Cercetări de ultimă oră pentru transfer de cunoștințe în domeniul energiei

Cercetări de ultimă oră pentru transfer de cunoștințe în domeniul energiei
Foto: ICPE-CA

Rezultate ale unor cercetări cu aplicare în domenii economice dintre cele mai diverse și, mai ales, utile au fost expuse în conferința de încheiere a proiectului „Transfer de cunoștințe către mediul privat în domeniul Energie având la bază experiența științifică a ICPE-CA” (Transenerg), având ca beneficiar Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Inginerie Electrică ICPE-CA București, proiect finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER), POC 2014-2020 – P_40_432, Cod MySmis 105567, în cadrul Programului Operațional Competitivitate (POC) 2014-2020, Axa prioritară 1 – Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI) în sprijinul competitivității economice și dezvoltării afacerilor, Acțiunea 1.2.3., Tip proiect: Parteneriate pentru transfer de cunoștințe.

Specialiști din cercetare, din mediul universitar, din economie și de la Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării și de la Ministerul Energiei au dezbătut proiectele aplicate, înglobate în proiectul de ansamblu și, totodată, au adus în discuție aspecte la zi și de perspectivă, cu impact în cercetare, educație și formare, dezvoltare socio-economică.

Abilități și competențe în utilizarea de noi cunoștințe și tehnologii

Dr. ing. Sergiu Nicolaie, directorul general al INCDIE ICPE-CA București, a subliniat că „obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de creșterea gradului de transfer al competențelor CDI în mediul privat, în domeniul Energie, Mediu și Schimbări Climatice. Proiectul a vizat constituirea de parteneriate între INCDIE ICPE-CA și întreprinderile interesate să obțină abilități și competențe privind utilizarea de noi cunoștințe și tehnologii, în vederea realizării unor produse și servicii eficiente din punct de vedere energetic”.

Proiectul de ansablu înglobează 15 proiecte, reprezentând tot atâtea contracte cu parteneri economici, referitoare la eficiență energetică, surse regenerabile de energie și mediu – schimbări climatice, în conexiune cu problematici energetice:

 • Stand de testare a motoarelor Diesel de locomotivă cu recuperarea energiei în rețeaua internă – beneficiar, SC Remarul 16 Februarie SA Cluj-Napoca
 • Identificare și implementare de noi soluții tehnice pentru tehnologii specifice de prelucrare textilă – beneficiar, SC Magnum SX SRL București
 • Stocarea energiei termice de scurtă și lungă durată în clădirile cu consum de energie aproape zero – beneficiar, SC Q Iași
 • Stand de testare a boghiurilor vagoanelor de călători – beneficiar, SC Atelierele CFR Grivița SA
 • Un nou tip de electrovalvă proporțională, de la proiectare până la realizarea practică – beneficiar, SC Straero SA
 • Sistem de testare a motoarelor electrice pentru domeniul aerospațial – beneficiar, SC ICPE-CA SA
 • Motor sincron pentru tracțiunea autobuzelor electrice – beneficiar, SC UMEB SA
 • Siguranța în exploatare a vaselor sub presiune de volum mare în practica curentă – beneficiar, SC Straero SA
 • Sistem de calibrare a senzorilor termici cu termoelemente Peltier – beneficiar, SC Caloris Group SRL
 • Caracterizări electrice și electromagnetice pentru îmbinări de materiale de ecranare arhitecturală, în condiții climatice specifice mediului urban – beneficiar, SC Romtest Electronic SRL
 • Turbină hidrocinetică pretabilă cursurilor de ape naturale și artificiale – beneficiar, SC Mecanica –Ind 2004 SRL
 • Diagnoză rapidă a panourilor fotovoltaice – beneficiar, SC All Green SRL
 • Optimizarea performantelor Centralelor Electrice Fotovoltaice prin soluții de tip „RePowering” – beneficiar, SC Capidava Prodcom SRL Târgu Mureș
 • Soluție de valorificare cu consum redus de energie a cenușilor de termocentrală – beneficiar, SC Ceprocim SA
 • Stand pentru decontaminarea microbiană a apei utilizând diode emițătoare de raze UVC – beneficiar, SC Apel Laser SRL