Directorii și inspectorii școlari nu mai pot avea funcții în partidele politice!

Directorii și inspectorii școlari nu mai pot avea funcții în partidele politice!

Încă un pas înspre depolitizarea școlii. Parlamentarii au inițiat un proiect de lege prin care funcțiile de director, director adjunct și inspector școlar vor fi incompatibile cu funcțiile de conducere în partidele politice. Cei care au inițiat proiectul legislativ spun că învățământul a suferit mult de pe urma politizării școlii, fapt care a dus la scădera calității actului managerial educațional.

Dar ce spune proiectul de lege? Conform acestuia, persoanele aflate în funcții de conducere în instituțiile de învățământ nu pot avea și funcții în partidele politice: „După alineatul (3) al articolului 246 se introduce un nou alineat (4), cu următorul cuprins: (4) Funcțiile prevăzute la alin. (3) și funcția de director al Casei Corpului Didactic sunt incompatibile cu deținerea de funcții de conducere în cadrul unui partid politic la nivel local, județean sau național, pe perioada exercitării lor”.

În forma sa actuală, articolul 246 al legii cuprinde următoarele alineate: „(1) Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului înființează corpul național de experți în management educațional, constituit în urma selecției, prin concurs specific, a cadrelor didactice care fac dovada absolvirii unui program acreditat de formare în domeniul managementului educațional, cu minimum 60 de credite transferabile.

(2) Procedura și criteriile de selecție se stabilesc prin metodologie aprobată prin ordin al ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului.

(3) Pot ocupa funcții de conducere, de îndrumare și de control în unitățile de învățământ și inspectoratele școlare numai cadrele didactice membre ale corpului național de experți în management educațional”.

Reamintim că, în anul 2016, introducerea concursurilor pentru directori și inspectori școlari a reprezentat un prim pas către depolitizarea învățământului.

Proiectul legislativ se află, în momentul de față, în dezbatere publică, la Camera Deputaților.