Cercetătoare de la UBB Cluj-Napoca, prezență unică din România între câștigătorii granturilor Consiliului European al Cercetării

30

Cercetătoare de la UBB Cluj-Napoca, prezență unică din România între câștigătorii granturilor Consiliului European al Cercetării

Dr. Alexandra Băneu, de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Top of Form este singurul cercetător din România selectat între beneficiarii granturilor Consiliului European al Cercetării (European Research Council – ERC) în urma competiției Starting Grants, cu proiectul de cercetare „NOTA – Note-taking and Notebooks as Channels of Medieval Academic Dissemination across Europe”. Dificultatea competiției este subliniată de faptul că numai 13% dintre proiectele depuse au fost selectate pentru finanțare.

Dr. Alexandra Băneu: „UBB și echipa din cadrul Centrului de filosofie antică și medievală, condus de prof. univ. dr. Alexander Baumgarten, au creat contextul intelectual în care am putut concepe un proiect de o asemenea anvergură. Alături de o echipă deja formată și performantă, voi studia pentru următorii 5 ani caietele studenților medievali, având ambiția de a reconstitui o parte a istoriei universității medievale din această perspectivă inedită”.

Prof. univ. dr. Daniel David, rectorul UBB: „Competițiile European Research Council reprezintă cele mai exclusiviste și mai dificile competiții de granturi europene, informal fiind supranumite Nobelul granturilor europene. Câștigătorii lor sunt recunoscuți drept cercetători de anvergură europeană, de la care se așteaptă contribuții științifice care să stimuleze/producă schimbări paradigmatice în domeniile de derulare. Mă bucur că UBB, una dintre cele mai reprezentative universități ale țării, va deveni sediul de derulare a acestui proiect de marcă europeană din zona științelor socio-umane, UBB mai găzduind în prezent un proiect ERC în derulare în zona științelor naturii. Ca universitatea din țară cu cea mai veche tradiție academică, începută în 1581 cu Academia/Universitas Claudiopolitana, UBB are ambiția de a contribui la înțelegerea istoriei universităților europene, cu impact apoi și asupra înțelegerii comprehensive a istoriei proprii”.