Deschiderea anului universitar – Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca începe implementarea unei paradigme world-class

22

Deschiderea anului universitar Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca începe implementarea unei paradigme world-class

Odată cu noul an universitar, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca trece la implementarea unei paradigme world-class, anunță prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB, în mesajul adresat comunității academice, explicând asumarea acestei poziționări: „O universitate world-class valorizează toate cele trei misiuni academice – educație/cercetare/relația cu societatea –, dar pune în centrul său generarea de cunoaștere prin cercetare pentru a avea educație activă și relație cu societatea inovativă; altfel spus, o universitate world-class nu doar că predă bine cunoașterea generată de alții, nu doar că o utilizează pragmatic și incremental, dar o și generează creativ, cu impact inovativ. Acest lucru nu este pentru galonarea instituțională, ci va deschide oportunități majore absolvenților noștri, va asigura o cultură organizațională modernă cu impact asupra bunăstării membrilor acestei comunități și va oferi competitivitate țării, pentru a nu deveni o colonie științifică și tehnologică. La început, schimbarea de paradigmă s-ar putea să ducă la unele fluctuații în rankinguri – până la reașezarea noilor mecanisme instituționale moderne –, dar, pe termen mediu și lung, noua paradigmă va așeza stabil UBB în liga mare a universităților lumii”.

Poziționarea UBB în liga marilor universități, reamintește rectorul Daniel David, a fost angajată prin misiunea Programului ProUBB+ și acceptarea în GUILD,  definită ca „organizația exclusivistă a unora dintre cele mai importante universități world-class din Europa”. UBB a fost inclusă „ca universitatea reprezentativă pentru Europa de Sud-Est, atrăgând anual un număr tot mai mare de studenți și cadre didactice/cercetători din țară și din străinătate”.

Cea mai mare și mai complexă comunitate academică din România

Mesajul inaugural pentru noua etapă a universității clujene evidențiază că „UBB este astăzi cea mai mare și mai complexă comunitate academică din România, de peste 50 000 de oameni (cadre didactice și de cercetare, studenți, personal administrativ), având o organizare complexă, în 23 de facultăți (incluzând DPPD), de la arte și științe umaniste la științe sociale și științele naturii, ale vieții și științe exacte, până la inginerie și tehnologie, acoperind 250 de programe la nivel de licență, 254 la nivel de master și 31 de școli doctorale. Această diversitate este apreciată în sine și este concentrată spre coordonarea în dezvoltări cumulative de impact în noile Școli academice ale UBB organizate din acest an universitar (vezi aici: https://www.ubbcluj.ro/ro/facultati/): Școala de arte și științe umaniste (School of arts & humanities/School of liberal arts), Școala de științe sociale (School of social sciences), Școala de științe (School of sciences/life sciences), Școala de inginerie și tehnologie (School of engineering and technology), Școala de sănătate (School of Health), Școala de studii teologice (School of theology/divinity). Cu peste 24 de Centre culturale, 11 extensii universitare în Transilvania și Banat, Grădină Botanică de referință națională/internațională și Parcuri Dendrologice (ex. Arcalia), Parc sportiv, Observator astronomic, Complex de natație, Campus propriu, hotel, restaurant, fundație proprie, un sistem propriu de muzee complexe și numeroase baze de practică distribuite în țară (ex. Beliș, Baru, Coronini), UBB este un oraș (academic) într-un oraș (Cluj-Napoca), cu extensii academice în toată Transilvania și în Banat, în relație bidirecțională cu comunitatea/societatea”.

Reglementările naționale sunt gândite colectivist, fără încurajarea diferențierilor

Rectorul universității clujene oferă în mesajul său o analiză a stării actuale și de perspectivă a sistemului românesc de învățământ superior, pe baza cadrului legal și conceptual creat de autoritățile statului, apreciind că „UBB a ajuns în paradigma actuală la maximum de dezvoltare! În această paradigmă nu mai putem crește, ci putem aștepta ca celelalte universități din țară să ajungă la performanța noastră. Și reglementările naționale sunt gândite astfel, colectivist, pentru omogenizare, fără încurajarea diferențierilor, adesea Ministerul tratându-ne pe toți ca pe niște campusuri proprii. Diferențierea nu înseamnă în esență că unii sunt superiori altora, ci înseamnă că avem misiuni academice diferite, adecvate profilului universității și nevoilor comunităților unde se află acestea. Ca urmare a acestei viziuni colectiviste, spre exemplu, în rankinguri, deși adesea ne menținem prima poziție în țară, observăm că cei din străinătate cresc mai mult decât noi (ceea ce ne afectează poziționarea relativă față de ei), iar cei din țară se apropie de noi; oarecum, în România asistăm la un fel de regresie spre medie a tuturor, riscând astfel competitivitatea țării!”

Obiectivele anului universitar 2020-2021

Obiectivele expuse pentru anul universitar 2020-2021, asumate prin Programul ProUBB+ și formalizate prin Planul Strategic al UBB pe perioada 2020-2024, sunt:

  • Asigurarea unei educații de calitate, în condiții de siguranță, în contextul pandemiei (inclusiv dezvoltarea unei noi pedagogii universitare);
  • Stimularea generării de cunoaștere, prin cercetare-dezvoltare-inovare de anvergură, la nivelul cerut de acceptarea noastră în GUILD; definirea specializării inteligente InfoBioNano4Health pentru Cluj-Napoca, cu impact paneuropean;
  • Utilizarea inovativă a cunoașterii, prin relații strânse și bidirecționale cu societatea, în forma relației socio-economice și socio-culturale;
  • Stimularea resursei umane prin implementarea Planului individualizat de carieră și prin granturile de tip „seed” de dezvoltare profesională;
  • Digitalizarea riguroasă a Universității;
  • Dezvoltarea infrastructurii academice (ex. laboratoare didactice; concentrarea programelor academice de interes din zonă/țară; spațiu didactic nou; infrastructură de cercetare etc.), inclusiv pregătirea pentru accesarea oportunităților din noul exercițiu financiar european (2021-2027);
  • Modernizarea administrației UBB”.