Colegiul Economic Virgil Madgearu, la Competiția Internațională a firmelor virtuale, de la New York

8

virgil-madgearuConducerea Colegiului Economic Virgil Madgearu are deosebita onoare de a vă informa cu privire la rezultatele obținute de echipa de elevi ai liceului participanți la Competiția Internațională a Firmelor Virtuale, organizată de Departamentul pentru educație din cadrul Primăriei orașului New York, SUA, în perioada 27 martie – 11 aprilie 2014.
 Firma de exercițiu este un concept didactic nou, bazat pe învățare prin practică. Firma de exercițiu este o copie simulată și virtuală a unei firme reale, în care elevii participanți pot să efectueze și să exerseze toate activitățile desfășurate de o firmă reală, dar cu bani și mărfuri virtuale, în conformitate cu practica și legile specifice economiei naționale.
Firma de exercițiu ca metodă de predare formează cunoștințe despre locul concret de muncă, sub conducerea profesorului, formează deprinderi de realizare a sarcinilor și de luare a deciziilor antreprenoriale corecte.
Scopul firmei de exercițiu este să le permită elevilor să se adapteze rapid la cerințele și exigențele pieței muncii, aflată în continuă schimbare, prin dobândirea de către aceștia, prin exercițiul antreprenorial, a unor competențe-cheie precum: abilități antreprenoriale, deprinderi de lucru în echipă; capacitate de conducere; luarea de decizii și asumarea răspunderii; culegerea și prelucrarea independentă a informațiilor; aplicarea în practică a cunoștințelor teoretice; rezolvarea de situații-problemă; organizarea locului de muncă; gândire creativă; perseverență.
Totodată, elevii au posibilitatea de a participa cu firmele de exercițiu la competiții interne și internaționale organizate în cadrul Târgurilor firmelor de exercițiu.
Delegația școlii noastre participantă la Târgul Internațional al Firmelor de Exercițiu New York – 2014 a fost formată din 11 elevi și 2 cadre didactice.
Obiectivele educaționale ale participării la Târgul Internațional al Firmelor Virtuale, organizat în SUA, la New York, au fost următoarele: dezvoltarea spiritului antreprenorial în concordanță cu cerințele și exigențele pieței internaționale; familiarizarea elevilor cu activitățile specifice derulării afacerilor cu partenerii; Firme de Exercițiu străine în cadrul manifestărilor expoziționale; formarea de priceperi și deprinderi în domeniul afacerilor; cunoașterea documentației specifice și a uzanțelor comerțului internațional; perfecționarea limbajului de afaceri în limbi străine; stimularea creativității elevilor și recunoașterea ei la nivel internațional; posibilitatea afirmării firmelor pe plan internațional; lărgirea pieței de desfacere a Firmelor de Exercițiu; responsabilizarea elevilor; motivarea elevilor cu rezultate deosebite în practica firmelor de exercițiu; stabilirea de parteneriate cu școli similare din SUA și alte țări participante la manifestarea expozițională.
La prestigioasa manifestare educațională au participat 155 de firme de exercițiu, elevi și profesori din 8 țări și 12 state din SUA, astfel: Austria –  2 firme, Germania – 5 firme, România – 4 firme
(3 firme din București și o firmă din Timișoara), Indonezia – 2 firme, Bulgaria – 2 firme, Brazilia – o firmă,  Anglia – 2 firme, SUA – 140 de firme din statele: New York, California, North California, South California, Washington D.C., Tennessee, New Jersey, Virginia, Massachusetts, Pasadena, Miami, Ilinois.
Târgul Internațional al Firmelor Virtuale New York s-a desfășurat pe două secțiuni: a) Global Business Challenge; b) Virtual Enterprise International Trade Faire.
a) La Competiția Global Business Challenge, aflată la cea de-a VIII-a ediție, au participat 260 de elevi din 8 țări și 12 state SUA: Austria – 18 participanți, Germania – 11 participanți, Bulgaria – 8 par­ticipanți, Brazilia – 10 participanți, Israel – 6 participanți, Indonezia – 30 de participanți, Unitet Kingdom – 16 parti­cipanți, România – 9 participanți (din București – 8, Timișoara – 1), SUA – 152 de participanți.
Global Business Challenge, com­petiție desfășurată în două runde: runda preliminară, cu 35 de echipe, și runda finală, în care s-au calificat primele 6 echipe. Competiția a oferit posibilitatea elevilor participanți să lucreze într-o echipă multinațională pentru a se pregăti și a acumula experiență în analizarea economiei globale, de a examina oportunitățile și riscurile unei afaceri la nivel global, de a-și forma competențe de înțelegere a operațiunilor comerciale și de afaceri, dar mai ales de a-și consolida deprinderile muncii în echipă.
La competiția Global Business Challenge – runda preliminară, au participat din cadrul liceului nostru 7 elevi: Mihai Ionuț Apostol, Teodor Nicolae Cataniciu, Radu Ștefan Druchi, Alexandra Mușat, Beatrice Anamaria Niță, Adriana Ioana Stănilă și Jad Florin Al’ ZuBi.
În runda finală s-a calificat elevul Mihai Ionuț Apostol cu echipa sa multinațională, obținând, după confruntarea celor 6 echipe, locul IV. Coordonatori: prof. Mariana Georgeta Ciobanu și prof. Florina Voicu.
b) Virtual Enterprise International Trade Faire și-a propus să stimuleze și competitivitatea participanților printr-un concurs organizat pe mai multe secțiuni: „Best Booth”, „Best Sales Pitch”, „Best Catalog”, „Best Website”.
Rezultatele obținute de elevii Colegiului Economic Virgil Madgearu sunt următoarele:
FE „TRAVELING AROUND THE WORLD” SRL. Rezultate obținute: Premiul V la categoria „Best Website”; Mențiune la categoria „Best Sales Pich”. Elevi participanți: Cătălin Gabriel Mit, Teodor Nicolae Cataniciu, Alexandra Mușat, Ionuț Mihai Apostol, Adriana Ioana Stănilă, Jad Florin Al’ ZuBi, Ioan Marian Antonio. Coordonator: prof. Mariana Georgeta Ciobanu.
FE „FESTIN BLUE” SRL. Rezultate obținute: Diplomă de participare și Mențiune. Elevi participanți: Radu Ștefan Druchi, Roxana Andreea Girta, Alin Cristian Maricuț, Beatrice Anamaria Niță, Cristian Mihail Ionescu. Coordonatori: prof. Daniela Paula Pavil și prof. Ana Maria Picu.
Participanții au asistat la derularea unui program educațional bazat pe îmbinarea mai multor concepte educaționale: multi­culturalitate, modernitate și business. Dimensiunea culturală a pro­iec­tului implică înțelegerea valorilor culturale românești în contextul culturii economice universale, modernitatea viziunii economice promovate, denotă anticiparea evoluției acestui domeniu, iar cel dedicat specialităților economice a dovedit competențele elevilor români în domeniile marketing, negocierea afacerilor, comerț, finanțe și contabilitate.
Activitățile practice ale elevilor Colegiului Economic Virgil Madgearu, din București, au reflectat abilitățile și competențele acestora, dobândite în cadrul specialității „Firme de Exercițiu” prin valorificarea capacității de comunicare în mai multe limbi străine, aptitudini de negociere și realizarea tranzacțiilor comerciale. Spiritul antreprenorial, creativitatea și cunoașterea potențialului economic al unei zone sau al unui produs, reflectate prin promovarea unei idei sau a unui produs, sunt dovezi certe ale dimensiunii formative a învățământului economic românesc.
Pe întreaga perioadă a deplasării s-a urmărit punerea în aplicare a obiectivelor propuse în cadrul proiectului educațional „Din școală în viață prin Firma de Exercițiu”, al cărui coordonator este prof. Roxana Carmen Ionescu – director al Colegiului Economic Virgil Madgearu, din București.
Astfel, au avut loc întâlniri după cum urmează: cu organizatorii Târgului: Iris Blanc, director fondator al Virtual Enterprises International SUA, Phyllis Frankfort, president & CEO W!SE, John Jastremski – NYC Program Director Virtual Enterprises International; cu reprezentanți din conducerea instituției educaționale a Colegiului „Martin Luther King” HS; cu reprezentanți din conducerea instituției educaționale a Colegiului „Jacqueline Kennedy Onassis” HS; cu numeroase cadre didactice din SUA și din țările participante la târg, în cadrul unei mese rotunde organizate pe perioada desfășurării competițiilor. Echipa de elevi și profesori s-a bucurat de o deosebită atenție din partea doamnei Ioana Gabriela COSTACHE, Consul General al României la New York, prin organizarea unei întâlniri festive la sediul Consulatului General al României din New York.
De asemenea, elevii și profesorii au participat la întâlnirea cu Excelența Sa Domnul Ambasador Iulian BUGA la Ambasada României la Washington D.C.
Prof. Roxana Carmen IONESCU,
Director, Colegiul Economic Virgil Madgearu