3.363 de candidați au obținut definitivatul în învățământ în urma susținerii examenului național de definitivare din 2015

­4 josRata finală de promovare (note peste 8) în sesiunea 2015 a examenului național de definitivare în învățământul preuniversitar, după soluționarea contestațiilor, este de 49,25% (3.363 de candidați dintre cei 6.829 care au obținut note la proba scrisă). Comparativ cu ponderea notelor peste 8 înregistrate înainte de depunerea contestațiilor (46,23%), se constată o creștere cu 3,02%. Conform metodologiei de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, toți candidații care au obținut note peste 8 au dobândit dreptul de practică în învățământul preuniversitar.
Ponderea notelor între 8 și 10 atinge valori de peste 55% în județele Sibiu (62,4), Cluj (60,2), Harghita (58), Covasna (57,8) și Iași (56,7). Valori sub 35% apar în județele Caraș-Severin (33,8), Giurgiu (33,3) și Mehedinți (25). În Capitală, 55% dintre candidați au obținut note peste 8.
Au fost depuse 2.411 contestații, dintre care au fost admise 1.569. 207 candidați au primit note peste 8 în urma soluționării contestațiilor. Numărul total al notelor sub 5 a fost 661 (497 înainte de contestații), iar al celor între 9 și
9,50 – 165. Cele mai multe note au fost înregistrate pe segmentul 8-10: 3.363. Numărul notelor de 10 a rămas neschimbat: 20.
Reamintim că au fost admiși să participe la proba scrisă doar candidații care au îndeplinit cumulativ condițiile prevăzute de metodologie: efectuarea unui stagiu de predare în specialitatea postului de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și minimum media 8 la cele două inspecții speciale la clasă desfășurate pe perioada anului școlar. Astfel, dintr-un total de 10.297 de candidați înscriși la începutul anului școlar, au fost admiși să participe la proba scrisă 9.385 de candidați. Au fost prezenți la această probă (susținută la 127 de discipline) 6.844 de cadre didactice. 13 candidați au fost eliminați pentru fraudă sau tentative de fraudă. (Biroul de presă al MECS)