„Dezvoltăm un învăţământ modern, flexibil, pentru toţi şi pentru fiecare“

17

Interviu cu prof. Florina Stoian, inspectorul școlar general al ISJ Buzău

Stimată doamnă inspector general, la fiecare început de an școlar, în ultimele trei decenii, constatăm că școala trage după ea aceleași și aceleași probleme. Care este situtația instituțiilor de învățământ preuniversitar buzoiene la acest debut? Care sunt problemele cu care se confruntă acesta?

Începutul anului şcolar vine de fiecare dată cu emoţie, speranţă, aşteptări şi provocări. Luni, 9 septembrie 2019,  în toate unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Buzău au început cursurile, toţi elevii fiind aşteptaţi la şcoală de cadre didactice calificate.

Entuziasmul este mare, dar rămân, încă, probleme nerezolvate… dar nu insurmontabile. Este vorba, pe de o parte, de clădirile destinate desfăşurării procesului instructiv-educativ, sub 8% din acestea nu deţin autorizaţie sanitară, făcându-se demersuri  pentru obţinere, pe de altă parte, nu toate clădirile au autorizaţie pentru securitatea la incendiu, dar venim în sprijinul directorilor unităţilor şcolare prin organizarea de întâlniri şi instruiri cu reprezentanţii ISU în vederea eliminării  disfuncţiilor.

Una dintre problemele cele mai acute ale învăţământului din zona rurală o reprezintă numărul tot mai scăzut al populaţiei şcolare, fapt care conduce la situaţii în care se impune funcţionarea unor formaţiuni de studiu în regim simultan. Totodată, specificul satelor de la munte este reprezentat de suprafeţele destul de mari pe care se întind, astfel încât elevii sunt nevoiţi să parcurgă distanţe considerabile pentru a ajunge la şcoală. O soluţie o reprezintă arondarea elevilor la alte structuri ale şcolii şi utilizarea microbuzelor şcolare distribuite primăriilor prin programul guvernamental pentru deplasarea elevilor de la domiciliu la şcoală.

Într-un comunicat remis presei, Consiliul Național al Elevilor atrage atenția că „școala este un mediu nesigur pentru elevi“. Există în județul Buzău unități de învățământ fără autorizație ISU de funcționare, școli cu probleme? Există monitorizare video și personal de pază în toate unitățile?

Unitățile de învățământ sunt dotate cu echipamente de supraveghere audiovideo, inclusiv cu pază prin paznici, astfel că nu sunt probleme cu securitatea elevilor în județul nostru.

Pentru a crește calitatea actului educațional, fostul ministru Ecaterina Andronescu anunța că cei care au obținut medii sub 5 nu vor mai intra în sistem. Astăzi însă, aflăm că ministrul interimar i-a băgat totuși pe aceștia „pe ușa din dos“. Care este situația la nivelul județului Buzău?

Măsura de a nu fi încadrați în anul școlar 2019-2020 cei care au obținut nota 5 (cinci) la Concursul Național de Titularizare 2019 era prevăzută inițial în Metodologia-cadru aprobată prin OMEN nr. 5460/2018, cu modificările și completările ulterioare.

Faptul că au fost primiți să susțină alt concurs, de data aceasta organizat de Inspectoratul Școlar Județean Buzău în baza unei Note/Precizări emise de către ministrul interimar, a îngreunat  situația la nivelul județului Buzău, deoarece s-au înscris și au participat la concursul județean un număr mare de cadre didactice care au sperat la o repartizare publică.

Rata de promovabilitate la concursul județean pentru cadrele didactice calificate și necalificate  a fost de 86,9%. Rata de ocupare/inserție a cadrelor didactice participante la concursul județean a fost foarte mică. În final, o mică parte din participanții la concursul județean în mediul rural au reușit să ocupe posturi, cele mai multe în zonele izolate ale județului.

Au ajuns manualele școlare pe băncile elevilor?

Toate unităţile de învăţământ din judeţul Buzău au fost pregătite pentru începerea noului an şcolar, s-au executat lucrări de igienizare, curăţenie şi reabilitare, s-a asigurat, de asemenea, şi necesarul de manuale şcolare, astfel încât elevii şi cadrele didactice să-şi poată desfăşura activitatea în condiţii optime.

Pe ce direcții va acționa ISJ Buzău în primele luni de școală?

Creșterea siguranței în școli reprezintă unul din obiectivele noastre, instituțiile responsabile fiind interesate să participe activ la consolidarea unui climat şcolar de ordine, de confort şi siguranţă. Sănătatea și securitatea tuturor celor implicați în actul educațional au fost și sunt în atenția Inspectoratului Școlar Județean Buzău.

O altă direcție vizează reducerea abandonului școlar și astfel sunt în derulare proiecte pentru a sprijini grupurile vulnerabile din școlile buzoiene, pentru a identifica cauzele absenteismului. Activitățile desfășurate în cadrul acestor proiecte vor conduce la creșterea calității și atractivității serviciilor educaționale și la reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu. Și pentru că ne dorim să avem copii sănătoși, ne propunem derularea unor activități care vizează revigorarea orei de educație fizică și sport.

Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău îşi doreşte un sistem european de educaţie şi formare atractiv, relevant, orientat către carieră, inovaţie, accesibil şi flexibil, care să contribuie la excelenţa şi echitatea în învăţarea pe tot parcursul vieţii. Am fost atât beneficiari, cât şi parteneri în cadrul proiectelor europene care au avut ca grup-ţintă atât cadrele didactice, cât şi elevii din judeţul nostru. Noul Program POCU (Program Operaţional Capital Uman) susţine educaţia, dezvoltarea compe­tenţelor şi încurajarea învăţării pe tot parcursul vieţii. Ne dorim să devenim parteneri şi beneficiari în cât mai multe proiecte europene deoarece este o oportunitate de dezvoltare profesională a cadrelor didactice, iar noi ne dorim prin aceste programe să reducem şi să prevenim abandonul şcolar timpuriu şi să promovăm accesul la învăţământul preşcolar, primar şi secundar de calitate. De asemenea, ne dorim îmbunătăţirea calităţii şi a eficienţei învăţământului terţiar şi a accesului la un învăţământ de calitate prin creşterea accesului egal la învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Am reuşit ca în acest an şcolar să introducem în oferta educaţională  a judeţului Buzău 36,5 clase de învățământ profesional și profesional dual care vor funcționa la 17 licee, din care 2,5 clase de învățământ dual (la Liceul Tehnologic Grigore C. Moisil Buzău și Liceul Tehnic Buzău).

Elevii vor primi, pe lângă bursa acordată de stat, o bursă suplimentară de 200, respectiv 200 de lei. Într-adevăr, nu a fost greu să îi convingem pe reprezentanţii unor  firme/companii importante să ne fie alături, ci să îi ajutăm pe elevi şi pe părinţii lor să înţeleagă beneficiile extraordinare ale învăţământului  profesional dual: absolvenţii vor fi angajaţi, vor putea să continue studiile în învăţământul liceal sau vor fi liberi să ia orice altă decizie în ceea ce priveşte viitorul profesional, nefiind îngrădiţi de nicio obligaţie.

În conformitate cu concluziile extrase din experienţa anilor trecuţi şi luând în seamă provocările viitorului, ne dorim ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi nonformale prin complementarizarea lor în vederea valorificării întregului potenţial al cadrelor didactice şi al elevilor pentru obţinerea unui învăţământ de calitate. De asemenea, urmărim îmbunătăţirea calitativă a nivelului de educaţie absolut necesară în contextul unor schimbări complexe în viaţa de familie, pe piaţa muncii, în interiorul comunităţii şi al societăţii multiculturale, în care fenomenul globalizării este din ce în ce mai prezent. Ne dorim ca elevii noștri să vină cu drag la școală, să fie creativi și să trăiască experiențe școlare benefice și relevante pentru formarea lor ca viitori adulți.  De fapt ne dorim un an școlar cu calificativul FB!!

Să încheiem în ton optimist. Cu ce gânduri porniți la acest nou început?

Pluralitatea informaţiei constituie una din condiţiile necesare pentru obţinerea unei formaţii intelectuale de calitate, motiv pentru care apare necesitatea de a lăsa deschisă o ferestră către nou şi neprevăzut în educaţie.

Tradiţia şcolii buzoiene înseamnă o sumă de valori și experiențe comunitare ca parte integrantă a istoriei sistemului educațional din România. Putem lega tradiţia de educaţie, de credinţă, de cultură şi tehnică, de toate domeniile vieţii, de noi înşine, care, astfel, trebuie să devenim responsabili pentru valorile pe care le creăm şi le transmitem celor care ne vor urma.

Eficientizarea actului educaţional vizează grupele/clasele de elevi, managerii şcolari, personalul didactic și nedidactic, dar şi capacitatea instituţională a unităţilor din învăţământul preuniversitar din județul Buzău de a răspunde prompt şi eficient noilor cerinţe şi responsabilităţi. Acesta este motivul pentru care am pus accent pe implicare şi responsabilizare a factorului uman şi gândire strategică, consiliere şi control, transpus în practică în plină etapă a începutului de an școlar.

Redefinirea statutului cadrului didactic în societate prin salarizare, carieră, criterii de evaluare a performanţei, autonomie educaţională şi integritate, reducerea birocraţiei şi eliminarea sarcinilor administrative inutile pentru personalul didactic în domeniul educaţional – sunt măsuri care conduc la progres în carieră şi succes şcolar pentru elevii buzoieni.

Dezvoltăm un învăţământ modern, flexibil – pentru toţi şi pentru fiecare – promovând: dezvoltarea carierei didactice, finanţarea prioritară a infrastructurii şcolare, dezvoltarea şi integrarea sistemului informatic în educaţie la nivelul unităților școlare din județ, implementarea învăţământului profesional dual, tranziţia de la învăţământul secundar superior la cel terţiar, transparență decizională, autonomie și responsabilitate publică.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU