Bani europeni pentru educație în economia digitală

29

Bani europeni pentru educație în economia digitală

Pregătirea competențelor pentru economia digitală e normal să fie fundamentată de la ciclurile de început ale școlii, apreciază Consiliul Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) și în acest sens avansează o serie de propuneri inspirate de mecanismul de redresare și reziliență Next Generation EU, lansat de Comisia Europeană pentru depăşirea crizei declanşate de pandemia de Covid-19.

Next Generation EU

Comunicarea transmisă în acest sens de Comisia Europeană se intitulează „Acum este momentul Europei: să reparăm prejudiciile aduse de criză și să pregătim viitorul pentru noua generație”. În esență, comunicarea apreciază că „economia își va relua creșterea în 2021, dar redresarea inițială va fi parțială, iar impactul crizei va fi resimțit acut atât de cetățeni, cât și de întreprinderi. Impactul economic al crizei va fi foarte diferit de la un sector economic la altul. Întreprinderile care furnizează servicii ce presupun contact fizic cu clienții sau în care locurile de muncă și de întâlnire cu clienții sunt aglomerate sunt cele mai afectate. Dacă este lăsată la latitudinea fiecărei țări, redresarea economică ar putea fi incompletă, inegală și inechitabil”.

Acesta este motivul pentru care Comisia Europeană propune instrumentul de redresare Next Generation EU, cu un buget de 750 de miliarde euro integrat într-un buget UE pe termen lung puternic și modern. De asemenea, propune un buget UE revizuit de aproximativ 1.100 de miliarde euro în perioada 2021-2027. Banii vor fi accesabili prin planuri de recuperare și reziliență prezentate de state Comisiei Europene până la 30 aprilie al fiecărui an până în 2022. Comisia Europeană va evalua planurile pe baza unor criterii transparente.

României îi revin granturi în valoare de 9,52 miliarde euro în perioda 2021-2022 şi de 4,27 miliarde euro în 2023, la valoarea preţurilor din 2018, restul până la suma de 33,5 miliarde euro fiind sub forma de împrumuturi.

Școala, reper în programul România Tech Nation

Consiliul Național al IMM-urilor semnalează că „în prezent nu există o dezbatere publică pe proiectele care pot fi depuse de România în cadrul instrumentului Next Generation EU”. Viziunea IMM-urilor pentru valorificarea oportunității deschise de Next Generation EU este centrată pe educație.

Consiliul Național al IMM-urilor susţine lansarea unor proiecte ample de investiții în educație în economia digitală şi instrumente support pentru economia digitală, care să fie cuprinse în programul România Tech Nation. Reperele unor asemenea programe trebuie să fie:

„1. Școala – Dezvoltarea începând cu ciclul primar şi gimnazial a competenţelor digitale şi revizuirea curriculei şcolare la aceste niveluri. Economia digitală presupune o forţă de muncă calificată şi/sau dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale  pentru a face business în era digitală.

  1. Smart jobs – Formare profesională în economia digitală – pregătirea şi calificarea angajaţilor pentru adaptarea la noile cerinţe ale companiilor care trec în domeniul digital.
  2. Afaceri în economia digitală
  3. Digital business – programe de training pentru a începe, creşte şi dezvolta o companie în domeniul digital
  4. Digital transformation – asigurarea suportului pentru transformarea/transferul companiilor în era digital; simplificarea procedurilor administrative și generalizarea serviciilor de e-Guvernare pentru întreprinderi.

În acest sens CNIPMMR propune înfiinţarea unui task force, format din membri ai asociaţiilor mediului de afaceri, cadre univerisitare, pentru programarea şi implementarea proiectelor finanţate în cadrul Next Generation EU”.