Concursul pentru directori de școli, a treia încercare

Concursul pentru directori de școli, a treia încercare

Începe un nou concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Nu se poate spune că este o a treia etapă sau o a treia sesiune, ci este un concurs nou, impus de existența unor funcții neocupate.

De felul lui, programat, concursul a fost pentru 8.692 de funcții, scoase la concurs toate în septembrie 2021. Nu s-au ocupat toate, așa că s-a mai organizat un concurs, pentru funcțiile rămase libere. S-a desfășurat la începutul lui 2022. În urma lui, s-au mai ocupat circa două mii de funcții și au rămas și unele libere.

Existând acum neocupate 1.723 de funcții de director și director adjunct, e nevoie de încă un concurs. La 27 iunie 2022, sunt publicate funcțiile vacante. Calendarul concursului cuprinde în continuare:

 • 28 iunie-17 iulie – depunerea dosarelor de înscriere la proba scris
 • 18-21 iulie – evaluarea dosarelor de inscriere
 • 22 iulie – afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
 • 25 iulie – depunerea solicitărilor de analiză a cauzelor și remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere
 • 26-27 iulie – remedierea eventualelor erori la etapa de înscriere
 • 28 iulie – afișarea listei candidaților admiși la evaluarea dosarelor
 • 29 iulie – stabilirea centrelor speciale de desfășurare a probei scrise/repartizarea candidaților pe centre
 • 1 august-6 septembrie – transmiterea solicitărilor ISJ/ISMB către consiliile profesorale, autoritățile locale și companii/universități, în vederea desemnării membrilor comisiilor de interviu
 • 8 septembrie – desfășurarea probei scrise
 • 8 septembrie – afișarea rezultatelor la proba scrisă
 • 8-9 septembrie – depunerea contestațiilor la proba scrisă
 • 12-13 septembrie – soluționarea contestațiilor la proba scrisă
 • 13 septembrie – afișarea rezultatelor finale la proba scrisă
 • 14-18 septembrie – constituirea comisiilor pentru proba de interviu
 • 21 septembrie – publicarea graficului de desfășurare a interviurilor
 • 22-29 septembrie – desfășurarea probei de interviu
 • 23-30 septembrie – depunerea și soluționarea contestațiilor la proba de interviu
 • 30 septembrie – afișarea rezultatelor finale ale concursului
 • 3 octombrie – exprimarea opțiunilor candidaților declarați admiși pentru mai multe funcții/unități de învățământ
 • 4 octombrie – validarea rezultatelor finale
 • 5 octombrie – emiterea deciziilor de numire