Autorii tezelor de doctorat nu mai pot solicita renunțarea la titlu

Autorii tezelor de doctorat nu mai pot solicita renunțarea la titluProiectul viitoarei legi a învățământului superior prevede că autorii tezelor de doctorat nu vor mai putea renunța la titlul de doctor și este obligatoriu ca lucrările să fie publicate pe o platformă a ministerului cu 90 de zile îainte de susținerea tezei de doctorat

Mai exact, teza de doctorat fiind un document public, aceasta se va redacta şi în format digital. În domeniul artelor‚ teza de doctorat poate fi însoţită și de înregistrarea pe suport digital a creaţiei artistice originale, se prevede în textul viitoarei legi.

De asemenea, în textul proiectului de lege se mai prevede faptul că teza de doctorat, precum și anexele sale, vor fi disponibile pentru consultare 90 de zile calendaristice‚ înainte de susţinerea publică‚ pe platforma naţională gestionată de Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior‚ a Cercetării‚ Dezvoltării şi Inovării‚ denumită în continuare UEFISCDI‚ în conformitate cu prevederile legale în vigoare în domeniul drepturilor de autor. După emiterea diplomei de doctor‚ teza de doctorat‚ în format tipărit‚ se arhivează la biblioteca instituţiei cu termen permanent”, se prevede în document.

Reamintim că, până acum, teza în format tipărit putea fi consultată la biblioteca universităţii sau, după caz, la Biblioteca Academiei Române cu cel puţin 20 de zile înainte de data fixată pentru susţinerea publică a tezei de doctorat.

Din proiectele noilor legi a fost eliminată posibilitatea, introdusă în 2019, ca autorii tezelor de doctorat să renunțe voluntar la titlul obținut.

Textul proiectului noi legi a învățământului superior precizează că, „în cazul în care se constată că o teză de doctorat e plagiată anularea diplomei de doctor se face în urma unei acțiuni în instanță de contencios-administrativ”.

În ceea ce privește lucrările de doctorat în cazul cărora s-a constatat plagiatul de către Comisia de etică universitară iar hotărârea a rămas definitivă „sau în situaţia în care CNATDCU constată existenţa plagiatului în cadrul unei teze de doctorat‚ aceasta este comunicată rectorului care‚ în termen de maximum 30 de zile‚ are obligaţia de a formula acţiune în contencios administrativ‚ în vederea anulării diplomei de doctor‚ pentru diplomele acordate de instituţia de învăţământ superior‚ dacă diploma de doctor a intrat în circuitul civil şi a născut drepturi subiective garantate de lege. În situaţia în care rectorul nu iniţiază acţiunea de anulare a diplomei de doctor‚ Ministerul Educaţiei formulează propria acţiune în contencios administrativ‚ în vederea anulării diplomei de doctor şi sesizează CNEMU”.

De asemenea, „în cazul în care, se mai precizează în text, Comisia de etică universitară constată existenţa plagiatului în cadrul unei teze de doctorat şi hotărârea a rămas definitivă sau în situaţia în care CNATDCU constată existenţa plagiatului într-o lucrare de doctorat‚ aceasta este comunicată ministrului educaţiei‚ dacă titlul de doctor a fost confirmat prin ordin al ministrului. Ministerul educaţiei‚ în termen de maximum 30 de zile‚ are obligaţia de a formula acţiune în contencios administrativ‚ în vederea anulării ordinului de ministru de confirmare a titlului de doctor‚ dacă ordinul a intrat în circuitul civil şi a născut drepturi subiective garantate de lege.

În situaţia în care comisia de etică universitară constată existenţa plagiatului în cadrul unei teze de doctorat şi hotărârea a rămas definitivă sau în situaţia în care CNATDCU constată existenţa plagiatului în cadrul unei teze de doctorat‚ aceasta este comunicată rectorului‚ care‚ în termen de maximum 30 de zile‚ are obligaţia de a revoca diploma de doctor‚ pentru diplomele acordate de instituţia de învăţământ superior‚ dacă diploma de doctor nu intrat în circuitul civil şi nu a născut drepturi subiective garantate de lege.”

De asemenea, se mai spune în textul proiectului de lege, „în cazul în care Comisia de etică universitară constată existenţa plagiatului în cadrul unei teze de doctorat şi hotărârea a rămas definitivă‚ sau în situaţia în care CNATDCU constată existenţa plagiatului în cadrul unei teze de doctorat‚ aceasta este comunicată ministrului educaţiei‚ dacă titlul de doctor a fost confirmat prin ordin al ministrului. Ministrul educaţiei‚în termen de maximum 30 de zile‚ are obligaţia de revoca ordinul de ministru de confirmare a titlului de doctor‚ dacă nu intrat în circuitul civil şi nu a născut drepturi subiective garantate de lege.

În cazul revocării sau anulării diplomei de doctor‚ în termen de 30 de zile‚ instituţia de învăţământ superior face modificările în platforma RUNIDAS şi în platforma de administrare a tezelor de doctorat gestionată de UEFISCDI. În cazul în care CNEMU constată nerespectarea de către instituţia de învăţământ superior a obligaţiilor prevăzute de prezenta lege‚ Ministerul Educaţiei sesizează senatul universitar în termen de 30 de zile de la data constatării. Dacă în termen de 3 luni de la data sesizării senatului universitar‚ instituţia de învăţământ superior nu a pus în aplicare decizia CNEMU‚ Ministerul Educaţiei poate aplica‚ în funcţie de gravitatea faptei‚ în baza unui raport al corpului de control al ministrului educaţiei‚ una dintre măsurile prevăzute la art. 173 alin. (2).

Ministerul Educaţiei sau orice persoană fizică sau juridică poate sesiza CNEMU în legătură cu nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11. În urma primirii unei astfel de sesizări‚ CNEMU are obligaţia de a investiga aspectele sesizate şi de a răspunde sesizării în termen de maximum 3 luni”, se mai precizează în textul proiectului viitoarei legi a învățământului superior.​