Dublu eveniment cultural-știinţific la Târgu-Mureș

9

Vineri, 30 august 2013, Colegiul Naţional Alexandru Papiu Ilarian, din Târgu-Mureș, a fost gazda unui dublu eveniment cultural-știinţific deosebit, organizat împreună cu Universitatea Petru Maior, Despărţământul Central Judeţean Mureș al Astrei și Filiala Mureș al Societăţii Cultural-Patriotice „Avram Iancu”. Este vorba despre lansarea cărţii „Sângeorgiu de Mureș, Septembrie 1940 – Septembrie 1944. Consemnări”, autori fiind publicistul Ilarie Gh. Opriș și profesorul de istorie Constantin Bogoșel, și Simpozionul știinţific intitulat „30 august 1940, o zi de tristă amintire”.
Cartea, cu o tematică interesantă și valoroasă în același timp, a fost prezentată de profesorul de istorie Simion Bui, moderatorul evenimentului, precizând faptul că „lucrarea reprezintă munca de cercetare istorică a autorilor, fiind de fapt un arc peste timp din istoria Sângeorzului de Mureș, analiza istorică axându-se pe perioada 1940-1944. A fost o perioadă istorică dificilă pentru românii transilvăneni, dar și pentru sângeorzeni, având în vedere faptul că etapa studiată este cea de după odiosul Diktat de la Viena, când românii și-au pierdut drepturile, au fost umiliţi, batjocoriţi și, în cele mai multe cazuri, uciși mișelește. Conţinutul volumului reprezintă rodul unei ample cercetări a documentelor de arhivă, a presei și a bibliografiei de specialitate, lucrarea având un caracter istoric, fiind în același timp și o carte de bibliografie pen­tru viitoarele cercetări istorice. Sângeorzenii, dar și ceilalţi cititori vor găsi între coperţile acestui volum frământările, trăirile, suferinţele părinţilor, bunicilor și străbunicilor lor, care au fost perse­cutaţi, batjocoriţi datorită faptului că-și iubeau patria și satul natal”.
În cadrul simpozionului au prezentat comunicări jurnalistul și scriitorul Lazăr Ladariu, președintele Despărţământului Central Judeţean Mureș al Astrei – „30 august 1940, vremuri de tristă aducere aminte”; lect. univ. dr. Giordano Altarozzi – „Diktatul de la Viena în context internaţional”, prof. univ. dr. Ioan Sabău-Pop – „Efectele ocu­pa­ţiei maghiare în domeniul proprietăţii”; prof. Nicolae Balint – „Acţiuni ale spionajului ma­ghiar în spaţiul românesc, premergătoare anului 1940”; prof. dr. Felician Suciu – „De la Tratatul de alianţă dintre România și aliaţi (4/17 august 1916) la nefaștii ani 1939-1940”. Între cele două părţi ale eveni­mentului de vineri, 30 august 2013, Gheorghe Vanga, solist de muzică populară, președintele Societăţii Culturale „Mioriţa”, din judeţul Mureș, a interpretat două cântece patrio­tice răscolitoare, frumoase prin mesajul lor de înaltă trăire sufletească și românească.
 Constantin BOGOŞEL,
Sindicatul din Învăţământul Preuniversitar Spiru Haret, Mureș