„Din SUA până în Australia și China sunt absolvenți ai noștri care poartă în suflet mândria de a fi caragialist“

Interviu cu prof. Carmen Băjenaru, directorul Colegiului Național I.L. Caragiale, din Ploiești

Stimată doamnă director, Colegiul Național I.L. Caragiale, din Ploiești, a împlinit anul acesta 155 de ani de existență, o vârstă frumoasă care obligă la reflecție și analiză. Ce a reprezentat, de-a lungul tuturor acestor ani, această școală pentru comunitatea orașului?

Colegiul Național I.L.Caragiale continuă tradiția Liceului Sfinții Petru și Pavel, din Ploiești, care a fost înființat pe 3/15 noiembrie 1864 și a devenit unul din cele mai bune licee din țară. Devenit în 1948 Liceul de băieți nr. 1 și din 1952 Liceul I.L. Caragiale, a rămas o instituție de referință datorită calității corpului porfesoral și a absolvenților săi.

Fiind prima instituție de învățământ din oraș, a reprezentat pentru foarte mulți ani principalul reper cultural al acestuia. Pe băncile sale au învățat elevi care peste ani vor fi personalități ale culturii românești și internaționale și au predat profesori care au devenit legendari. Mulți profesori aveau doctorate luate la universitățile de la Paris, Viena și Berlin, iar 26 din absolvenți au ajuns membri ai Academiei Române.

Amfiteatrul Liceului Sfinții Petru și Pavel a reprezentat locul în care au conferențiat mari oameni de cultură și în care s-au desfășurat toate concertele și spectacolele de teatru și de operă până la construirea unei săli de spectacole în oraș.

Orice aniversare este un moment de bucurie, dar și unul de bilanț. Punctați-ne, vă rugăm, cele mai importante, dramatice sau faste momente din istoria acestei autentice vetre de educație și de cultură românească.

Istoria școlii noastre se împletește cu istoria României. Astfel, la luptele din  Primul Război Mondial au participat mulți elevi și profesori, iar 50 dintre ei și-au pierdut viața. După încheierea conflictului, numele lor au fost săpate pe o placă de marmură în holul liceului, iar în clase erau puse tablouri cu pozele și numele lor în semn de recunoștință.

Un moment dramatic a fost atunci când, în timpul bombardamentelor din vara anului 1944, clădirea liceului, un adevărat monument de arhitectură care domina Bulevardul Independenței, a fost dărâmat în proporție de 80%. Elevii, profesorii, baza materială, biblioteca și arhiva au fost mutate în Palatul Școlilor Comerciale. Aceasta era singura clădire care putea adăposti liceele de băieți, de fete și pe cel comercial. Deși autoritățile ploieștene au încercat să strângă bani pentru refacerea clădirii, acest lucru nu s-a realizat și din anul 1948 liceul funcționează în acest nou sediu.

Un alt moment dramatic a fost acela în care comuniștii au hotărât să schimbe numele liceului pentru că nu erau acceptate numele de sfinți. Astfel, prin Reforma Învățământului din 1948, a devenit Liceul de Băieți și mai apoi Liceul nr. 1 de Băieți. S-a dat examen de admitere și în clasele de liceu au fost admiși toți elevii de la fostul Sfinții Petru și Pavel. Corpul profesoral era format din profesorii de la Sfinții Petru și Pavel, iar baza materială și biblioteca erau tot de acolo.

Un moment fast în istoria școlii noastre este acela al numirii lui cu numele marelui dramaturg care a absolvit în prima serie. Este o poveste foarte frumoasă. În 1952, când se împlineau 100 de ani de la nașterea lui Caragiale, iar elevii din ultima clasă de liceu, din clasa a XI-a, colegi ai lui Nichita Stănescu și Eugen Simion, pregăteau un spectacol cu „O noapte furtunoasă“. Unuia dintre ei, Uță Băicoianu, i-a venit ideea ca ei, băieții, să îi propună reprezentantului ministerului să numească liceul cu numele lui Caragiale. Ideea a fost preluată la minister și susținută și de C. I. Parhon, fost elev al Liceului Sfinții Petru și Pavel și în februarie 1952, prin Decret al Consiliului de Miniștri, Liceul de Băieți din Ploiești primea numele de Ion Luca Caragiale.

Care este, în câteva cuvinte, istoria acestui colegiu de renume?

La 3/15 noiembrie 1864 se înființează Gimnaziul din Ploiești. La început a existat o singură clasă I, 19 elevi, pentru ca după două săptămâni să se înființeze și clasa a II-a, formată din 18 elevi, care în urma unui examen s-a considerat că au cunoștințele necesare pentru a fi declarați promovați ai clasei I. Între aceștia se afla și Ion Luca Caragiale. La 31 mai 1865 se pune piatra fundamentală a noului local, proiectat de arhitectul Alexandru Orăscu, execuția fiind încredințată meșterului Anghel Ioniță. La 1 septembrie1866 se deschid cursurile în noul local (actualul Muzeu de Istorie și Arheologie al județului Prahova). Cum și în Ploiești se impunea dezvoltarea învățământului, prin continuitate, de la cel primar către cel secundar, faptul avea să se împlinească prin înființarea gimnaziului, având ca director onorific pe institutorul superior M.I. Georgescu de la Școala Primară de Băieți Nr. 1. La data de 5 august 1866 se aproba denumirea de de Gimnasiul Sfinții Petru și Pavel, același cu al celei mai vechi biserici din oraș.

În 1878 s-a aprobat și funcționarea clasei a V-a, dar abia în toamna lui 1880, Ministerul Instrucției Publice a aprobat transformarea gimnaziului în Liceul Sfinții Petru și Pavel. În aprilie 1892, ministrul Take Ionescu solicită să se elaboreze un proiect pe baza propunerii arhitectului Ion N. Socolescu pentru construirea unui edificiu monumental, alocând și o subvenție anuală de 300.000 de lei, care să se adauge contribuției orașului. Între anii 1895-1898 se construiește localul de pe Bulevardul Independenței după planurile arhitectului Toma Dobrescu.

În anii care au urmat, liceul a devenit unul dintre cele mai cunoscute din țară. De numele său se lega imaginea fațadei monumentale, cu statuile celor doi Sfinți Apostoli, uniformele cu inițialele „L.P.P.“ deasupra numărului matricol, pe peticul de catifea vișinie de pe brațul stâng.

În timpul atacurilor aviației americane din vara anului 1944, clădirea liceului este bombardată și suferă grave avarii, întreaga fațadă și cea mai mare parte a clădirii fiind distruse.

În anul 1948, liceul își mută sediul în Palatul Școalelor  comerciale unde funcționează și astăzi.

În 1952 i se atribuie liceului de băieți numele de Ion Luca Caragiale.

În 1954 va lua denumirea de Școala Medie nr.1 Ion Luca Caragiale. Din anul 1956-1957 sunt organizate clase mixte. În 1959, prin mutarea Grupului Școlar de Petrol și Gaze de pe Bulevard, ministerul propune Școlii Medii Mixte I.L. Caragiale să revină în vechiul local de pe bulevard. Conducerea școlii de atunci preferă să rămână în construcția mai solidă din Gh. Doja nr. 98. În consecință, Școala Medie Alexandru Toma va beneficia de localul de pe Bulevard.

La 1 septembrie 1965 Școala Mixtă I.L. Caragiale va lua denumirea de liceu. În 1977 va fi recunoscut ca liceu de matematică-fizică. După această dată va cunoaște și alte transformări prin cuprinderea unor clase cu profil industrial ca să revină la numele Liceul Teoretic Ion Luca Caragiale.

La 27 noiembrie 1997 primește titlul de Colegiul Național I.L. Caragiale.

Dați-ne câteva nume ilustre dintre cei care s-au format în băncile CN I.L. Caragiale. Am înțeles că într-o singură clasă au învățat nu mai puțin de patru academicieni, iar dintre ei doi sunt și consăteni.

Liceul nostru a fost absolvit de 26 de membri ai Academiei Române:  Grigore Tocilescu, Ion Luca Caragiale, Ştefan Popescu, Petre P. Negulescu, Ştefan Gh. Nicolau, Constantin I. Parhon, Iosif Iser, Andrei Rădulescu – preşedinte al Academiei între 1946-1948, Ştefan Bezdechi, Constantin Giurescu, Constantin Pârvulescu, Constantin C. Georgescu, Geo Bogza, Octav Doicescu, Nicolae S. Petrulian, Grigore Ionescu, Paul Constantinescu, Marius Petre Visarion, Mihai Corneliu Drăgănescu – preşedinte al Academiei între1990-1994, Ioan Eugen Simion – preşedinte al Academiei 1998-2006, Nichita Stănescu, Basarab Nicolescu, Ioan Tomescu, Mircea St. Petrescu, Cristian Hera, Valeriu Cotea.

Într-adevăr, patru din aceștia au fost elevi ai aceleiași clase: Nichita Stănescu, Ioan Eugen Simion, Mircea Petrescu și Cristian Hera.

Satul Chiojdeanca din Prahova a dat doi președinți ai Academiei Române, și anume pe Andrei Rădulescu și pe Ioan Eugen Simion.

Nu mai puțin celebri sunt și Marele Maestru Internațional al șahului Florin Gheorghiu, criticul literar Valeriu Râpeanu, scriitorii Mihai Ispirescu, Laurențiu Ulici, Bujor Nedelcovici, actorii Toma Caragiu, Fory Etterle, arhitectul Toma T. Socolescu, compozitorii Florin Comișel, Ion Danielescu și lista poate continua.

Despre profesori care, de-a lungul timpului, au trecut pe la catedră, la I.L. Caragiale ce a reținut memoria comunității educaționale ploieștene?

Sunt mulți profesorii care au intrat în mentalul colectiv al urbei noastre. M-a impresionat gestul profesorului Ernest Târțescu, mort pe frontul din Sibiu în octombrie 1916, care a lăsat prin testament o bursă de 25.000 de lei aur pentru ajutorarea elevilor săi silitori, dar săraci.

Legendar este și profesorul de istorie Nicolae Simache pentru că reușea să îi facă pe elevii săi să retrăiască cele mai importante momente din istoria națională, dincolo de programa comunistă. De altfel, el este creatorul majorității muzeelor din Prahova, dintre care cele mai cunoscute sunt cel de Istorie și cel al Ceasurilor.

Profesorii de limba română Constantin Enciu și Gheorghe Milica au marcat anii de liceu ai lui Nichita Stănescu, Ioan Eugen Simion, Constantin Hera și Mircea Petrescu.

Celebru este și profesorul de matematică Ion Grigore care a obținut una din cele mai importante premii la olimpiade pentru România. În 1959 a obținut cu elevul său Nicolescu Basarab locul I la prima Olimpiadă Internațională de Matematică de la Brașov. Profesorul Grigore a creat un premiu pentru elevul cu cel mai bun rezultat la matematică dintr-un an școlar. Banii erau din economiile sale. Premiul există și astăzi și este susținut de Fundația „Nichita Stănescu“. Dintre profesoarele din ultima perioadă sunt foarte iubite doamnele Aspasia Vasiliu, Olga Petrescu şi Aurelia Solomon. Aspasia Vasiliu a a fost director în perioada 1958-1973 și a lăsat o amintire deosebită elevilor săi, așa că o parte a lor au contribuit la realizarea unui bust care domină scările profesorilor. Doamna Olga Petrescu este profesor de chimie şi până în 1989 a fost autoarea manualului de clasa a X-a. Doamna Solomon este professor de matematică și fost director și este una din persoanele foarte dragi nouă.

La 155 de ani de la înființare, CN I.L. Caragiale Ploiești se prezintă ca o pepinieră de valori. Ce înseamnă calitatea, performanța pentru suflarea educațională de la CNILC, pentru elevi și profesori deopotrivă?

Performanță este un cuvânt foarte des folosit în colegiul nostru pentru că știm foarte bine că dedicarea, implicarea și munca de calitate sunt cheia succesului. Ne propunem să creștem tineri care să aibă o cultură generală solidă, să se adapteze repede noilor tehnologii, să fie buni cetățeni și să răspundă nevoilor societății în care trăiesc. Performanțele noastre se văd și în rezultatele la concursurile școlare. Cele mai spectaculoase sunt la Informatică, unde profesoara Dana Lica și mai nou eleva noastră Alexa Tudose fac istorie. Dintre cele 15 medalii obținute în opt ani de Alexa, cea mai strălucitoare este Medalia de Aur și Locul I la Balcaniada de Informatică din acest an. Se adaugă acestei performanțe locul II la Olimpiada Internațională de Informatică pe echipe al echipei Centrului Județean de Excelență Prahova în care au fost trei elevi din liceul nostru. Printre informaticienii noștri foarte cunoscuți sunt Adela Lica, Mircea Pașoi, Valentin Gheorghiță, Dan Nae, Cătălina Cangea, Radu Voroneanu, Andrei Purice. Ei au studiat în universitățile din Marea Britanie și acum lucrează în marile companii de IT din lume. Performanțe se obțin și la celelalte discipline  – Limba română (Mențiune la Olimpiada Internațională de Limba Română și la Lectura ca abilitate de Viață), Istorie (premii I, II, III, mențiuni la fazele naționale ale Olimpiadei), Limba Latină, Limba Franceză, Astronomie, Geografie, Chimie, Matematică, dar și la Handbal și Șah.

Ce anume singularizează CN I.L. Caragiale în peisajul liceal românesc? Există o marcă CNILC?

Știm că aparținem comunității caragialiste, una din cele mai puternice și unite, dar și foarte numeroase.

Din SUA și până în Australia și China sunt absolvenți de-ai noștri care poartă în suflet mândria de a fi caragialist. Numele colegiului nostru este rostit cu respect în marile universități ale lumii datorită absolvențior noștri care au fost sau sunt studenți acolo – Cambridge, Oxford, UCL, Imperial College, London Business School, Manchester, Edinburgh, Sorbona, universități din Olanda, Germania, Belgia și SUA.

Suntem singurul colegiu care are o istorie atât de îndelungată în spate și atâtea personalități.

Cum și unde vedeți, în următorii ani, Colegiul Național Ion Luca Caragiale,
din Ploiești?

Vreau ca următorii ani colegiul nostru să devină unul din cele mai bune din țară în ceea ce privește nivelul de pregătire profesională a profesorilor și elevilor.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU