Ministerul Educației dezaprobă încercarea de politizare a evaluării naționale

Ministerul Educației dezaprobă încercarea de politizare a evaluării naționale
Ministerul Educației Naționale precizează că procentul de 75,91% al mediilor peste 5, obținut de elevi la evaluarea națională 2013, este mai mic decât în anul 2010, când a fost 85,97%, sau în anul 2011, când procentul atins a fost de 81,79%.
Ministerul Educației Naționale își exprimă dezacordul față de încercarea de a politiza discuțiile pe marginea rezultatelor obținute de elevi la examenele din cadrul evaluării naționale 2013. Argumentele corecte și coerente nu pot fi construite decât pe baza unei analize obiective a datelor, cumulate cu cercetarea specialiștilor în domeniul științelor educației. Orice altă discuție care vizează exclusiv câștigul de capital politic aduce deservicii interesului elevilor și sistemului de învățământ românesc, în general, care se află într-un proces de recâștigare a prestigiului. Deopotrivă, acest tip de dezbateri politicianiste aduce prejudicii demnității și profesionalismului cadrelor didactice și umbrește munca elevilor și a părinților.
Ministerul Educației Naționale precizează că elaborarea subiectelor pentru evaluarea națională se face în baza programei de examen parcurse de elevi. Subiectele au un grad de dificultate mediu și vizează evaluarea competențelor dobândite de elevi pe parcursul ciclului gimnazial. Toate subiectele sunt traduse în 6-8 limbi, în funcție de caz. În procesul de elaborare și selectare a subiectelor pentru evaluarea națională 2013 au fost implicați 250 de profesori din toată țara, care predau la catedră, sub coordonarea Centrului Național de Evaluare și Examinare. Procesul de elaborare și selectare a subiectelor începe în luna octombrie a anului precedent examenelor și se încheie în luna iunie a anului în care se susține evaluarea națională. Subliniem că toți itemii care se află în baza de date a Centrului Național de Evaluare și Examinare sunt supuși unei verificări multiple. De asemenea, păstrarea și transmiterea subiectelor se face în condiții de maximă securitate. Examinarea elevilor a fost corect realizată, în fiecare sală de examen din țară au funcționat camerele de supraveghere, iar profesorii supraveghetori au asigurat desfășurarea în bune condiții a probelor. (Biroul de Presă al MEN)