Aprobarea Hotărârii de Guvern privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2019-2020

Executivul a aprobat, pe 23 mai, o hotărâre ce reglementează domeniile de studii universitare de masterat, programele de studii universitare de masterat și numărul maxim de studenți masteranzi care pot fi școlarizați în cadrul instituțiilor de învățământ superior de stat și particulare acreditate pentru anul universitar 2019-2020, după cum urmează:

26 programe de studii universitare de master încadrate într-un domeniu existent acreditat de ARACIS în structura a 12 universități de stat și a două universități particulare acreditate, 2 programe de studii universitare de master cu rezoluția încredere-acreditare (înființare de domenii noi prin acreditare de programe) în cadrul a două universități de stat și un program de studii universitare de master cu rezoluția încredere-acreditare (acreditare de program cu cifră alocată în cadrul unui domeniu existent) în cadrul unei universități de stat;

încadrarea în categoria masterat profesional de către ARACIS a 324 programe de studii universitare de master din structura a 16 universități de stat și a unei universități particulare acreditate;

încadrarea în categoria masterat de cercetare de către ARACIS a 97 programe de studii universitare de master din structura a 10 universități de stat și a unei universități particulare acreditate;

modificarea numărului maxim de studenți ce pot fi școlarizați pentru 48 domenii de studii universitare de master din structura a 20 universități de stat și a două universități particulare acreditate, urmare a evaluării domeniilor de studii universitare de master de ARACIS;

intrarea în lichidare a 100 programe de studii universitare de master din 27 domenii de studii universitare de master din structura a 8 universități de stat, urmare a evaluării domeniilor de studii universitare de master de ARACIS, în sensul în care acestea nu se mai regăsesc în structura instituțiilor de învățământ superior respective;

intrarea în lichidare a 11 domenii de studii universitare de master cu 14 programe din structura a 4 universități de stat și a 4 universități particulare acreditate, urmare a solicitării universităților, în sensul în care acestea nu se mai regăsesc în structura instituțiilor de învățământ superior respective;

intrarea în lichidare a 143 programe de studii universitare de master din 48 domenii de studii universitare de master din structura a 14 universități de stat și a 4 universități particulare acreditate, urmare a solicitării universităților, în sensul în care acestea nu se mai regăsesc în structura instituțiilor de învățământ superior respective;

schimbarea denumirii Academiei Tehnice Militare din București în baza Hotărârii Guvernului nr. 153/2019.

Reglementarea este motivată de propunerea Senatelor universităților cu privire la actualizarea/reorganizarea programelor în cadrul domeniilor de studii universitare de masterat, în sensul satisfacerii cerințelor angajatorilor și solicitărilor beneficiarilor.


Biroul de Comunicare al MEN