Deschiderea anului universitar – Academia de Studii Economice din București, educație formare pentru un nou tip de societate

51

Deschiderea anului universitar Academia de Studii Economice din București, educație formare pentru un nou tip de societate

La deschiderea anului universitar 2020-2021, îndemnul adresat studenților de la nivelul managementului Academiei de Studii Economice din București este de acceptare a realității „că factorul de producție cel mai important începe să nu mai fie capitalul, ci talentul și atitudinea”, iar educația și formarea vizează „un alt tip de societate, în care consumatorii nu mai caută bunuri și servicii, ci maximizarea satisfacției, promise lor de către cei care le produc”.

Gânduri pentru studenți

Mesajul prezentat comunității universitare de prof. univ. dr. Nicolae Istudor, rectorul ASE și de prof. univ. dr. Dumitru Miron, președintele Senatului ASE, cuprinde următoarele gânduri către studenți, îndeosebi cei nou veniți:

„·Vă dorim să vă asumați cât mai rapid ceea ce se denumește viaţa de student, să înţelegeţi cât mai repede că este important să studiați continuu, astfel încât să aveți rezultatele dorite.

 • Să înțelegeți că vă veți pregăti pentru un alt tip de societate, în care consumatorii nu mai caută bunuri și servicii,ci maximizarea satisfacției, promise lor de către cei care le produc.
 • Să acceptați că factorul de producție cel mai important începe să nu mai fie capitalul, ci talentul și atitudinea, ceea ce înseamnă alt gen de prioritizări în procesul de pregătire profesională.
 • Economia actuală necesită cunoaștere și creativitate.
 • Tot mai multe dintre locurile de muncă ale momentului în care dumneavoastră veți absolvi studiile nu există în prezent și, ca atare, veți avea nevoie de diverse competențe și abilități cognitive.
 • Celelalte generații au învățat despre aderarea la Uniunea Europeană, iar dumneavoastră trebuie să înfăptuiți integrarea în această pretențioasă familie selectă”.

Cadrele didactice, trecere de la predare la învățare continuă

Cadrelor didactice, mesajul transmis este următorul:

„·Universitatea noastră participă la o competiţie aspră, ale cărei valori trebuie să respecte prietenia intelectuală, dorinţa de a cunoaşte mai mult efortul celuilalt, altruismul, admiraţia pentru cei care ştiu mai mult, exigenţa faţa de sine şi de ceilalţi.

 • Este necesar să se finalizeze procesul de trecere de la predare la învățare continuă.
 • Trebuie să transmitem studenților, pe lângă informații și cunoștințe științifice, competențe transversale și abilități cognitive sustenabile.
 • Trebuie să devenim facilitatori de procese educaționale moderne și integratori de fenomene economice complexe.
 • Tot personalul didactic și de cercetare trebuie să se implice plenar în toate activitățile universității, pentru că succesul este al tuturor, nu doar al cadrelor de conducere”.

Mesaj către mediul economic și social

Consiliul de administrație și Senatul ASE adresează measajul începutului de an universitar deopotrivă către mediul economic și social:

„·Le mulțumim astăzi, așa cum o facem, în mod tradițional, în fiecare an, directorilor de colegii, licee și cadrelor didactice, care au contribuit la formarea profesională a celor care au devenit studenții noștri și i-au orientat către cea mai bună universitate economică și de administrație publică din România!

 • Organizațiilor economice, către care se vor îndrepta studenții noștri, după absolvirea diverselor programe de studii universitare, le solicităm să ne transmită acum job profile-ul angajatului de peste 3 sau 5 ani, pentru a-i putea înarma pe absolvenți cu capabilitățile, competențele specializate și transversale și cu abilitățile cognitive cerute de piața muncii. Vă dorim alături de noi atunci când elaborăm sau îmbunătățim planurile de învățământ, grilele de competențe sau fișele disciplinelor.
 • La ASE au fost permanent binevenite conferințele comune, menite să furnizeze soluții fundamentate științific pentru problemele cu care se confruntă economia țării noastre, stagiile de practică pe care le propuneți, atelierele tematice, bursele private sau alte categorii de stimulente, care pot fi acordate celor mai bine pregătiți studenți”.