Consorțiul Universităților pentru Știintele Vieții susține finanțarea diferențiată pe domenii prioritare

Consorțiul Universităților pentru Știintele Vieții susține finanțarea diferențiată pe domenii prioritare

Consorțiul Universităților pentru Știintele Vieții, format din universități cu profil agronomic și veterinar, subliniază că „susține necesitatea schimbărilor propuse în pachetul legislativ pus în dezbatere publică de către Ministerul Educației – o soluție pentru educația în domeniul agriculturii și dezvoltării durabile!”
Consorțiul Universităților pentru Știintele Vieții reiterează propriul punct de vedere asupra temelor agreate la întâlnirea consorțiilor universitare cu prim-ministrul Nicolae-Ionel Ciucă:

„1. Consolidarea conectării universităților la mediul socioeconomic
2. Susținerea conectării universităților românești la mediul academic internațional; în universitățile din consorțiu învață aproape 2.000 de
studenți străini provenind din peste 40 țări
3. Susținerea excelenței și performanței universităților românești
4. Susținerea echității și a sprijinului acordat studenților
5. Susținerea eticii și deontologiei universitare
6. Consolidarea autonomiei universitare și eliminarea birocrației, în paralel cu creșterea responsabilității universităților
7. Susținerea programului de digitalizare a universităților românești
8. Aspecte legate de statutul cadrului didactic universitar
9. Susținerea învățământului superior medical
10. Reglementarea la nivel de lege a valorilor învățământului universitar.”

De asemenea, Consorțiul Universităților pentru Știintele Vieții avansează o serie de propuneri, cu speranța includerii în pachetul legislative afalat în dezbatere publică:
„1. Includerea în proiectul Legii învățământului superior a unor aspecte care să susțină dezvoltarea stațiunilor didactice și de cercetare dezvoltare
2. Implicarea universităților de științe agronomice și medicină veterinară în dezvoltarea strategiilor naționale în domeniul securității și siguranței alimentare, precum și in domeniul prevenirii și combaterii secetei
3. Susținerea finanțării cercetării aplicative și a transferului tehnologic
4. Finanțarea diferențiată, pe domenii prioritare, pentru a asigura dezvoltarea economică echilibrată și sustenabilă a României
5. Reprezentarea echilibrată a universităților în comisii naționale, pe domenii și zone geografice, pentru a asigura dezvoltarea tuturor domeniilor și a tuturor zonelor geografice, prioritar a celor slab dezvoltate”
Consorțiul Universităților pentru Științele Vieții apreciază că „proiectele noilor legi ale educației, care pun în aplicare Proiectul ,România Educată, promovează un învățământ compatibil cu cel internațional și susțin universitățile românești pentru a avea o autonomie universitară în adevaratul sens al cuvântului.
Cadrul legislativ propus abordează învățământul universitar românesc în ansamblul lui și stabilește, pe de o parte, în concordanță cu prioritățile de dezvoltare a României, pașii care trebuie urmați de universitățile românești, iar pe de altă parte, consolidează componenta financiară pentru implementarea acestor propuneri.
Consorțiul Universităților pentru Științele Vieții susține menținerea mecanismului de finanțare prevăzut în proiectul Legii învățământului
superior, ca fiind unul apt să asigure desfășurarea unui învățământ în condiții de echitate și performanță pentru toate universitățile din România. Investind în EDUCAȚIE investim în viitorul nostru pentru o viață sustenabilă!”
În numele Consorțiului Universităților de Științe Agricole și Medicină Veterinară pentru Științele Vieții, semnează: prof. univ. dr. Gerard Jităreanu – președintele Consorțiului, rector Universitatea de Științele Vieții Ion Ionescu de la Brad din Iași; prof. univ. dr. Răzvan Teodorescu – rector Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București; prof. univ. dr. Cosmin Popescu – rector Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului Regele Mihai I al României din Timișoara; prof. univ. dr. Cornel Cățoi – rector Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Cluj-Napoca.