„Am fost și suntem interesați ca activitatea didactică desfășurată la nivelul județului să fie una performantă“

7

Interviu cu prof. Valentin Claudiu Cuibus, inspectorul școlar general al ISJ Cluj

Stimate domnule inspector general, după o criză guvernamentală care părea să nu se mai termine și care a generat destule efecte negative, cel puțin la nivel de învățământ, Educația are ministru! Ce așteptări aveți de la proaspătul ministru, prof. Monica Anisie?

Prima așteptare e una deja împlinită, tocmai prin numirea la conducerea Ministerului Educației și Cercetării a unui cadru didactic din învățământul preuniversitar, cu un statut profesional solid și recunoscut, dublat de experiența cunoașterii și a gestionării sistemului, dobândită și în calitate de secretar de stat pentru învățământul preuniversitar.

Așadar, de la doamna ministru Monica Anisie, un profesionist și un bun cunoscător al sistemului, așteptările  sunt, cred, realiste, echilibrate și concrete, iar printre ele aș enumera: pe de o parte, asigurarea, prin demersurile efectuate, a stabilității și a predictibilității, ambele atât de necesare; pe de altă parte, măsuri concrete și punctuale, precum preocuparea pentru investiții în ceea ce privește dotarea instituțiilor de învățământ și asigurarea unui climat de siguranță în școală, alături de deja anunțatele revizuiri metodologice.

Odată cu situarea bine-venită și firească a elevului în centrul preocupărilor educaționale, nu ar fi, cred, de neglijat nici preocuparea pentru reabilitarea statutului profesorului, ținând cont că există un cadru legislativ care reglementează drepturile și obligațiile elevilor, prin Statutul elevilor, dar nu există niciun document legislativ care să supună unor norme sau unui regulament statutul profesorului, precum și recunoașterea valorii profesionale și a performanței.

În concluzie, consider că un om provenit chiar din sistemul învățământului preuniversitar înțelege cel mai bine nevoile acestuia și este cel mai în măsură să le cumpănească rezolvările. Iar, de vreme ce recunoașterea valorii profesionale și a performanței, alături de obiectivitate și transparență sunt principiile și valorile asumate, public și ferm, de către doamna ministru, cred cu tărie că, atât timp cât acestea vor sta la baza activității sale, așteptările sistemului și ale celor care îl slujesc vor fi împlinite.

Cum ați primit promulgarea, de către președintele Iohannis, a legii prin care se reduce numărul de ore la clasă? Se vor tăia discipline, iar profesorii se tem că vor rămâne fără catedră.

În ceea ce privește promulgarea de către președinte a legii care reduce numărul orelor prevăzute de planurile-cadru, aceasta se fundamentează pe supraîncărcarea programului elevilor, care petreceau la școală de la 26-28 de ore, în clasa a V-a, la 31-34 de ore, în clasa a VIII-a.

E prea devreme însă să ne exprimăm în privința modului în care se va aplica această lege. Așteptăm apariția noilor planuri-cadru, cu mențiunea că o reformă curriculară nu poate fi eficientă dacă nu se are în vedere o corelare a planurilor-cadru cu programele și manualele, precum și o  compatibilizarea a  curriculumului național cu cel european. Nu ne este străină, în acest context, nici îngrijorarea unor profesori titulari, îngrijorare legată de eventuale consecințe, care ar implica schimbarea școlii în care sunt încadrați în prezent sau chiar viabilitatea locului de muncă, dar o astfel de discuție este și ea prematură, până când aspectele deja semnalate nu vor prinde contur.

Cum e rezolvată problema transportului școlar la nivelul județului Cluj? Mai ales în rural, există suficiente microbuze școlare? 

La nivelul județului Cluj nu există probleme ridicate de asigurarea transportului școlar, parcul de microbuze școlare cuprinzând 136 de microbuze. Am identificat însă necesitatea înlocuirii unui număr de 42 dintre acestea, unele chiar foarte uzate, cu altele noi și cu o capacitate mai mare, de 25-35 de locuri, în vederea optimizării transportului și a micșorării timpului de așteptare al elevilor până la începerea cursurilor, atunci când aceștia sunt aduși la școală în mai multe transporturi succesive.

Ce se întâmplă cu dinamica populației școlare la nivelul județului Cluj? Este o întrebare pe care o adresăm în ultima vreme tuturor inspectoratelor școlare.

Analiza pe care am făcut-o la nivelul județului Cluj, pe baza datelor furnizate de Institutul de Statistică, relevă creșterea populației școlare, datorată unor aspecte importante. Pe de o parte, putem observa că  acest fapt este determinat de cursul ascendent al natalității în județul Cluj. Comparativ cu anul 2013, remarcăm o creștere de 12% a numărului de nou-născuți. Pe de altă parte, constatăm că dezvoltarea economică a județului favorizează opțiunea populației tinere de a se stabili în județul, fapt care duce, implicit, la creșterea numărului elevilor înscriși în unitățile de învățământ clujean.

Tot în acest context, trebuie menționat și numărul considerabil de elevi din județele limitrofe, care preferă să se înscrie în unitățile noastre de învățământ, atrași fiind de profesionalismul și prestigiul școlilor clujene.

Care este nivelul violenței în spațiul educațional clujean? Cum vedeți rezolvarea acestei probleme extrem de grave, la nivelul întregii școli românești?

Violența în școli este un subiect complex, aflat constant în atenția noastră. Județul Cluj nu este o excepție de la situația națională,  în sensul că există și aici incidente (în anul școlar 2018-2019 fiind raportate 46 de astfel de cazuri). Deși absolut regretabile, trebuie precizat că ele nu constituie, cu siguranță, un fenomen și cu atât mai puțin unul în creștere, iar în acest sens a fost esențial faptul că, în permanență, ne-am axat foarte mult pe partea de prevenție, care a vizat acțiuni comune ale Inspectoratului Școlar Județean și a unităților de învățământ cu Poliția Locală, cu Jandarmeria și cu Poliția de Proximitate, precum și activități constante, înscrise sau nu în CAEN sau CAER, care au avut ca scop exersarea comportamentelor nonagresive, comunicarea nonviolentă etc. Un rol esențial l-a avut și introducerea în școli a monitorizării video a spațiilor de tranzit sau de joacă și a catalogului școlar on-line, un instrument valoros care menține conectat părintele la viața școlii și la evoluția școlară a copilului.

Este de subliniat și faptul că la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Cluj există o procedură de anunțare a incidentelor care  are ca scop informarea în timp util cu privire la actele de violență și evidențierea cauzelor acestora, în scopul prevenirii lor. Consider că la nivelul întregii școli românești ar fi necesară gândirea unor strategii și proiecte de prevenire a violenței școlare, care să țină cont de toți factorii (sociali, familiali, școlari, de personalitate) ce pot genera un comportament violent al elevilor.

La finalul interviului nostru, vorbiți-ne, în câteva cuvinte, despre proiectele implementate de ISJ Cluj și despre țintele pe care vi le-ați propus.

Așa cum v-am mai mărturisit și cu alte ocazii, preocuparea esențială a ISJ Cluj, în toate activitățile pe care și le-a propus și pe care le-a desfășurat pe parcursul anilor, a fost de a crea un climat de muncă stimulativ, corect și competitiv atât pentru elevi, cât și pentru cadrele didactice.

Pe de o parte, am fost și suntem interesați ca activitatea didactică desfășurată la nivelul județului să fie una performantă, pentru a păstra și crește tradiția unui județ cu învățământ de calitate, cu rezultate de excepție, deopotrivă în cadrul olimpiadelor și al concursurilor școlare, la nivelul examenelor naționale și în activitatea educativă de zi cu zi.

Un accent deosebit s-a pus pe inițierea unor activități complementare, experiențe educaționale nonformale de învățare, esențiale pentru rezultatele formative pe care le au în dezvoltarea potențialului personal al elevilor, dar și pentru buna integrare a copiilor într-o societate aflată în permanentă schimbare.

Proiectele desfășurate pentru elevi, inițiate de  Inspectoratul Școlar Județean Cluj, au fost numeroase și de mare impact. M-aș referi la cele mai importante care au avut ca țintă următoarele componente:

Educația juridică – printr-un  proiect derulat în parteneriat cu Judecătoria Cluj, Curtea de Apel, Baroul Avocaților Cluj.

Educația finaciară – care a vizat  activități educaționale desfășurate pe baza unui parteneriat al Inspectoratului Școlar Județean Cluj cu BCR și BNR, adresate elevilor din învățământul preuniversitar și care au ca obiectiv creșterea nivelului de educație financiară în rândul elevilor și al profesorilor, contribuind la o mai bună înțelegere și la o evaluare corectă a unor aspecte economice și financiare.

Educația rutieră – prin proiectului județean  „BE COOL, GÂNDEȘTE ÎNAINTE“, realizat prin parteneriatele stabilite între Inspectoratului Școlar Județean Cluj și Motorhome Napoca Rally Team, Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Avram-Iancu“, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Cluj, Consiliul Local Cluj și Primăria Municipiului Cluj-Napoca. Lansat în cadrul proiectul educațional internațional de responsabilizare socială/conducere preventivă „Ford Driving Skills for Life“, el vizează realizarea  unor  campanii de educare și informare a liceenilor clujeni din clasele a XI-a și a XII-a.

Educația pentru sănătate – Asociația Medicover, în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Cluj și Primăria Municipiului Cluj-Napoca, a inițiat pentru anul școlar 2019-2020 implementarea Programului de prevenție a diabetului zaharat de Tip 2 și a bolilor civilizației, prin programul educațional „înCerc“, adresat tuturor elevilor din clasa a V-a din municipiul Cluj-Napoca. I se adaugă proiectul Și eu trăiesc sănătos, realizat în colaborare cu fundația PRAIS, care are ca grup-țintă elevii din ciclul primar.

Educația pentru siguranță – strategiile aplicate s-au concretizat prin activități și acțiuni realizate în parteneriat cu Inspectoratul de Poliție Județean Cluj, Instituția Prefectului, Agenția Națională Antidrog – Centrul Regional de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Cluj, Inspectoratul de Jandarmi Județean, Gruparea de Jandarmi Mobilă, Agenția Națională Împotriva Traficului de Persoane – Centrul Regional Cluj, Inspectoratul pentru Situații de Urgență. Campaniile, cum este și cea denumită „10 pentru siguranță“, au urmărit creșterea gradului de informare a elevilor, a părinților și a cadrelor didactice, în vederea reducerii riscului de victimizare sau de implicare în activități infracționale.

Un loc absolut special îl are, între demersurile noastre, un proiect unic în țară: Voluntar pentru educație. Adresat copiilor bolnavi de cancer care sunt internați la Institutul Oncologic din Cluj-Napoca, proiectul le oferă copiilor şi tinerilor care luptă cu această boală șansa continuării vieţii lor şcolare, altfel întreruptă temporar de boală, precum și posibilitatea susținerii examenelor naționale de Evaluare Națională și de Bacalaureat. Aflat în al patrulea an de derulare, proiectul a antrenat, până în acest moment, 210 cadre didactice, care au acoperit 26 de discipline, pentru 175 de elevi proveniți din 25 de județe.

Proiectele, firește, au fost adresate în primul rând elevilor. Li s-au adăugat însă și cele legate de pregătirea profesorilor și de formarea directorilor, activități realizate în parteneriate cu Universitatea Babeș-Bolyai, cu C.C.D. și Consiliul Județean Cluj. Iar părinților, pe care îi considerăm parteneri esențiali ai școlii, le-am adresat, în colaborare cu Terapia, proiectul Academia Doi în Unu, Școală și Carieră, care are ca scop schimbarea mentalității lor în privința învățământului dual și al celui profesional, prin oferirea unei perspective reale asupra posibilităților de inserție profesională.

Iar pentru că, încă de la început, am vorbit despre credința că recunoașterea valorii profesionale și a performanței trebuie să fie și sunt singurele criterii valide și obiective în aprecierea activității, pentru noi au devenit tradiție Galele anuale ale excelenței în educație, în care elevii și profesorii cu rezultate la olimpiadele școlare naționale și internaționale sunt premiați de Inspectoratul Școlar Județean Cluj, în parteneriat cu Consiliul Județean Cluj.

Este ceea ce ne propunem și ne dorim și pentru următorii ani: să reușim, susținuți în continuare de autoritățile publice locale și naționale, să continuăm și să confirmăm tradiția excelenței învățământului preuniversitar clujean, un învățământ în care elevul este deopotrivă învățat, educat și valorizat de profesori competenți și respectați pentru profesionalismul lor.

Interviu realizat de Marcela GHEORGHIU