Creatorii de educație, într-o nouă competiție

Foto: Laureați ai ediției 2019 „Creatori de Educație”

FLORIN ANTONESCU

S-a dat startul ediției a doua a selecției naționale de bune practici în învățământul primar și gimnazial românesc „Creatori de Educație”, odată cu deschiderea înscrierilor pe platforma creatorideeducatie.ro, până la 19 iunie a.c.Înscrierile pot fi făcute de elevi, părinți, colegi din sistemul de învățământ, reprezentanți ai societății civile etc. Competiția se adresează cadrelor didactice și are ca obiectiv „recunoașterea învățătorilor și profesorilor din ciclul primar și gimnazial care au o contribuție remarcabilă la dezvoltarea competențelor-cheie ale elevilor, prin implementarea noului curriculum național”.

Selecția face parte din proiectul „Curriculum Relevant, Educație Deschisă pentru toți” – CRED, subactivitatea A.4.3 – Informarea decidenților de politici educaționale, experților și partenerilor educaționali relevanți privind actualizarea curriculumului national și se desfășoară anual, între 2019 și 2021.   

Scopul selecției este definit astfel: „Având în vedere prioritățile Ministerului Educației și Cercetării, precum și obiectivele proiectului CRED, selecția națională Creatori de educație își propune recunoașterea și valorizarea rezultatelor activității profesorilor din învățământul primar și gimnazial care au o contribuție remarcabilă în dezvoltarea, la elevi, a competențelor corespunzătoare profilului absolventului acestor niveluri de educație, inclusiv în contextul situației de urgență. Un profesor creator de educație deține competențele-cheie pe care dorește să le dezvolte la elevi, promovează activități și practici didactice eficiente ce se pot multiplica în structurarea achizițiilor elevilor săi, inspiră și sprijină parcursul școlar al acestora în niveluri superioare de educație. De asemenea, un veritabil creator de educație nu lasă niciun copil în urmă și adaptează pentru fiecare elev strategiile, activitățile și resursele didactice. În acest context, un model de bună practică în educație presupune cunoașterea sistematică anevoilor și intereselor fiecărui copil, adaptarea creativă a strategiilor didactice la specificul acestuia (dar și la specificul clasei/unității de învățământ/zonei socio-economice și culturale), implicarea actorilor din școală și din comunitate în activitățile de învățare și promovarea unei învățări vizibile, inclusiv în condiții speciale de urgență. De asemenea, în noul context, vor fi apreciate și modelele relevante de bună practică elaborate și utilizate de cadrele didactice în perioada de suspendare a cursurilor, adaptate momentului și specificului de comunicare online și offline, eficiente ca modalitate de realizare, care au permis formarea/dezvoltarea competențelor necesare elevilor”.

Calendarul selecției: 19 iunie-17 iulie – validarea online a propunerilor înscrise (verificarea corectitudinii informațiilor completate în formularul de înscriere a propunerii, prin efectuarea de verificări la nivel local, prin mijloace de comunicare online, telefon etc., în vederea obținerii datelor necesare pentru promovarea/trecerea modelului de bune practici înscris în următoarea etapă a selecției); toate modelele educaționale validate sunt publicate pe platforma creatorideeducatie.ro, în secțiunea „Listă modele de bune practici 2020”; 17 iulie-21 august – evaluarea tehnică a propunerilor validate, realizată de o comisie numită prin decizia managerului de proiect.

Se acordă 50 de premii: 20 pentru nivelul primar, 30 pentru nivelul gimnazial (trunchi comun, curriculum la decizia școlii, activități extracurriculare/extrașcolare). Până în 20 de premii se vor acorda celor mai bune proiecte offline și online realizate în condiții speciale de urgență în contextul pandemiei cu noul coronavirus, dintre care maximum 5 premii, pentru unitățile de învățământ din zone dezavantajate.

Selecția din acest an are un regulament nou, actualizat în conformitate cu propunerile primite de la toți actorii din sistemul educațional românesc, publicat în secțiunea specifică a site-ului dedicat selecției. Criteriile de acordare a punctelor și grila de punctaj sunt disponibile în regulamentul selecției, ediția 2020.

După cum subliniază inițiatorii, sunt așteptate realizări care „folosesc metode și strategii didactice interactive/inovatoare, care aplică în mod creativ programele școlare la nivel primar/gimnazial, care generează schimbare/progres școlar la nivelul claselor de elevi cu care lucrează și care își adaptează demersul didactic, în mod inventiv, la nevoile și interesele elevilor. Nu în ultimul rând, în cadrul selecției se pune accent pe actul pedagogic din comunitățile dezavantajate, pe prevenirea sau reducerea absenteismului (sic!) sau abandonului școlar, pe creșterea șanselor elevilor de continuare a studiilor în niveluri superioare de educație și crearea unui spațiu educațional incluziv”.