Cu o hartă pe care abia se apucă s-o deseneze, Ministerul Educației caută școlile dezavantajate

Cu o hartă pe care abia se apucă s-o deseneze, Ministerul Educației caută școlile dezavantajate

Ministerul Educației și Cercetării anunță că „începe procesul de dezvoltare a Hărții școlilor dezavantajate din România, instrument esențial pentru obiectivul asumat de a promova o educație incluzivă de calitate pentru toți copiii. Odată realizat, acest instrument va avea un rol important în procesul de stabilire a modului și a priorităților de alocare a resurselor și a proiectelor din viitoarea programare financiară 2021-2027, dar și pentru a putea ghida intervenții strategice, realizate de Guvern, menite să reducă și să atenueze clivajele din educație. În acest context, cu ajutorul unor parteneri din mediul asociativ, instituțional și universitar, care pot sprijini acest proces cu expertiza si resursele necesare, va fi realizată o hartă a școlilor dezavantajate din România, prin intermediul căreia vor fi identificate nevoile generale reale și problemele specifice ale școlilor, de la lipsa infrastructurii (toalete, apă potabilă etc.) până la calitatea actului educațional. Harta școlilor dezavantajate va reprezenta un instrument necesar pentru stabilirea modului de alocare a resurselor și proiectelor din viitoarea programare financiară 2021-2027”.

Ministrul educației și cercetării, Monica Cristina Anisie: „Avem convingerea că într-un astfel de parteneriat vom reuși să realizăm această hartă a școlilor dezavantajate din România, cu ajutorul căreia să putem interveni punctual și adapta intervențiile de la nivel central, județean și local, în beneficiul fiecărui elev din România”.

La „o primă discuție tehnică în acest sens”, Ministerul Educației și Cercetării informează că sunt „așteptați să participe reprezentanții UNICEF în România, ai Consiliului Europei, ai Universității din București, ai Institutului Național pentru Statistică și ai Fundației Agenția de Dezvoltare Comunitară Împreună”.

Câteva observații fugare

1) Institutul Național pentru Statistică nu există; probabil invitat este Institutul Național de Statistică

2) Spre deosebire de alte demersuri integratoare comparabile (nu mai departe, Strategia privind digitalizarea), acesta nu are adresare generalizată, ci se bazează pe invitații anume către „o serie de organizații cu activități și rezultate relevante în ceea ce privește asigurarea echității în educație”. Poate că lista invitaților e mai lungă de atât și se dezvăluie treptat, nu de alta, dar cine știe dacă nu și alte organizații sunt îndreptățite să se recomande prin „activități și rezultate relevante”.

3) Harta în legătură cu care se anunță că „începe procesul de dezvoltare” (sic!) nu reprezintă câtuși de puțin o noutate ministerială în domeniu. S-a încercat ceva similar (dacă nu leit) cu fonduri Phare, s-a încercat și instituțional, și cu angrenarea administrației publice locale.

4) „(…) toalete, apă potabilă etc.” formează o temă reluată cel puțin de câțiva ani încoace, exact cu același scop de identificare a nevoilor, fără să se realizeze măcar o numărătoare cinstită a unităților de învățământ în cauză.

5) Este grav și este trist că statul nu deține un inventar la zi al unităților și instituțiilor de învățământ, cu efectivele și dotările lor și abia de-acum se apucă să le numere pe unele dintre ele, pe cele dezavantajate.

6) Mai bine mai târziu decât niciodată.