Amendamentele ANOSR la proiectul Legii bugetului de stat 2021

„Guvernul ar trebui să prezinte un plan multianual de creștere a investițiilor în educație”

Amendamentele ANOSR la proiectul Legii bugetului de stat 2021Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) a transmis mai multe amendamente la proiectul Legii Bugetului de stat pe 2021, un buget de austeritate, după cum a fost prezentat de însuși premierul Florin Cîțu. Amendamentele studenților se referă la mai multe probleme pe care le reclamă, de mai multă vreme, aceștia. Printre ele:  transportul pe CFR, fondul de burse, subvenţia pentru cămine şi cantine și, nu în ultimul rând sau finanţarea activităţilor Centrelor de Consiliere şi Orientare în Carieră (CCOC).

Amendamentele formulate de ANOSR la proiectul Legii Bugetului pe anul în curs țin cont de asumările programului de guvernare 2020-2024 privitoare la atingerea procentului de 6% din PIB pentru educație, prevăzut în Legea nr. 1/2011.

„Deși anul 2020 a fost marcat de o criză epidemiologică cu consecințe asupra majorității domeniilor de activitate din viața noastră și, implicit, anul 2021 presupune un efort financiar sporit pentru combaterea acestui fenomen și relansarea economică, educația nu este în centrul pachetului care să conducă la reformă, astfel cum ar trebui. Mai mult decât atât, ținând cont de asumările din Programul de guvernare 2020-2024 privind atingerea procentului de 6% din PIB pentru educație și 1% din PIB pentru cercetare, Guvernul ar trebui să prezinte un plan multianual de creștere a investițiilor în educație, care să fie inclus în Strategia fiscal-bugetară”, se spune în comunicatul ANOSR.

În acest context, studenții au venit cu mai mule propuneri privind Legea Bugetului de stat pentru anul 2021, dintre care, însă, doar una – cea referitoare la taberele studențești – se regăsește în Proiectul Bugetului de stat, deși impactul bugetar al principalelor solicitări punctuale este redus, spun ei, în valoare de 359.122.677 lei sau 0,0321% din PIB.

Astfel, ANOSR a transmis punctual.

Primul dintre acestea vizează dreptul studenților de a călători gratuit cu transportul feroviar, clasa a II-a. „Această măsură este relevantă pentru studenți prin multitudinea de beneficii generate. Printre acestea regăsim creșterea echității în învățământul superior, facilitând accesul și finalizarea studiilor studenților din medii socio-economice defavorizate și creșterea mobilității studenților, atât pentru participarea la schimburile de experiență, cât și pentru participarea la diverse manifestări artistice, culturale, sportive sau științifice, organizate în diferite centre universitare”, se spune în comunicat..

Cel de-al doilea amendament se referă la bursele studențești, care „reprezintă o măsură importantă de stimulare a rezultatelor academice și de sprijin a studenților din medii socio-economico defavorizate”. Concret, spuncei de la ANOSR, amendamentul are rolul de a asigura fondurile necesare creșterii cuantumului minim al unei burse, de la 580 de lei la 700 de lei și pentru a acoperi creșterea burselor de care beneficiază bursierii statului român, etnici români de pretutindeni, al căror cuantum a rămas neschimbat din anul 2008.

Cel de-al treilea amendament se referă la subvențiile pentru cămine și cantine. „Deși aceasta (subvenția – n.r.) a crescut în ultimii ani, creșterea este nesemnificativă raportat la realitățile economice actuale și, prin comparație, în 2020 subvenția acordată reprezintă doar 32,67% din valoarea indexată acordată în anul 2008”.

Cel de-al patrulea amendament se referă la finanțarea Centrelor de Consiliere și Orientarea în Carieră.

Următorul amendament vizează soluționarea situației privind accesul la resursele educaționale din cadrul bibliotecilor universitare. „Legea Educației Naționale și Codul drepturilor și obligațiilor studentului stipulează dreptul studenților de acces gratuit la materialele bibliotecilor universitare și gratuitate la eliberarea actelor ce atestă statutul de student pentru accesul la bibliotecă. În cazul BCU-urilor, deși acestea se află în subordinea autorității care a adoptat Codul drepturilor și obligațiilor studentului, studenții se află în continuare în situația de a achita abonamentul sau legitimațiile de acces. Situația se poate remedia ușor, la momentul actual fiind doar necesară alocarea fondurilor de la bugetul de stat în acest sens”, spun reprezentanții studenților.

Ultimul amendament vizează Programul Național „Tabere Studențești”.

„Nu ne puteam aștepta la creșteri fabuloase la nivelul învățământului superior în cadrul economic actual. Cu toate acestea, dacă vrem într-adevăr o reformă a sistemului în vederea creșterii calității și a relevanței rezultatelor acestuia, este imperios să demonstrăm cel puțin un trend pozitiv pe toate prioritățile apte să producă schimbări de anvergură, aspect care nu se poate constata în actualul proiect de buget” a declarat Horia-Șerban Onița, președintele ANOSR.