Condițiile de amânare a gradelor didactice

Condițiile de amânare a gradelor didacticeInspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB) a publicat, de curând, procedura privitoare la amânarea gradelor didactice, în anul școlar în curs, care se aplică la nivelul unităților de învățământ de stat și particular din București. Astfel, profesorii înscriși la gradele didactice I și II și care îndeplinesc condițiile de amânare ale acestora pot depune dosarele până pe data de 16 octombrie 2023.

Condițiile pentru amânare gradului didactic II sunt: a) Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic II, sesiunea 2023, care „nu au putut susține testul din metodică specialității și/sau proba orală de examen datorită unor motive obiective susținute cu documente și au fost declarați neprezentati, pot solicita probarea pentru susținerea acestor probe în sesiunea următoare” – art. 23 alin. (5) din OMECTS nr. 5561/2011; b) Cadrele didactice care în anul școlar 2023-2024 au contractul de muncă suspendat (concediu de creștere și îngrijire copil, concediu fără plată, concediu pentru studii doctorale).

Perioada de suspendare a contractului individual de muncă din inițiativa salariatului, conform prevederilor legale în vigoare, nu se consider vechime la catedră, ci doar vechime în învățământ, în această perioadă nu se efectuează inspecții curente/speciale și nu se susțin probe de examen.  

Condițiile pentru amânarea gradului didactic I sunt următoarele: a) Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2022 – 2025 care nu s-au putut prezența la colocviul de admitere (sesiunea 2023) din cauza unor motive obiective, susținute cu documente și au fost declarați neprezentati se pot prezența pentru susținerea acestei probe a examenului în sesiunea imediat următoare, potrivit art. 34 alin.(4) din OMECTS nr. 5561/2011; b) Cadrele didactice înscrise la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2021-2024  admiși la colocviul de admitere, care nu au putut elabora și depune în termen lucrarea metodico-științifică (31.08.2023), din cauza unor motive obiective argumentate cu documente, pot solicita amânarea depunerii lucrării metodico-științifice în anul școlar următor, se precizează la art. 35 alin. (21); c) Cadrele didactice care în anul școlar 2023-2024 au contractul de muncă suspendat (concediu de creștere și îngrijire a copilului, concediu fără plată, concediu pentru studii doctorale).

Perioada de suspendare a contractului individual de muncă din inițiativa salariatului, conform prevederilor legale în vigoare, nu se consider vechime la catedră, ci doar vechime în învățământ, în această perioadă nu se efectuează inspecții curente/speciale și nu se susțin probe de examen.

Dosarele se depun la ISMB în intervalul 14 septembrie 2023 – 16 octombrie 2023. 

Important! Cadrele didactice care intră în concediu de creștere și îngrijire copil sau concediu fără plata, vor depune dosarul de amânare doar după ce unitatea de învățământ emite decizia de suspendare a activității de la catedră.