Cu şi despre bună înţelegere la Grădiniţa Zâna Florilor

11

Unei grădiniţe care se cheamă Zâna Florilor i se potriveşte de minune o temă de discutat, de aplicat şi de învăţat cum este buna înţelegere care face imposibilă violenţa. Reactualizarea a prilejuit-o noua ediţie a campaniei internaţionale „19 zile de activism pentru prevenirea violenţei împotriva copiilor şi tinerilor“, organizată anual (1-19 noiembrie) de Women’s World Summit Foundation – WWSF, Secţiunea copii-tineret. Ţara noastră este reprezentată din 2011 de Federaţia Internaţională a Comunităţilor Educative – Secţiunea România (FICE România), organizaţie sub a cărei egidă s-au desfăşurat şi acţiunile tematice de la Grădiniţa Zâna Florilor, din sectorul 6. După cum subliniază prof. Daniela Brotac, directoarea grădiniţei, „au fost cunoscute de către personalul unităţii obiectivele proiectului şi, la nivelul cadrelor didactice, s-au stabilit activităţile care au completat curriculumul, planificările acestor activităţi şi s-au
adoptat strategiile punc­tuale menite să combată violenţa copiilor şi violenţa în familie“. Intitulat chiar „19 zile de activism pentru prevenirea violenţei împotriva copiilor şi tinerilor“, proiectul edu­ca­ţional a reprezentat de fapt un demers complex, cu activităţi care au angrenat copii, cadre didactice, părinţi. S-a făcut ceva educaţie civică „Despre toleranţă, înţelegere şi nonviolenţă“, cu părinţii au fost dezbateri precum cea intitulată „Violenţa naşte violenţă“ şi s-au aplicat chestionare, copiii au creat poveşti după imagini cu scene de violenţă şi şi-au făcut propria expoziţie cu lucrări pe tema înţelegerii şi ajutorului reciproc. „Părinţi au acceptat că, în unele cazuri, comportamentul faţă de copil este autoritar, interdictiv şi uneori abuziv“, spune prof. Daniela Brotac, explicând: „Manifestările violente asupra copilului, afirmă o parte dintre părinţi, se datorează unor conflicte în familie, lipsei preocupării faţă de copil şi unor stări de nervozitate din motive personale sau familiale. Părinţii au apreciat că întâlnirile cu personalul unităţii, convorbirile cu ambii părinţi, lecţiile deschise îi sprijină să adopte o atitudine pozitivă faţă de copil, de înţelegere a nevoilor lui. În sens larg, am vorbit despre violenţa grupurilor din şcoală, societate, comunitate locală, acceptându-se ideea că este necesară o nouă abordare legislativă care să vizeze apărarea drepturilor copilului“. (F.A.)