ARACIS a realizat versiunea în limba română a Ghidului pentru includerea eficace a părților interesate în procesul de asigurare a calității

ARACIS a realizat versiunea în limba română a Ghidului pentru includerea eficace a părților interesate în procesul de asigurare a calității

Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) a realizat versiunea în limba română a Ghidului pentru includerea eficace a părților interesate în procesul de asigurare a calității, în cadrul proiectului „Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității” (Effective Involvement of Stakeholders in External Quality Assurance Activities – ESQA).

Elaborat de doi experți internaționali, ghidul oferă recomandări care vizează, în principal, agențiile de asigurare a calității și autoritățile naționale din Spațiul European al Învățământului Superior (SEIS), în vederea consolidării dialogului și  cooperării între părțile interesate, precum și îndrumări pentru implicarea eficace a acestora în procesele de asigurare a calității.

Ghidul este inclus în mesajul Asociației Europene pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior – ENQA adresat miniștrilor Educației din Spațiul European al Învățământului Superior (SEIS) și care a fost transmis în cadrul conferinței ministeriale din 19 noiembrie 2020.

Ministerul Educației, prin Unitatea de Management al Proiectelor cu Finanțare Externă, implementează, astfel, proiectul „Implicarea eficace a părților interesate în activități externe de asigurare a calității” (ESQA), aprobat de Agenția Executivă Educație, Audiovizual și Cultură, în vederea co-finanţării din Programul ERASMUS+: Învățământ Superior – Alianțele cunoașterii, Suport Bologna, Jean Monnet, acțiunea cheie Suport pentru implementarea reformelor la nivelul Spațiului European al Învățământului Superior.

Proiectul se derulează pe o perioadă de doi ani și este implementat în parteneriat cu ARACIS și cu agențiile similare de asigurare a calității din Bulgaria, Danemarca, Franța și Moldova,  Organizația Europeană a Studenților (ESU), Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior (ENQA) și Asociația Europeană a Instituțiilor de Învățământ Superior (EURASHE).

Detalii suplimentare despre proiectul ESQA, aici: https://esqa.ro/ro/acasa/