Bacalaureat 2024 – probele de evaluare a competențelor

Bacalaureat 2024 – probele de evaluare a competențelorBacalaureatul 2024 își derulează probele de evaluare a competențelor după următorul calendar:

  • 17-19 iunie – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română (proba A)
  • 19-20 iunie – evaluarea competențelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă (proba B)
  • 19-21 iunie – evaluarea competențelor digitale (proba D)
  • 25-27 iunie – evaluarea competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională (proba C)

Față de sesiunile anterioare, nu există schimbări în metodologie, evaluare etc. Ministerul Educației reamintește că „evaluarea competențelor lingvistice pentru limba română, limba maternă și limba modernă, precum și a celor digitale se realizează, pentru fiecare candidat, de către doi profesori examinatori (cadrul didactic care a predat disciplina respectivă la clasă și un alt cadru didactic de aceeași specialitate din unitatea de învățământ). În situațiile în care această condiție nu poate fi îndeplinită sau în cazurile în care cadrele didactice se află în incompatibilitate, profesorii examinatori vor fi selectați din alte școli.

Rezultatele obținute de fiecare candidat la probele de evaluare a competențelor lingvistice de comunicare orală în limba română, în limba maternă și într-o limbă de circulație internațională se exprimă prin stabilirea nivelului de competență corespunzător, în concordanță cu grilele naționale sau europene (așadar, nu se acordă note sau calificative de tip admis/respins).

În aceeași manieră, rezultatele evaluării la proba de evaluare a competențelor digitale se exprimă, de asemenea, prin stabilirea nivelului de competență în raport cu standardele europene recunoscute în domeniu și în conformitate cu prevederile metodologiei de examen.

Probele sunt monitorizate audio-video. Nu este permis accesul candidaților în sălile de examen cu manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, și nici cu telefoane mobile sau cu orice mijloc electronic de calcul/comunicare. Încălcarea dispozițiilor privind introducerea de materiale interzise în sălile de examen duce la eliminarea candidatului, indiferent dacă respectivele materiale au fost sau nu au fost utilizate.

În situația în care un candidat refuză să răspundă sau să rezolve subiectele propuse la una dintre probele de evaluare a competențelor lingvistice și digitale, se consideră că acesta nu a susținut proba”.

Este estimate participarea a peste 134.000 de candidați: 119.000 din promoția curentă și 15.000 din seriile anterioare.