Consiliul ARACIP a hotărât: Procedura de evaluare a unităților de învățământ va fi transparentă

Consiliul ARACIP a hotărât: Procedura de evaluare a unităților de învățământ va fi transparentă

Potrivit ultimelor modificări propuse de Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), evaluare a unităților de învățământ va fi transparentă, în cadrul vizitei de evaluare urmând să se pună accentual pe interacțiunea cu beneficiarii, pe asistența la lecții și observarea directă,  mai puțin pe analizarea de documentelor.

O altă noutate o reprezintă verificarea siguranței copiilor și a elevilor din unitățile de învățământ (grădinițe, școli și licee), care va fi realizată de specialiști din Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU), ai direcțiilor de sănătate publică și nu de către evaluatorii ARACIP care sunt cadre didactice.

Potrivit unui comunicat al Consiliului ARACIP, „datele care stau la baza modificărilor provin din consultarea celor 73 de unități de învățământ evaluate conform cerințelor din noile standarde, pe de o parte, și a echipelor de evaluatori, pe de altă parte. Menționăm că pentru aceste modificări există acordul reprezentanților sindicatelor, părinților, elevilor, Ministerului Educației și ARACIS”.

Potrivit aceluiaș comunicat, pentru beneficiari, părinți și elevi, ARACIP va emite un certificat de calitate pe care unitatea de învățământ va fi obligată să îl facă public. Certificatul va arăta nivelul de dezvoltare a resursei umane, a bazei materiale și progresul privind rezultatele școlare ale elevilor.

De asemenea, documentul va evidenția efortul comunității școlare în dezvoltarea componentelor menționate, în acest fel, evaluarea externă a calității educației fiind „oportună pentru îmbunătățirea procesului de învățământ și, implicit, a rezultatelor învățării copiilor și elevilor”.