Admiterea 2021 la masteratele SNSPA

Admiterea 2021 la masteratele SNSPAŞcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative (SNSPA) organizează admiterea la programele de masterat din iulie 2021 în mediul online, prin intermediul platformei admitere.snspa.ro.

Oferta educaţională cuprinde 56 de programe de masterat, în domenii precum: științe politice, ştiinţe administrative, drept, ştiinţe ale comunicării, relații internaționale și studii europene, sociologie şi management.

Adresarea este către:

 • toţi cei care doresc să-şi dezvolte competenţe şi abilităţi necesare unei poziţii de top management în sectorul public sau privat
 • viitorii specialişti în comunicare şi publicitate care doresc dezvoltarea unei cariere în mediul internațional
 • profesioniştii pregătiţi să îşi asume sarcini de brand manageri sau interesaţi în dezvoltarea unei cariere în managementul resurselor umane
 • viitorii experţi în gestionarea proiectelor cu finanţare europeană sau în evaluarea de politici publice şi a programelor europene
 • experți și cercetători în domeniul științelor politice, al guvernării locale, centrale și europene și al dezvoltării societății civile
 • specialialiști în proiectare de cercetare avansată sociologică și antropologică și analiza datelor utilizând metode calitative, cantitative și mixte, inclusiv metode etnografice și vizuale
 • toţi cei care sunt interesaţi de o carieră diplomatică, în domeniul studiilor de securitate şi diplomaţiei
 • cei interesaţi de construirea unei cariere academice şi de cercetare

Calendarul admiterii

 • Înscrieri online: 12-23 iulie 2021
 • Defășurarea probelor de concurs/evaluarea candidaturilor: 24-26 iulie 2021
 • Afişarea rezultatelor: 27 iulie 2021
 • Înmatricularea candidaţilor declaraţi admişi: 28-31 iulie 2021

SNSPA anunță că „pentru înscrierea online, candidații vor completa câmpurile obligatorii din contul de utilizator, vor încărca documentele fotografiate/scanate, vor selecta facultățile, programele de studii, domeniul și forma de învățământ (IF/IFR).

Condițiile de admitere sunt stabilite în funcție de domeniul fiecărui masterat și presupun o singură probă de concurs, încărcată în contul de candidat, realizată conform condițiilor specifice, afișate pe website-urile fiecărei structuri academice din SNSPA.

Pentru a fi admiși la masteratele SNSPA la care s-au înscris, candidații vor încărcă în platforma de admitere online dovada promovării examenului de licență. După afișarea listelor cu toți candidații admiși pe locurile de la buget și taxă, fiecare candidat va confirma locul la programul de studii la care a fost admis și se va înmatricula, conform calendarului anunțat de fiecare facultate în parte”.