Credite pentru studii și amenzi pentru părinții care nu-și trimit copiii la școală

Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, realizat de Ministerul Educației și Cercetării Științifice (MECS), elevii din școlile publice au dreptul la școlarizare gratuită. Pentru anumite activități stabilite în funcție de niveluri, cicluri și programe de studii se pot percepe taxe, în condițiile prevăzute de lege.
Actul prevede că elevii pot beneficia de credite oferite de bănci pentru continuarea studiilor. Totodată, ei pot beneficia și de bursă pe baza unui contract încheiat cu operatori economici, ori cu alte persoane juridice sau fizice, și de sprijin financiar din sursele extrabugetare ale unităților de învățământ de stat.
Unitățile de învățământ sunt obligate să asigure elevilor servicii complementare cum ar fi: consilierea și informarea de către cadrele didactice, în cadrul orei de consiliere, consilierea în scopul orientării profesionale, consilierea psihologică și socială prin personal de specialitate. (M.G.)