ANPCDEFP – despre transformarea prin învățare

ANPCDEFP   – despre transformarea prin învățare

Fondurile europene. Subiect atât de prezent în dezbaterea publică. Abordat fie într-o notă pozitivă, de speranță și posibilitate, fie, din contră, într-una negativă, de incapacitate și irosire. De multe ori atenția e îndreptată înspre cifre: milioane de euro alocate, prin diferite programe, pe diferite domenii, pentru a genera dezvoltare; sume pe care le valorificăm sau le pierdem. Criteriul ultim: absorbția. Firește, asta arată, în ultimă instanță, succesul implementării unui program de finanțare. Dar poate modul în care se construiește un astfel de rezultat – atunci când asta se întâmplă – merită spațiul său.

ANPCDEFP este finanțator. O instituție cu nume lung (Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale) și acronim complicat. De multe ori, încercările de a pronunța fie numele, fie acronimul sunt urmate de zâmbete. Ușor de înțeles de ce. Este instituția care implementează în România programele europene de educație, formare și tineret: Erasmus+ și Corpul European de Solidaritate. ANPCDEFP este și operator pentru Programul de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor 2014-2021, finanțat prin mecanismul SEE. Tot în AN funcționează și unitatea națională Eurydice (re­țea europeană care, prin intermediul studiilor de cercetare, arată cum sunt organizate sistemele de educație din Europa) și serviciul de informare pentru tineri Eurodesk. Certificatul Lingvistic European, premiu care încurajează inovația și creativitatea în predarea și învățarea limbilor străine, este acordat anual de către Agenție.

Este o instituție care, în mai bine de 25 de ani, a gestionat implementarea unor proiecte totalizând peste 750 de milioane de euro. Care a finanțat aproximativ 20.000 de proiecte, implicând aproximativ 500.000 de profesori, studenți, elevi, tineri, voluntari sau lucrători de tineret. Care a obținut o rată de absorbție de peste 98%.

Cum se scrie povestea unui finanțator?

„A fost odată…“

În a doua jumătate a anilor ’90, trei instituții diferite fuseseră create în România pentru a implementa programele europene de educație, formare și tineret. Agenția Națională Socrates, Centrul Național pentru formare profesională Leonardo da Vinci și Agenția pentru Cooperare Europeană în Domeniul Tineretului (EUROTIN). Agenția Socrates implementa programul cu același nume, care avea trei componente axate pe mobilitatea în educație: Erasmus (învățământ supe­rior), Comenius (educație școlară) și Grundtvig (educația adulților). Centrul Național pentru formare profesională Leonardo da Vinci implementa programul Leonardo da Vinci, dedicat formării profesionale. Programul de tineret, denumit inițial Tineret pentru Europa, iar apoi Tineret, era implementat de EUROTIN, fiind ulterior, până în 2006, gestionat de Agenția Națională pentru Sprijinirea Inițiativelor Tinerilor (ANSIT).

Agenție, Centru Național… denumiri cu o rezonanță aparte. „Eram niște tineri optimiști și încrezători. Pentru că nici nu știai ce e, ceea ce făceai. Era altceva decât România și noi nu cunoșteam străinătatea. Era un entuziasm fain de tot. Îmi amintesc că eram patru oameni pe Comenius, unul pe superior, unul pe vizite de studiu… doi pe Eurydice, doi-trei pe administrativ. Făceam întâlniri zilnice cu directorul de atunci, domnul Adrian Miroiu. Și eram trup și suflet pentru ce făceam. Dacă era nevoie să stăm până la 1 noaptea ca să facem acte pentru ambasade, stăteam – pentru că atunci oamenii stăteau la cozi întregi ca să obțină viză“ (Nadejda Lisac, angajată în 1998 la Agenția Socrates, în prezent expert proiecte Erasmus+ de parteneriat strategic pentru formare profesională).

Așa se simțea începutul. Lucrurile au avut dinamica lor, iar schimbările au fost inerente. În 2004, se decide ca Centrul Național pentru formare profesională Leonardo da Vinci să se unească cu Agenția Națională Socrates, luând naștere, astfel, Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale – ANPCDEFP (Agenția Națională sau AN). Din 2007, opor­tunități­le pentru educație se restructu­rează, la nivel european, sub aceeași denumire: Programul Învățare pe tot parcursul vieții. Tot din 2007, în ANPCDEFP este integrat și programul de tineret, Ti­neret în acțiune. Urmează o nouă schimbare, după alți 7 ani (perioada de im­plementare a unei ge­nerații de programe): în 2014, la nivel eu­­ropean, cele două programe se reunesc sub același nume, Erasmus+. Tot atunci, Agenția Națională (AN) devine operator de program pentru Programul de Burse și Cooperare Inter-­in­stituțională din domeniul educației universitare, în cadrul Me­canismului Fi­nanciar al Spațiului Economic European (SEE) 2009-2014. În 2016, AN a fost de­semnată ca operator de program în Ro­mânia pentru Programul SEE de Educație, Burse, Ucenicie și Antreprenoriatul Tinerilor 2014-2021. Iar în 2018, Comisia Europeană lansează Corpul European de Solidaritate, program pe care tot ­ANPCDEFP îl gestionează la nivel ­național.

Peste 25 de ani de oportunități de fi­nanțare. Și peste 25 de ani care au trecut peste o instituție. Ani care au făcut-o să se definească, să se construiască în acord cu principiile și valorile programelor implementate și în sprijinul comunității de învățare.

Și pentru că am revenit la învățare…

Cum crește o instituție? Învață

Agenția Națională a fost creată pentru a sprijini învățarea europeană. Ar fi, oare, posibil, să ai acest rol, fără a te expune constant chiar tu, organizațional, la învățare? Ai putea rămâne credibil, dacă nu ai face asta?

Au fost, așadar, ani de învățare, de construire și definire. Ani cu întrebări, în căutare de răspunsuri și soluții. Multe din aceste răspunsuri veneau direct din do­­cumentele de la Comisia Europeană, din interacțiunea cu Comisia. Aceasta a fost o primă cale spre dezvoltarea organizațională. „În 2000, fusesem invitată la o întâlnire pe educație, în Spania. Doar ce se schimbase programul, se trecuse la Socrates II. La întoarcere am avut de schimbat avionul și am stat vreo 4 ore în aeroport. Aveam Ghidul programului nou cu mine, un marker și așa am învățat Socrates II cap-coadă, cu markerul în mână. Cumva, din acel moment mi-a devenit totul foarte clar. Pe baza Ghidului am inițiat acțiuni de promovare în țară, formări. Și cam ­într-un an-doi deja aveam cerere mult mai mare decât bugetele disponibile pentru finanțare“ (Monica Calotă, director ­ANPCDEFP).

Învățarea a venit și prin dialogul constant cu celelalte Agenții Naționale – prin echipe de lucru, întâlniri, schimb de idei, formări tematice, job shadowing. Și, cu siguranță nu în ultimul rând, învățarea a venit și din întâlnirile cu oamenii dedicați și bine pregătiți din educație, din ideile schimbate cu astfel de oameni. „În 2004, fusesem la o ședință a Agențiilor Naționale. Vorbeam despre auditurile care se făcuseră în alte organizații și ce se urmărea cu ele. Și ne întrebam: cum putem să ne pregătim, cum să anticipăm cerințele care vor fi? Așa am făcut primul manual de management, prima procedură de evaluare a personalului, programul de ticketing… Inovații în perspectiva auditului. Tot în 2004 am făcut un team-building cu sesiuni de formare pe dezvoltare organizațională, unde formator era Șerban Iosifescu. Discutam despre modele de certificări pe calitate (EFQM, de exemplu), despre ISO. Țin minte că apoi eram în concediu la Vama Veche, în familie. Ne întâlnisem într-o după-amiază și cu Adi (Adrian Georgescu, director adjunct ANPCDEFP). Mergeam pe plajă și ne întrebam: ce-ar însemna pentru noi să luăm ISO? Ne-am hotărât, am angajat un consultant să ne ajute și am obținut prima certificare ISO. Apoi, oarecum firesc, în 2009 am obținut prima treaptă de recunoaștere EFQM – Committed to excellence“ (Monica Calotă, director ANPCDEFP).

Expunerea constantă la idei, la oameni, la învățare a determinat creșterea acestei organizații. Iar viziunea asumată este în aceeași direcție: „Transformăm România prin învățare“.

Încă un lucru merită subliniat: ­ANPCDEFP crede în vocația de instituție publică, ce contribuie la binele public. Instituți­onal, a existat mereu atenție asupra pu­­blicului, asupra nevoilor sale. Iar această atenție s-a tradus în acțiuni concrete de sprijin pentru candidații și beneficiarii programelor de finanțare implementate.

de Miruna Covaci-Zăvoi – responsabil comunicare ANPCDEFP

Articolul integral poate fi citit în revista Tribuna Învățământului nr. 20-21 / august-septembrie 2021