domeniul laboratoarelor pe discipline de învățământ. Liceul dispune de o cantină școlară care oferă elevilor o masă sănătoasă pregătită sub directa supraveghere a unui dietetician calificat. Elevii sunt puternic descurajați să aducă în școală și să consume mâncare nesănătoasă (junk food). Liceul are și un internat școlar modern, bine mobilat și dotat, cu personal calificat: pedagogi, psihologi și profesori, care oferă astfel elevilor în adevăratul sens al cuvântului „o casă“ departe de casă. Pentru elevii care sunt din Kathmandu, este asigurat un sistem de trasport la școală cu microbuze școlare, organizat de un departament specializat.

Am avut o întâlnire-dezbatere și schimb de experiență cu directorii liceului, șefii catedrelor pe discipline de învățământ și profesori, în care am abordat atât modul de organizare a educației formale, cât și educația non-formală, ei utilizând denumirile de educație extracurriculară și educație interdisciplinară. Sistemul de educație formală – la clasă este cel clasic, organizat pe modelul învățământului din Anglia, primele școli de tip european fiind înființate de englezi. În domeniul educației non-formale se lucrează pe proiecte de nivel local, național și internațional. În cazul proiectelor internaționale, elevii participă la proiecte interculturale din cadrul sistemului Internațional Schools Award, organizate și finanțate de British Council, sau la proiecete de tip sister-schools cu școli din India, Turcia, Anglia, România etc. De asemenea, peste 600 elevi din liceu sunt membri ai Organizației Scout, una dintre cele mai mari organizații Scout din Nepal, în cadrul căreia elevii învață să servească societatea și umanitatea. Elevii participa anual la Jamboreele Internaționale ale Organizației Scout din Marea Britanie, Filipine, Hong Kong și China. În urma cumplitului cutremur din 2015, elevii organizației Scout din liceu s-au remarcat prin intervențiile lor foarte eficiente și printre cele mai operative din Kathmandu, pentru salvarea și sprijinirea celor afectați de cataclism. Legat de acest lucru, menționăm faptul că, imediat după tragicul eveniment, la Școala Gimnazială Nr. 117 am organizat un proiect cu titlul: „Prietenul la nevoie se cunoaște“ în care fiecare elev și profesor din școala noastră a donat o sumă de bani pentru ajutorarea copiilor din școala soră din Kathmandu. În acest fel, am colectat suma de 1.500 $, care a fost utilizată la reabilitarea psihică a copiilor afectați de cutremur. În anul următor – 2016, având în vedere recomandarea medicilor și psihologilor ca elevii afectați să facă mai mult sport ca terapie activă/ocupațională și a faptului că mulți elevi erau amatori de tenis de masă, dar baza lor sportivă nu era dotată cu așa ceva, am organizat etapa a doua a acestui proiect în urma căruia s-au achiziționat două mese de tenis și tot echipamentul necesar. Marea noastră satisfacție sufletească a fost când unul dintre membrii delgației a jucat, la una din aceste mese, un set demonstrativ de ping-pong cu un elev „nobelian“. În acest moment, am avut un sentiment de mândrie că suntem români.

În urma acestei dezbateri/schimb de experiență am reținut că în deosebita strategie de Evaluare a Nobel Academy anume se utilizează Sistemul de Evaluare Continuă – cea mai modernă metodologie de evaluare a elevilor, care constă în evaluarea acestora atât în activitățile de la clasă, cât și în activitățile desfășurate în afară clasei. Nivelul de cunoștințe, competențele de învățare, gradul de participare, activitatea de cercetare/investigare, gradul de interes, abilitățile psihomotorii etc. sunt observate și înregistrate sub formă de criterii specifice. O astfel de observare ajută monitorizarea dezvoltării generale a copilului. Promovarea în clasa următoare se bazează pe evaluarea cumulativă pentru întregul an școlar, luând în considerare toate rezultatele la evaluările intermediare și la cele finale, la testele orale, munca la clasă, temele pentru acasă, precum și rezultatele obținute la proiectele în care a fost implicat.

O atenție deosebită se acordă activităților extracurriculare și celor interdisciplinare. Acestea pot ajuta elevii să aibă succes mult mai mult decât în activitatea propriu-zisă pentru însușirea de cunoștințe, contribuind la dezvoltarea minții/gândirii, formarea unor mai bune deprinderi de utilizare a timpului, respectiv cultivarea capacităților/talentelor înnăscute ale copiilor. Aceste activități contribuie prin excelență la dezvoltarea abilităților profesionale. Activitățile sportive, pe lângă întărirea sănătății tinerilor, au că efect promovarea unui puternic spirit de lucru în echipă. În concluzie, activitățile extracurriculare și interdisciplinare îmbogățesc elevii cu multe dintre abilitățile/competențele pe care viitorii angajatori le vor căuta.

Am avut o fructuoasă întâlnire cu inspectorul școlar din Katmandu, care ne-a prezentat ansamblul preocupărilor acestei instituții pentru ridicarea continuă a calității activității de instrucție și educație din școlile din capitala Nepalului, precum și imensul efort de reconstrucție a școlilor distruse de cutremurul din 2015 (în total, au fost distruse 5.000 de școli). În acest context, am aflat cu reală satisfacție că reconstrucția a trei școli distruse de cutremurul din Nepal a fost finalizată. Reconstrucția a fost realizată din fondurile donate de români în 2015 în Campania „Bucurie pentru Nepal“. În anul 2015, alpinistul Alex Găvan, care a supraviețuit cutremurului din Nepal și avalanșei ce a urmat, în timp ce se afla în expediție pe Everest, a lansat campania de ajutorare „Joy for Nepal“. Peste 36.000 de oameni au răspuns apelului său, care avea că scop reconstruirea a două școli în comunități izolate din Himalaya. Mai mult, datorită modului responsabil în care au fost administrate fondurile, o a treia școală a putut fi ridicată tot din banii donați de români.  Performer de top al României în alpinismul de altitudine extremă, Alex Găvan (35 ani) a escaladat șase vârfuri de peste 8.000 m din Himalaya, fără oxigen suplimentar și fără porteri de altitudine. Pentru Alex, „să urci vârfurile din afară înseamnă, de fapt, să le urci pe cele din interiorul tău“. A fost al doilea moment în care ne-am simțit mândri că suntem ROMÂNI. Mulțumim Alex.

Un alt moment important al schimbului de bune practici educative a fost întâlnirea cu toți profesorii liceului în care li s-a prezentat de către dna profesoară Ariana Bucur, inspector general școlar al județului Brașov, sistemul de educație din România, sub forma unei moderne prezentări PowerPoint și cu comentariile de rigoare. Aceasta a fost completată cu prezentări PowerPoint ale fiecărei școli din Consorțiul Educativ. A urmat un dialog deschis și prietenos cu profesorii din școala-gazdă, realizându-se un schimb de informații despre modalitățile de perfecționare a calității actului educativ, cu accent pe modalitățile de perfecționare a cadrelor didactice.

Am avut și o întâlnire cu reprezentanți ai Consiliului Elevilor, care ne-au făcut mai întâi o foarte frumoasă prezentare a țării lor, urmată de o discuție despre provocările vieții de elev în Nepal. Apoi li s-au prezentat și lor unitățile partenere în Consorțiul Educativ din România, cu accent pe aspecte ale activității elevilor din aceste școli.

Pentru a ne face o idee de ansamblu cât mai completă despre sistemul de învățământ din Nepal și a realiza o comparație între sistemul de învățământ privat și cel public, gazdele au organizat și o vizită la Liceul de stat cu clasele I-X Tangal, din Kathmandu. Aici am fost primiți în modul tradițional Nepalului: în fața careului elevilor ni s-a urat bun venit de către directorul liceului, domnul Rajendra Adhikari, ni s-a dat cadou o eșarfă nepaleză și ni s-a pus un semn roșu pe frunte, dintr-o substanță făcută din plante, ca semn de respect și protecție împotriva energiilor negative. Apoi am vizitat liceul și am avut o discuție cu un grup de profesori despre problemele specifice învățământului public din Nepal.

A urmat o foarte interesantă vizită la Institutul de Învățământ superior Nobel College.

 Acesta pregătește licențiați în: Managementul Afacerilor, Informatică, Managementul Sănătății, Îngrijire Medicală (Nursing Science), Farmacie, Microbiologie Medicală, Biochimie Medicală, prin studii de patru ani, precum și două masterate în Sănătate Publică, respectiv Farmacie. Nobel College este afiliat la Universitatea de Stat Pokhara, diplomele fiind asfel recunoscute oriunde în lume. Aici se pregătesc 1.625 studenți, sub îndrumarea a 156 profesori universitari. Am avut o discuție cu echipa de management a institutului, în care ni s-a prezentat modul de organizare a învățământului superior din Nepal. Gazdele și-au exprimat interesul de a realiza un astfel de proiect cu o instituție de învățământ superior din România. La această întâlnire am convenit că, după întoarcerea în România, membrii Consorțiului educativ să facă demersuri pentru a găsi instituții similare din țară interesate de un astfel de parteneriat. A fost organizată o întâlnire-dezbatere cu studenți din institut care ne-au prezentat principalele aspecte ale vieții de student din Nepal.

 Apoi am vizitat a treia instituție din cadrul Nobel Academy, și anume Spitalul Nobel. Acesta este primul spital particular din Nepal specializat în transplant de măduvă osoasă, respectiv al doilea din sud-estul Asiei. De asemenea, este specializat în tratarea unor forme de cancer prin metode ultramoderne, are și baza de pregătire practică și de cercetare pentru studenții din facultățile de profil din cadrul institutului. Aici, studenții fac practică de specialitate și chiar lucrează în sistemul „part-time job“, pregătindu-se astfel prin metoda „Learning by doing“ pentru a răspunde cu brio exigențelor din piața forței de muncă.

Având în vedere tema proiectului: „Cultură fără frontiere“, programul a cuprins și vizite la unele monumente culturale din Kathmandu și împrejurimi, monumente ce fac parte din Parimoniul Mondial al UNESCO. Dintre acestea menționăm celebrul templu Shwambhunath, cunoscut sub denumirea de Templul Maimuțelor, și Complexul muzeal Basantapur,  cu vechiul Palat regal al fostului Regat Kathmandu, Piața Patan Durbar  din orașul Lalitpur (al treilea că mărime din Nepal), Templul Tigrului Furios din orașul Kirtipur, listate de UNESCO ca fiind parte a sitului Patrimoniului Mondial din valea Kathmandu. De asemenea, am vizitat orașul turistic Dhulikel de unde sevede o superbă panoramă a munților Himalaya. De altfel, am avut șansa extraordinară de a face un zbor de agrement cu un avion de turism, care a durat o oră, pentru a admira măreția „Acoperișului Lumii“, vârful Everest, și celelalte cele mai înalte vârfuri muntoase din lume, pe care le-am văzut inclusiv din carlinga avionului. A fost o experiență extraordinară de a vedea de aproape „Chomolugma“ – Zeița Mumă a Zăpezii, cum este numit în dialectul local Muntele Everest. Am fost, pur și simplu, copleșiți de Măreția Naturii din munții Himalaya.

Un alt lucru ce ne-a ajutat foarte mult să facem un real schimb intercultural a constat în faptul că am fost invitați acasă la trei dintre directorii Nobel Academy, am văzut cum locuiesc, am cunoscut familiile respective, am servit la una dintre familii micul dejun tipic nepalez, la alta masa de prânz, respectiv masa de seară. Astfel, am schimbat impresii, ne-am cunoscut mai bine, am legat noi prietenii, am simțit căldura sufletească ce au manifestat-o în cadrul acestor vizite pritenești. Mai mult, unul din directorii Nobel Academy ne-a invitat la o nuntă din familia sa, o șansă unică de a cunoaște cultura și tradițiile poporului nepalez. A fost o ocazie extraordinară, o experiență practică foarte valoroasă pentru noi.

În finalul vizitei, elevii clasei a III-a A, cei implicați în Proiectul „Salutările și valoarea lor educativă“, îndrumați de dna Namu Gautam – profesor responsabil de proiect, și-au luat la revedere de la noi prezentând o Drama Show în care au folosit 17 expresii de bun venit, drum bun etc. atât în limba română, cât și în nepali și în engleză. Apoi ne-au prezentat, tot sub formă de Drama Show, un proiect al lor pe tema protecției mediului, ambele proiecte incluse în Sistemul Internațional Schools Award, organizat și finanțat de British Council – Kathmandu. Gazdele au organizat o cină de rămas-bun, la un restaurant tipic nepalez, unde s-a prezentat un spectacol de dansuri tradiționale nepaleze și ni s-au oferit cadouri culturale specifice. În concluzie, am fost puternic impresionați de măreția Munților Himalaya, de măreția culturii care a creat celebrele monumente din Patrimoniul Mondial UNESCO, de eforturile eroice ale poporului nepalez pentru reconstruirea țării, de calda ospitalitate de care ne-am bucurat peste tot în această vizită. Cel mai mult ne-a impresionat faptul că în centrul educației tinerei generații este pusă educația patriotică, în sensul că devenind mai buni, mai bine pregătiți, așa vor putea contribui mai bine la dezvoltarea țării lor. Respectele noastre pentru educatorii din Nepal!

Echipa de management a proiectului: Constantin Hărăbor – autor și coordonator de proiect, Adriana Stoica – director, Școala Gimnazială Nr. 117, București, Daniela Tapardea – director, Școala Gimnazială Sfinții Constantin și Elena, București, Ariana Bucur – inspector școlar general al județului Brașov, Radu Chivarean – director, Liceul Johannes Honterus, Brașov, Daniela Ciucan – coordonator proiecte internaționale, Șc. Gimnazială Aurel Mosora, Sighișoara, județul Mureș.

Prof. Constantin HĂRĂBOR