Controversatul proiect de lege care interzice referirea la identitatea de gen în instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar, în dezbatere la Curtea Constituțională

7

Controversatul proiect de lege care interzice referirea la identitatea de gen în instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar, în dezbatere la Curtea Constituțională

CCR ia în dezbatere, miercuri, sesizarea președintelui Klaus Iohannis cu privire la neconstituționalitatea Legii privind modificarea art. 7 din Legea Educației Naționale, prin care este interzisă orice referire la identitatea de gen în instituțiile de învățământ preuniversitar și universitar din România.

Astfel, în opinia președintelui Iohannis, legea intră în contradicție cu mai multe prevederi constituționale care vizează statul de drept și principiul separației puterilor în stat. „ Considerăm că legea dedusă controlului de constituționalitate contravine prevederilor constituționale ale art. 1 alin. (3), alin. (4) și alin. (5), referitoare la statul de drept, principiul separației puterilor în stat, respectiv la respectarea Constituției și a legilor, ale art. 16 alin. (1) referitoare la principiul egalității cetățenilor în fața legii în coroborare cu cele ale art. 32 privind asigurarea accesului la învățătură și cu cele ale art. 49 privind protecția copiilor și tinerilor, ale art. 20 alin. (2) privind prioritatea reglementărilor internaționale în materia drepturilor fundamentale ale omului, ale art. 29 privind libertatea conștiinței, ale art. 30 alin. (1) și alin. (2) referitoare la libertatea de exprimare și la interzicerea cenzurii, ale art. 32 alin. (6) referitoare la autonomia universitară, precum și ale art. 61 alin. (1) teza a doua, conform cărora Parlamentul este unica autoritate legiuitoare a țării”.

De asemenea, președintele Iohannis este de părere că legea intră în contradicție cu articolul 29 din Constituția României privitor la libertatea conștiinței. Astfel, prin  legea dedusă controlului de constituționalitate „se impune un stereotip/clișeu în ceea ce privește rezultatul cercetării unor anumite teorii/opinii, care trebuie să fie unul și același, să se încadreze într-un tipar și să nu se orienteze într-un anumit sens sau scop, în caz contrar, sancțiunea fiind interzicerea activității de răspândire a respectivelor teorii/opinii în mediul specific educațional. În cazul de față, învederăm că soluția Parlamentului de a impune prin lege ce activități, teorii sau opinii și cu ce scop se pot constitui acestea în activități educative care să poată fi desfășurate în unitățile de învățământ și, prin urmare, ce discipline se pot studia în mediul scolar sau academic contravine libertății individuale de conștiință întrucât, prin această formă, dispoziția normativă este de natură să îngrădească libertatea de gândire și a opiniilor”.

În ultimele zile, mai multe organizații de studenți, profesori universitari, reprezentanți ai societății civile și experți în drepturile omului au luat atitudine împotriva proiectului prin care se interzice dezbaterea despre identitatea de gen în spațiul educațional.

În luna iunie a anului în curs, Senatul, în calitate de cameră decizională, a adoptat controversatul proiect de lege prin care este modificată Legea Educației, în sensul că referirile la dentitatea de gen sunt interzise în școlile și universitățile de pe teritoriul țării.