Cercetare în domeniul carbonului, finanțată prin programul Horizon 2020

Cercetare în domeniul carbonului, finanțată prin programul Horizon 2020Mari universități, institute de cercetare și companii participă la inițiativa cu participare internațională ConsenCUS destinată inovării, cu o durată de patru ani, susținută de UE prin Horizon 2020 (H2020). Organizațiile românești participante sunt Energy Policy Group (EPG) și OMV Petrom. Consorțiul este format din Universitatea din Groningen, New Energy Coalition, Wetsus, Coval Energy (NL), OMV Petrom, Energy Policy Group (RO), Danish Technological University, Geological Survey of Denmark and Groenland, Danish Gas Technology Center, Aalborg Portland (DK), Universitatea Heriot-Watt, Universitatea Robert Gordon, OGTC Ltd, British Geological Survey (Marea Britanie), Centrul pentru Cercetare și Tehnologie Hellas, Magnesit Grecian (GR), Universitatea Zhejiang, Universitatea Shanghai Jiao Tong (CN) și Universitatea din Calgary (CA).

ConsenCUS este caracterizat ca „proiect proiect de cercetare aplicată în domeniul tehnologiei de captare, utilizare și stocare a carbonului (CCUS)”. Proiectul se lansează la începutul lunii mai și se va desfășura la nivel european în intervalul 2021-2024.

În România, la rafinăria Petrobrazi a companiei OMV Petrom, va fi implementat un proiect pilot. La rândul său, EPG elaborează „propunerile de politici prin care va fi implementată foaia de parcurs a proiectului, privind promovarea tehnologiilor CCUS ca vector de reducere a emisiilor de carbon în România și UE”.

Prezentând proiectul de cercetare, EPG subliniază că „obiectivul UE privind neutralitatea climatică până în 2050 presupune, în mod foarte probabil, captarea emisiilor de dioxid de carbon în sectoarele industrial și energetic. Tehnologiile CCUS devin esențiale pentru industriile intensive din punctul de vedere al emisiilor de carbon, printre care petrochimia, metalurgia, producția cimentului etc.

Obiectivul proiectului ConsenCUS constă în propunerea unei foi de parcurs pentru un viitor cu emisii net zero în sectorul industrial. Partenerii angrenați în acest proiect, prin specificul activității lor, acoperă întegul lanț valoric al dioxidului de carbon. Aceștia vor colabora timp de patru ani pentru a forma un cluster neutru din punctul de vedere al emisiilor de carbon, grație inovațiilor pe care le vor pune în practică.

ConsenCUS aduce inovații tehnologice în cele trei componente principale ale CCUS: (1) captarea carbonului, bazată pe absorbție alcalină, cuplată cu un design inovativ de celulă de electrodializă, aplicată în gazele de evacuare (flue gas) din trei instalații industriale europene; (2) conversia CO2 în acid formic și în alte produse potențiale pentru piața locală și regională; (3) încărcarea ciclică a dioxidului de carbon în formațiuni saline, zăcăminte depletate sau acvifere pentru stocare sezonieră, în plus față de stocarea subterană permanentă.

Căile de captare și conversie sunt, de asemenea, inovative din punctul de vedere al utilizării doar a energiei electrice și a apei ca resurse consumabile, la standarde de eficiență energetică și a costurilor superioare celor actuale din industrie. În locațiile selectate vor fi analizate deopotrivă oportunitățile și provocările generate de clusterele de CO2 în economie, precum și în ceea ce privește acceptabilitatea socială.

Asociația Energy Policy Group (EPG) este un think-tank independent, specializat în politici energetice și climatice. Înființat în 2014, EPG reunește experți care conlucrează în proiecte internaționale de cercetare. EPG acordă o atenție sporită contextului mai amplu al politicilor europene și al tendințelor globale, în încercrea de a promova un dialog constructiv în rândul factorilor de decizie și publicul larg”.

Detalii se pot obține la adresa office@enpg.ro.