Discriminarea copiilor lumii în privința accesului la educație

Discriminarea copiilor lumii în privința accesului la educație
Foto: UNICEF

„Probabilitatea de a deține competențe de citire de bază este de peste două ori mai mare în cazul elevilor de 7-14 ani din grupul cel mai avantajat decât în cazul celor din grupul cel mai dezavantajat”, conform unui raport al UNICEF prezentat în contextul  Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului – 20 noiembrie: raportul Rights denied: The impact of discrimination on children/„Drepturi refuzate: impactul discriminării asupra copiilor”.

Analiza a fost realizată în 22 de țări. A fost investigat „impactul rasismului și al discriminării asupra copiilor în ceea ce privește educația, sănătatea, înregistrarea la naștere și accesul la un sistem judiciar echitabil și egal, evidențiind disparitățile profunde cu care se confruntă grupurile minoritare și etnice”.

Dintre constatările analizei reținem:

  • copiii din grupurile etnice, lingvistice și religioase marginalizate sunt mult în urma celorlalți copii în ceea ce privește competențele de citire
  • referitor la proporția copiilor înregistrați la naștere – o condiție prealabilă pentru accesul la drepturile fundamentale – în RPD Laos, 59% dintre copiii sub 5 ani din grupul etnic minoritar Mon-Khmer sunt înregistrați la naștere, în comparație cu 80% în cazul grupului etnic Lao-Tai
  • la nivelul politicilor disciplinare din Statele Unite ale Americii, riscul suspendării de la cursuri este de aproape patru ori mai mare în cazul copiilor afroamericani decât în cazul copiilor caucazieni, iar cel de arestare din cauze care au legătură cu școala este de două ori mai mare
  • referitor la modul în care copiii și tinerii resimt povara discriminării în viața lor de zi cu zi, un nou sondaj U-Report, care a generat peste 407.000 de răspunsuri, a arătat că aproape două treimi dintre respondenți consideră că discriminarea este frecventă în mediul lor, în timp ce aproape jumătate dintre ei sunt de părere că discriminarea a avut un impact semnificativ asupra vieții lor sau a unei persoane cunoscute

Catherine Russell, directorul executiv al UNICEF: „Rasismul și discriminarea sistematică expun copiii la lipsuri și la riscul excluziunii, care poate persista o viață întreagă. Acest lucru ne afectează pe toți. Protejarea drepturilor fiecărui copil – indiferent cine este acesta și de unde provine – este cel mai sigur mod de a construi o lume mai pașnică, mai prosperă și mai dreaptă pentru toți. De Ziua Internațională a Drepturilor Copilului și în fiecare zi, orice copil are dreptul la incluziune, la protecție și la șanse egale pentru a-și atinge potențialul maxim. Avem cu toții puterea de a combate discriminarea copiilor – în țările noastre, în comunitățile noastre, în școlile noastre, în casele noastre și în inimile noastre. Trebuie să folosim această putere.”