Conferința informală a miniștrilor educației din UE

Conferința informală a miniștrilor educației din UE

Sub egida președinției elene a Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, s-a desfășurat conferința informală a miniștrilor educației, în format videoconferință. Au fost dezbătute „răspunsul educației la criza generată de Covid-19: dreptul la o educație de calitate în contextul pandemic și provocările sale” și „utilizarea educației ca instrument de promovare a conștientizării patrimoniului cultural expus riscului schimbărilor climatice, într-o cultură a democrației”.

Ministrul educației și cercetării, Monica Cristina Anisie, a subliniat importanta asigurării accesului la o educație de calitate și a reducerii impactului negativ al crizei sanitare asupra elevilor, studenților și profesorilor. În contextul pe care îl traversăm, acest deziderat presupune acordarea unei atenții deosebite copiilor care provin din grupuri vulnerabile și valorificarea în mod responsabil a noilor tehnologii: „Una dintre lecțiile învățate în această perioadă este aceea că o criză de amploarea celei pe care o traversăm acum nu poate fi depășită decât printr-un efort comun și cu determinarea de a fi proactivi. Prin declarația pe care o vom adopta astăzi, avem oportunitatea de a răspunde împreună la provocările pe care pandemia de COVID-19 le-a generat în plan educațional”, a declarat

Ministrul Monica Cristina Anisie a mulțumit Consiliului Europei pentru „angajamentul de a susține statele membre în eforturile lor de a răspunde cât mai bine provocărilor din domeniul educației și a salutat adoptarea Programului Educație al Consiliului Europei”.

Miniștrii educației au adoptat o declarație comună.