A fost lansat în consultare un proiect de metodologie referitor la depășirea efectivelor de elevi, preșcolari și antepreșcolari la clasă

A fost lansat în consultare un proiect de metodologie referitor la depășirea efectivelor de elevi, preșcolari și antepreșcolari la clasă

Ministerul Educației a lansat în dezbatere publică proiectul de metodologie privind depășirea efectivelor formațiunilor de antepreșcolari, preșcolari și elevi din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Proiectul reglementează organizarea și funcționarea claselor cu mai mult de doi beneficiari peste efectivul maxim prevăzut la art. 23 alin. (1) din Legea Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023.

Unitățile de învățământ preuniversitar de stat pot solicita inspectoratelor școlare județene și Inspectoratului Școlar al Municipiului București (ISMB), în situații excepționale, în baza unei justificări a consiliului de administrație, suplimentarea sau diminuarea cu doi beneficiari sub efectivul minim sau peste efectivul maxim prevăzut de lege.

Ministerul Educației poate aproba, potrivit proiectului, funcționarea formațiunilor de studiu cu efective mai mari față de cele aprobate de către ISJ și ISMB, astfel: a) pentru educația timpurie, nivel antepreșcolar: grupa mică, mai mult de 11; grupa mijlocie, mai mult de 17; grupa mare, mai mult de 22; b) pentru educația timpurie, nivel preșcolar, mai mult de 22; c) pentru învățământul primar, mai mult de 24; d) pentru învățământul gimnazial, mai mult de 28; e) pentru învățământul sportiv și de artă, mai mult de 26; f) pentru învățământul liceal, inclusiv dual, mai mult de 28; g) pentru învățământul postliceal, mai mult de 30;

„Direcția de resort din cadrul Ministerul Educației analizează solicitările de suplimentare, comparativ cu datele înregistrate în SIIIR și comunică ISJ/ISMB aprobarea/respingerea solicitării, cu avizul secretarului de stat care are în coordonare învățământul preuniversitar”, precizează textul proiectului de metodologie.

Articolul 23 din Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 prevede că în învățământul preuniversitar formațiunile de studiu cuprind grupe sau clase, după cum urmează: a) educația timpurie, nivel antepreșcolar: grupa mică cuprinde, în medie, 7 copii, dar nu mai puțin de 5 și nu mai mult de 9; grupa mijlocie cuprinde, în medie, 12 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 15; grupa mare cuprinde, în medie, 14 copii, dar nu mai puțin de 8 și nu mai mult de 20; b) educația timpurie, nivel preșcolar: grupa cuprinde, în medie, 15 preșcolari, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 20; c) învățământul primar: clasa cuprinde, în medie, 16 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 22; d) învățământul gimnazial: clasa cuprinde, în medie, 18 elevi, dar nu mai puțin de 10 și nu mai mult de 26.