Dimensiuni ale performanței și ale stării de bine în Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân București

Dimensiuni ale performanței și ale stării de bine în Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân BucureștiÎn contextul actual, evaluarea calității educației ține seama nu doar de atingerea unor obiective definite conform unor standarde de referință și criterii academice și pedagogice, ci și de climatul școlar și de starea de bine a elevilor și profesorilor, care, prin caracterul lor complex, acești factori constituie adevărate provocări atât pentru unitățile de învățământ, cât și pentru evaluatorii externi.

Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân București este o unitate de învățămât cu tradiție de peste 50 de ani în învățământul profesional și tehnic bucureștean, cu o cultură organizațională caracterizată printr-un ethos profesional înalt, construit pe valorile asumate:

 • Muncă în echipă;
 • Inteligență socială;
 • Respect reciproc;
 • Competitivitate;
 • Excelență;
 • Angajament.

De la „foarte bine“ în sus

În acest an, unitatea noastră de învățământ a fost evaluată extern periodic de către ARACIP. Rezultatele evaluării au confirmat că orientarea spre excelență este o preocupare constantă a întregului colectiv. Din cei 24 de indicatori de performanță cuprinși în standardele naționale de evaluare externă a unităților de învățământ preuniversitar, 22 de indicatori au primit calificativul „Foarte bine“ și 2 indicatori au fost evaluați cu „Excelent“: indicatorul 11 – „Realizarea activităților de învățare, asigurarea participării și obținerea stării de bine“ și indicatorul 16 – „Dezvoltarea profesională a personalului“.

Aceste rezultate au fost posibile ca urmare a faptului că asigurarea performanței, atât în demersul didactic, cât și în activitățile extracurriculare și în ceea ce privește starea de bine în școală, sunt coordonate permanente ale activității conducerii și ale întregului personal al Colegiului Tehnic Mircea cel Bătrân București.

Dimensiunile prin care, an de an, colegiul nostru a reușit atingerea performanței și asigurarea stării de bine a elevilor și profesorilor, se referă la:

 • stimularea cercetării științifice, atât pentru cadrele didactice, cât și pentru elevi, prin organizarea anuală a Simpozionului Internațional „Pledoarie pentru tehnică“, cu secțiuni distincte pentru pentru profesori și elevi la fiecare ediție, în acest an școlar simpozionul ajungând la a XII-a ediție;
 • realizarea de activități în cadrul clubului cultural-artistic „Mozaic“ și publicarea de articole de către elevi în revista școlii, Mozaic, premiată în fiecare an la Concursul național de reviste școlare și jurnalistică al Municipiului București; în anul școlar 2022-2023, numerele 46 și 47 ale revistei, coordonate editorial de doamnele profesoare Carabă Georgiana și Popescu Daniela, au obținut mențiune;
 • participarea unei echipe de elevi ai clasei a XII-a A, coordonate de doamna profesoară Carabă Georgiana, la con­cursul regional „Vânătoarea de lectură în biblioteci“, obținând în această primăvară Premiul I la etapa pe județ/sector;
 • existența școlii de șoferi autorizată în cadrul colegiului, ceea ce permite elevilor obținerea permisului de conducere auto la finalizarea învățământului profesional din domeniul mecanică;
 • premii obținute în fiecare an la concursurile pe meserii/concursuri școlare/olimpiade în domeniul mecanică; în acest an școlar:
  • la concursul pe meserii etapa județeană din aria curriculară tehnologii, domeniul mecanică, calificarea mecanic auto, elevii Brumaru Simion Petru și Deghe Victor Ștefan din clasa a Xl-a E învățământ profesional, coordonați de prof. ing. Gaidoș Nicoleta, director, și de prof. ing. Enescu Nicolae, au obținut Premiul I și Premiul III;
  • sub coordonarea acelorași cadre didactice, la competiția municipală pe meserii World Skills, organizată de Porsche Inter Auto România, în colaborare cu Colegiul Tehnic Carol l din București, în luna martie 2023, elevul Deghe Victor Ștefan din clasa a Xl-a E învățământ profesional a obținut Premiul III și un contract de muncă pe o perioadă de 3 luni cu posi­bilitate de prelungire pe postul de ucenic mecanic, iar elevul Brumaru Simion Petru, din aceeași clasă, a obținut certi­ficat de participare în calitate de voluntar la Olimpiada World Skills de mecanică auto;
  • la Olimpiada națională din aria curriculară tehnologii, domeniul mecanică, etapa județeană/sector, sub îndrumarea prof. ing. Cupeș Melania Monica, elevul Dobrescu Andrei Viorel din clasa a XII-a B a obținut Premiul I și calificarea la etapa națională, iar elevul Crețu Andrei Claudiu, din aceeași clasă, a obținut Premiul II;
  • la concursul „Tehnologia este arta omului modern“, ediția a X-a, organizat de Colegiul Tehnic Carol I București, în luna mai a acestui an, elevii Brumaru Iosif, Belcioi Daniel Costin, Costache Valentin Cristian din clasele a IX-a învățământ profesional din domeniul mecanică, coordonați de prof. ing. Chițulescu Cătălina și de maistrul instructor Turcu Petre, au obținut fiecare câte un Premiu II;
 • premii și trofee obținute în fiecare an la concursurile firmelor de exercițiu de către elevii de la profilul servicii, coordonați de prof. Pavil Daniela Paula; în acest an școlar:
  • la târgul FE „Antreprenor de liceu“, ediția a II-a, 25.11.2022, organizat în format online de Asociația Four Change, firmele de exercițiu ale Colegiului Tehnic Mircea cel Bătrân din București au obținut următoarele premii:
   • FE Eskenda Collection SRL, formată din elevii Mâinea Camelia Andreea, Steres­cu Deniz Iordan, Dumitru Andreea Ma­­ria, Saru Cătălina, a obținut Premiul I – cel mai bun spot publicitar, Premiul I – cea mai bună prezentare PPT, Premiul II – cele mai bune materiale ­promoționale, Premiul II – cea mai bună pagină web;
   • FE Golden Events SRL, formată din elevii Bordei Cătălin, Asaftei Darius, a obținut Premiul I – cel mai bun catalog, Premiul I – cea mai bună prezentare PPT, Premiul I – cel mai bun spot publicitar, Premiul III – cele mai bune materiale promoționale, Premiul I – cea mai bună pagină web;
   • FE Ro.Delta SRL, formată din elevii Petcu Radu, Năstulea Cezar, Matei Ștefan, a obținut Premiul II – cel mai bun catalog, Premiul I – cea mai bună prezentare PPT, Premiul II – cel mai bun spot publicitar, Premiul I – cel mai bun plan de afaceri, Premiul II – cele mai bune materiale promoționale, Premiul III – cea mai bună pagină web;
   • FE Rowings SRL, formată din elevii Sandu Aura, Dimitriu David, Mihalache Victor, Șoltuz Alexandra, a obținut Premiul III – cel mai bun catalog, Premiul II – cea mai bună pagină web, Premiul I – cel mai bun spot publicitar, Premiul III – cea mai bună prezentare PPT, Premiul III – cele mai bune materiale promoționale;
   • FE Red&Black SRL, condusă de eleva Profiroiu Gabriela, a obținut Premiul I – cel mai bun spot publicitar, Premiul II – cea mai bună pagină web, Premiul II – cea mai bună prezentare PPT;
  • la târgul FE „Elevul de azi, antreprenorul de mâine“ faza națională, ediția a XIV-a, 27-28.04.2023, organizat de Colegiul Economic Mihail Kogălniceanu Focșani, firmele de exercițiu ale Colegiului Tehnic Mircea cel Bătrân București au obținut următoarele premii:
   • FE Ro.Delta SRL, formată din elevii Petcu Radu, Năstulea Cezar, a obținut Premiul III – cel mai bun catalog profesional;
   • FE Eskenda Collection SRL, formată din elevii Mâinea Camelia Andreea, Saru Cătălina, a obținut Premiul II – cel mai bun spot publicitar;
   • FE Golden Events SRL, formată din elevii Bordei Cătălin, Asaftei Darius, Petcu Radu, Mâinea Camelia, Sandu Aura, a obținut, la secțiunea „Virtual Business Challenge“, Premiul I – cel mai bun spot publicitar;
  • la târgul internațional al FE „Youth Business Summit 2023“, desfășurat la New York, SUA, 17-24.04.2023, în cadrul proiectului educațional „Din școală în viață prin firma de exercițiu“, desfășurat în parteneriat cu Colegiul Economic Virgil Madgearu București, elevii Colegiului Tehnic Mircea cel Bătrân București Buda Ioana, Dumitriu David, ­Câmpeanu Andreea, Năstulea Cezar au obținut medalia de bronz la vânzări cu FE Travelling Around the World SRL și medalia de aur la stand cu FE BeSpoke SRL.

Școală Ambasador al Parlamentului European

Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân București deține titlul de „Școală Am­­basador al Parlamentului European“, obținut în cadrul proiectului educativ EPAS derulat de Parlamentul European, precum și Premiul de excelență pentru promovarea spiritului și a valorilor europene, acordat de Institutul European din România.

Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân București, alături de Colegiul Economic Virgil Madgearu București, face parte din consorțiul Baze de Practică Peda­gogică, înființat conform OME nr. 3654/2021.

Profesori ai școlii sunt autori de ­curriculum și de standarde de pregătire profesională pentru mai multe calificări profesionale din învățământul profesional și tehnic – prof. ing. Gaidoș Nicoleta și prof. ing. Ghețu Camelia; de asemenea, sunt autori de culegeri de probleme de matematică și propunători de probleme pentru Gazeta matematică – prof. Drăgan Marius.

„Work SMART, not HARD!“

Modernizarea și înnoirea permanentă a bazei materiale a colegiului, precum și crearea și menținerea unui mediu școlar confortabil și prietenos reprezintă preocupări constante în colegiul nostru. Astfel, în acest an școlar, parcul auto destinat orelor de conducere ale elevilor din cadrul școlii de șoferi a fost completat prin achiziționarea a două autoturisme noi Dacia Logan. Toată clădirea colegiului a fost redecorată în interior cu imagini și cu citate motivaționale care să contribuie la creșterea încrederii și a stimei de sine a elevilor și la confortul lor în timpul petrecut la școală, astfel încât să devină motivați pentru a se pregăti inteligent și cu succes pentru viitoarele meserii: „Work SMART, not HARD!“.

Nicoleta GAIDOȘ – profesor inginer, director, Colegiul Tehnic Mircea cel Bătrân București

Articol publicat în nr. 41-42-43 al revistei Tribuna Învățământului