5 august 2013, noul termen de depunere a ofertelor în vederea selecţiei de parteneri în proiectele POSDRU

Urmare a unor informaţii inexacte apărute în presă, precizăm că Ministerul Educaţiei Naţionale nu organizează licitaţii în urma cărora să aloce resurse financiare europene unor entităţi private. În conformitate cu reglementările legale, Ministerul Educaţiei Naţionale derulează doar o procedură de selecţie a unor potenţiali parteneri privaţi, în vederea scrierii, depunerii şi, în eventualitatea câştigării competiţiei, implementării proiectelor. Procedura este organizată riguros, în condiţii de legalitate şi transparenţă. Orice entitate privată are posibilitatea de a depune oferte în acest sens.
Astfel, datorită prelungirii până la data de 14 august 2013 a termenului-limită de depunere a proiectelor POSDRU Axele 1 şi 2 (DMI 1.1, 1.2, 1.3, 2.1 şi 2.3) şi pentru a evita orice interpretare legată de intervalul insuficient de timp pentru depunerea ofertelor, Ministerul Educaţiei Naţionale a decis extinderea termenului în care pot fi depuse aceste oferte de parteneriat. Noul termen este ziua de luni, 5 august 2013, ora 16.00.
Potrivit legislaţiei în vigoare, Ministerul Educaţiei Naţionale poate avea calitatea de beneficiar în proiecte finanţate din fonduri structurale nerambursabile. Implementarea poate fi făcută fie individual, fie în parteneriat cu instituţii publice, universităţi sau entităţi private. (Biroul de Presă al MEN)