Cei mai mulți consumatori de droguri de la noi au între 15 și 34 de ani

41

Cei mai mulți consumatori de droguri de la noi au între 15 și 34 de ani

Cele mai mari prevalenţe în ceea ce privește consumul de droguri la noi în țară se înregistrează pe segmentul de vârstă 15-34 ani, arată al şaselea studiu de prevalenţă a consumului de droguri în populaţia generală – General Population Survey (GPS) 2019, realizat de Agenţia Naţională Antidrog (ANA). Spre comparație, pentru segmentul de vârstă imediat superior, 35-44 ani, se înregistrează prevalenţe de peste 3 ori mai mici.

Studiul reprezintă unul dintre cei 5 indicatori epidemiologici cheie utilizaţi la nivel mondial şi european în monitorizarea fenomenului drogurilor. Se desfășoară o dată la trei ani (2004, 2007, 2010, 2013, 2016, 2019), având ca obiectiv „să evalueze, conform standardelor europene, cunoştinţele, atitudinile şi practicile populaţiei generale (15-64 ani) referitoare la consumul de droguri”. Actuala ediție s-a derulat în perioada octombrie-noiembrie 2019 (analiza şi interpretarea, în 2020), pe un eşantion de 7200 de respondenţi, cu o supraeşantionare pe regiunea Bucureşti-Ilfov, de 1500 de subiecţi.

Principalele concluzii ale studiului:

  • România continuă să se numere printre ţările europene cu cel mai scăzut consum de droguri, situându-se sub media europeană a consumului pentru majoritatea drogurilor, chiar pe ultimele locuri.
  • În România cele mai consumate droguri ilicite sunt, în ordine, noile substanţe psihoactive (NSP), canabisul, cocaina/crack, medicamentele fără prescripţie medicală, ecstasy, cele mai scăzute valori fiind înregistrate pentru heroină, LSD, amfetamine, solvenţi/inhalante.
  • Consumul experimental (cel puţin o dată în viaţă), la nivelul populaţiei generale, este de 10,7%. Prevalenţa în ultimul an (consumul recent) este de 6%, în timp ce, pentru consumul din ultima lună (consumul actual), se observă o prevalenţă de 3,9%.
  • Drogurile pentru care se înregistrează scăderi ale prevalenţei consumului de-a lungul vieții sunt LSD, medicamente fără prescripție medicală, solvenți/inhalante şi amfetamine.

Consumul de canabis în populația generală prezintă cel mai mic ritm de creștere din ultima decadă, ca urmare a implementării de către ANA în perioada 2017-2018 a campaniei de prevenire a consumului #POTALTFEL.

Având în vedere creșterea sesizată pentru consumul de noi substanțe psihoactive, ANA implementează din martie acest an, campania națională media de prevenire a consumului de substanțe noi cu proprietăți psihoactive „Fii Liber!”

ANA apreciază că „eforturile tuturor partenerilor instituționali în domeniu își dovedesc eficiența, România continuând să se numere printre ţările europene cu cel mai scăzut consum de droguri.

Foto: Educație antidrog la Colegiul Economic Viilor din București