Admiterea 2023, septembrie, la Academia de Studii Economice din București

Admiterea 2023, septembrie, la Academia de Studii Economice din București

Academia de Studii Economice din București organizează la începutul lunii septembrie un nou concurs de admitere la programele universitare de licență, masterat și doctorat.

Înscrierile în ciclul de licență se fac din 1 septembrie până la 4 septembrie, ora 14.00.

Odată cu dosarul de înscriere în ciclul de licență, este obligatorie depunerea unui eseu motivațional, a cărui structură este următoarea:

  1. Date de identificare a candidatului: (nume, inițiala/inițialele tatălui, prenume – din certificatul de naștere)
  2. De unde v-ați informat despre oferta educațională a ASE?
  3. Care sunt motivele alegerii programului de studii (prima opțiune) și argumentele pentru care ați ales să studiați la ASE (motive personale, preferințe legate de o anumită carieră, argumente pentru obținerea unei anumite calificări etc.)?
  4. Care sunt așteptările dumneavoastră privind viața de student în ASE (în ceea ce privește procesul educațional, precum și eventuala angajare pe durata studiilor)?
  5. După finalizarea programului de studii universitare de licență, vă gândiți să continuați studiile universitare de masterat în ASE?
  6. Ați avut realizări deosebite pe parcursul liceului (participări la olimpiade, concursuri, acțiuni de voluntariat, stagii, vizite etc.) care vă recomandă pentru a fi student la programele oferite de ASE?
  7. Cum doriți să vă implicați în activitățile extracurriculare organizate de cadre didactice sau studenți (participare la sesiuni de comunicări științifice studențești, concursuri, acțiuni de voluntariat, schimburi de experiență, participarea la/organizarea de activități culturale, sportive etc.)?
  1. Menționați, dacă doriți, alte elemente care considerați că vă recomandă

Detalii: LICENTA, MASTERAT și DOCTORAT