Decizii de ultimă oră privind costul standard per elev

Decizii de ultimă oră privind costul standard per elev
Foto: Guvernul României

Costul standard per antepreşcolar/preşcolar/elev a fost majorat în ceea ce privește asigurarea salarizării personalului din unitățile de învățământ, precum și costurile cu educația și formarea. În acest sens, guvernul a adoptat două hotărâri pentru:

– „modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confessional”
– „modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev”

17%, majorarea alocării cu pregătirea profesională

Prezentând cele două noi acte normative, purtătorul de cuvânt al Executivului, Dan Cărbunaru, a subliniat: „Guvernul a decis fonduri mai consistente alocate acestui sector; prin hotărârea aprobată astăzi costul standard pentru fiecare antepreșcolar, preșcolar sau elev pentru anul în curs crește de la 6.386 lei la 6.834 de lei. Costul se aplică pentru toate cheltuielile cu salarii, sporuri, indemnizații și alte drepturi salariale în bani, care sunt stabilite prin lege alături de contribuțiile aferente acestora. Majorarea este de 7% în raport cu anul trecut și are loc în condițiile creșterii salariilor în sistemul de învățământ, ca urmare a aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 168 din 2022 privind unele măsuri fiscal-bugetare. În plus, valoarea costului standard pentru fiecare antepreșcolar, preșcolar sau elev pentru anul 2023 privind cheltuielile cu pregătirea profesională, evaluarea periodică a elevilor și cheltuielile prevăzute la articolul bugetar bunuri și servicii crește de la 485 la 570 de lei, o creștere de peste 17% față de anul precedent, care include indicii prețurilor de consum în luna octombrie 2022, față de octombrie 2021.”