85% dintre tinerii generației Z doresc să devină antreprenori 

85% dintre tinerii generației Z doresc să devină antreprenori 

Aproximativ 85% dintre tinerii generației Z (18-30 de ani) doresc să devină antreprenori, potrivit unui studiu realizat în cadrul proiectului Practică intelligent dezvoltarea ta – PRIDE-U, proiect POCU 626/6/13/133138, implementat la nivelul Academiei de Studii Economice din București. Subiecții (171 de respondenți) au fost studenți la ASE din grupul țintă al proiectului și nu numai. Cercetarea a fost efectuată în perioada mai-iunie 2021, în parteneriat cu agenția de comunicare și relații publice United Media Corporation. Scopul cercetării l-a constituit „analizarea comportamentului, intereselor, motivațiilor și dorințelor acestora, atât în sfera profesională, cât și personal”.

Conf. univ. dr. Cristian Marinaș, manager de proiect PRIDE-U: „Această cercetare se înscrie în seria acțiunilor pe care le întreprindem prin proiectul PRIDE-U, cu scopul de a-i ghida pe tineri în tranziția către viața profesională și maturitate. Astfel, în următorii doi ani, plănuim o serie de acțiuni care vor consta în ședințe de coaching, stagii de practică la potențiali angajatori, precum și consiliere personală și profesională. Acest studiu face parte dintr-o serie mai amplă de studii și analize, care ne ajută să-i înțelegem mai bine pe tinerii aflați la început de drum, să vedem care le sunt temerile, așteptările, lipsurile actuale, dar și nivelul de înțelegere a realității. Prin acțiunile derulate la nivelul proiectului, ne dorim să-i sprijinim pe studenți, să se transforme în adulți echilibrați, conștienți de cine sunt și ce-și doresc în viață. Le mulțumim partenerilor noștri de la United Media Corporation (www.unikorn.ro), care s-au implicat în proiect atât din punct de vedere logistic în realizarea acestui studiu, dar și ca organizație – partener de practică, acceptând ca 10 studenți din grupul țintă al proiectului PRIDE-U să își desfășoare stagiile de practică în cadrul companiei”.

A fi propriul șef

Studiul arată că principalele motive pentru care tinerii doresc să devină antreprenori sunt: programul flexibil, oportunitatea de a fi propriul șef și de a-și transpune ideile în realitate, precum și posibilitatea de a fi independenți și creativi.

În ceea ce privește sursa veniturilor, respondenții au declarat în proporție de 70% că primesc cea mai mare parte a banilor de la părinți. La capitolul cheltuieli, 89% dintre tinerii intervievați au menționat că cea mai mare parte a acestora sunt pentru mâncare. În topul cheltuielilor se mai află hainele și divertismentul. Printre cele mai importante aspirații au fost nominalizate independența financiară, în cazul a 71% dintre participanții la studiu, sănătatea – pentru 63,2% și reușita în carieră, în proporție de 60%. Nevoia de a fi parte dintr-un mediu în care să se poată exprima liber și întemeierea unei familii sunt alte deziderate ale respondenților.

La întrebarea legată de lucrurile care le lipsesc cel mai mult în prezent, doar 20% dintre tineri au răspuns că au tot ceea ce au nevoie, în timp ce 22% au menționat timpul liber ca cea mai mare lacună în programul actual, iar 10% au reclamat insuficiența banilor raportat la nevoile lor.

Chestionați cu privire la modalitatea și preferințele de socializare, 83% dintre tineri au declarat că preferă mediul offline, dar cu toate acestea, din diferite considerente, tot canalele online rămân cele mai utilizate. Astfel, 91,2% au indicat Instagramul ca platformă principală de socializare, iar 67,7% Whatsapp-ul.

Practică inteligent dezvoltarea ta!

Proiectul PRIDE-U este caracterizat astfel de inițiatorii lui: „Academia de Studii Economice din București derulează în perioada 22 septembrie 2020 – 21 septembrie 2022, proiectul Practică inteligent dezvoltarea ta–PRIDE – U/ POCU/626/6/13/133138,  proiect co-finanțat  prin Programul Operațional Capitalul Uman, 2014-2020; Axa prioritară 6 – Educație și competențe. Obiectivul general al proiectului îl constituie facilitarea tranziției studenților de la școală la viața activă prin furnizarea unui pachet integrat de servicii  de orientare și consiliere în carieră, coaching, învățare practică și organizarea unor stagii de practică la potențiali angajatori, în vederea dobândirii de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții. Grupul țintă al proiectului este format din 321 de studenți ai Academiei de Studii Economice din București, de la ciclul licență și de la ciclul master, cu domiciliul în regiunile de dezvoltare Nord-Est, Sud-Est, Sud – Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru”.