„Doar speranța unei noi rectificări pozitive a bugetului de stat ne-ar mai putea garanta normalitatea!“

0

Interviu cu prof. Valeriu Partene, președintele Sindicatului din Învățământ  „Corneliu Gheorghe Caranica“, Brăila

Stimate domnule președinte, școala începe de aproape trei decenii cu numeroase probleme. Din punct de vedere sindical, cum arată acest debut de an școlar 2019-2020? Care sunt problemele pe care le reclamă sindicatele din educație și, în mod special, Sindicatul „Corneliu Gheorghe Caranica“?

Pentru școala brăileană, anul școlar 2018-2020 începe sub auspiciile dorinței tuturor actorilor: elevi, profesori, părinți, autorități publice locale de preocupare, implicare și responsabilitate în vederea creării, pe cât posibil, a condițiilor necesare realizării unui act educațional de calitate.

În întregul județ, prin grija managerilor unităților de învățământ, a Inspectoratului Școlar Județean și a comunităților locale, lucrările de igienizare ale spațiilor educaționale s-au încheiat înainte de 9 septembrie, iar dotările cu materiale, mijloacele de învățământ și încadrarea cu personal didactic, aproape 99% calificat, asigură condiții normale de funcționare a sistemului educațional.

Avem și destule probleme cu care ne confruntăm de ani de zile: amenințarea maximă a școlii – nivelul fără  precedent al scăderii demografice; subfinanțarea școlii prin insuficienta alocare pentru „costul standard“; aplicația păguboasă a sistemului EDUSAL, coordonat de SIVECO (discreționar, doar la dispoziția unei persoane), care se modifică de la o zi la alta, într-o manieră pe care nimeni nu o mai poate înțelege, care produce derută în rândul salariaților și care-i împiedică pe responsabilii cu salarizarea să respecte legea: nu s-au plătit drepturi salariale prin plata cu ora în luna iulie 2019; nu s-au putut plăti pentru anumite categorii de personal drepturi aferente concediului de odihnă; nu se permite plata cumulului de funcții etc.

Din datele pe care le dețineți dvs., dle profesor, la nivelul Brăilei există unități de învățământ fără autorizație ISU de funcționare, școli cu probleme? De fapt, dle profesor, de ce începutul de an scoate la suprafață aceleași și aceleași probleme la nivel național?

Ca peste tot în țară, avem și la Brăila unități de învățământ și spații educaționale fără autorizare ISU sau autorizație sanitară de funcționare, dar cauzele care au generat aceste neajunsuri nu țin doar de școală și nu-i pot fi imputate nici ei și nici comunității locale. Se fac eforturi mari și suntem încrezători că, într-un timp rezonabil, aceste aspecte vor fi soluționate.

Rectificarea bugetară din luna august s-a soldat cu tăierea de la Educație a unui miliard  și ceva de lei. Va afecta acest lucru școala în noul an? Sau, așa cum dădea asigurări ex-ministrul Ecaterina Andronescu, și fără această  tăiere, învățământul are încă bani suficienți?

Cu siguranță că rectificarea din august va afecta școala. Deja am recurs la o primă rectificare bugetară internă la nivelul ordonatorului principal de credite, inspectorul școlar general, în sumă de aproape un milion și jumătate de lei ca să  putem acorda integral salariile lunii august 2019.

Lucrurile se complică însă pentru viitor, întrucât pentru asigurarea drepturilor salariale până la 30 noiembrie 2019 (salariile lunii decembrie se plătesc din bugetul anului următor) mai avem nevoie de peste 40 de milioane de lei, valoarea estimativă a salariilor pe două luni, pentru lucrătorii învățământului brăilean.

Doar speranța unei noi rectificări a bugetului de stat, care să fie pozitivă, ne-ar mai putea garanta normalitatea!!!

Domnule președinte, rămânând în sfera finanțelor, vreau să ne oprim la sentințele judecătorești: s-a rezolvat această problemă la nivelul sindicatului pe care îl conduceți? Vă întreb acest lucru deoarece încă mai există zone prin țară unde acestea nu au fost încă achitate în totalitate.

La Brăila, sentințele judecătorești au fost achitate încă din anul 2017, rămânându-ne doar dobânzile, acoperite de sentințe definitive și executorii de drept. Necazul a venit la achitarea dobânzilor în iunie anul curent, când soluțiua dată de MEN, deși în motivarea sentințelor se spunea clar că sunt „dobânzi legale penalizatoare“, a fost una incorectă și ilegală de plată ca „dobânzi remuneratorii“. Acest fapt ne-a obligat să ne adresăm din nou instanțelor de judecată, care au lămurit dispozitivul tuturor sentințelor și acum urmează să primim diferența conform formulei corecte de „dobânzi legale penalizatoare“.

Concluzionând, pășiți în noul an școlar cu optimism?

Misiunea unui sindicat nu a fost și nu va fi niciodată ușoară.

Noi suntem, sau ne dorim să fim, purtătorii de griji și aducătorii de speranțe pentru toți cei pe care-i reprezentăm și tot noi suntem deopotrivă preocupați de respectarea și aplicarea corectă a legilor țării și a contractelor colective de muncă, dar și interesați de calitatea actului educațional astfel încât și rezultatele acestui an școlar să mențină școala brăileană în plutonul de frunte al țării.

Ne dorim să vedem împlinite, la scadențele stabilite, prevederile ACORDULUI între Guvernul României și Federațiile Sindicale Reprezentative din Învățământ.

Interviu realizat de Oana Panait