Noutăți de ultimă oră pentru cercetarea românească

FLORIN ANTONESCU

O panoramă la zi asupra cercetării românești, cu perspectivele așteptate, chiar stringente, legate nu numai de relansarea economiei, a societății, ci de așezarea în forme noi de aplicare. Criza prin care trecem poate să constituie un moment de reflecție, de redescoperire și de reinventare. Poate să reprezinte deopotrivă învățătură de minte și reconsiderare a învățăturii de carte făcute cu seriozitate.

Proiecte finanțate de Ministerul Educației și Cercetării  

Ministerul Educației și Cercetării a aprobat lansarea competiției 2020 pentru Proiecte de Cercetare Exploratorie (PCE) din cadrul Programului 4 – Cercetare fundamentală și de frontieră, Planul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2015-2020 (PNCDI III). Pe această cale, beneficiază de sprijin  cercetarea ştiinţifică fundamentală, interdisciplinară, exploratorie. Adresarea este către cercetători cu performanţe demonstrate prin calitatea şi recunoaşterea internaţională a publicaţiilor ştiinţifice, inclusiv cercetători care activează în străinătate (cetăţeni români sau străini) şi doresc să conducă proiecte de cercetare de înalt nivel ştiinţific în instituţii din România.

Principalele obiective vizate sunt creșterea prestigiului cercetării ştiinţifice din România, cuantificat prin rezultate ştiinţifice de nivel internaţional; identificarea, susţinerea şi dezvoltarea echipelor de cercetare pentru a le permite să atingă, să menţină şi să consolideze masa critică necesară competitivităţii acestora pe plan internaţional; atragerea resurselor umane naţionale şi internaţionale de calitate pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice din România; implementarea principiului „finanţarea urmează performanţa” în cercetare.

Rezultatele sunt așteptate la nivel științific de excelenţă, reflectate în creşterea numărului de publicaţii cu impact internaţional şi a numărului de invenţii brevetate, aplicate în economie. De asemenea, sunt așteptate creşterea capacităţii de cercetare, inclusiv a numărului de cercetători angajați cu normă întreagă în sistemul național de cercetare-dezvoltare; încurajarea și formarea cercetătorilor într-un mediu de înaltă calitate ştiinţifică; atragerea şi implicarea cercetătorilor din străinătate în proiecte cu impact asupra creşterii vizibilităţii internaţionale a cercetării ştiinţifice româneşti; creşterea capacităţii de a candida cu succes la instrumente de finanţare europene şi internaţionale de cercetare.

Suma alocată este de 90.000.000 de lei. Finanţarea şi monitorizarea proiectelor sunt asigurate de Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).

Creșterea fondurilor atrase din programe comunitare

Guvernul a aprobat Memorandumul privind utilizarea mecanismului de sprijin al politicilor din Programul Orizont 2020 pentru evaluarea politicilor naționale în domeniul cercetare, dezvoltare şi inovare, al guvernanței și arhitecturii instituționale. Memorandumul este important pentru că fundamentează integrarea în Spațiul European al Cercetării, odată cu constituirea suportului științific necesar unei reforme profunde a sistemului Cercetare-Dezvoltare-Inovare (CDI) – Policy Support Facility (PSF).

Conceptul de Spațiu European de Cercetare (ERA) a fost lansat de către Comisia Europeană în anul 2000 și  actualizat succesiv în perioada 2008-2015 printr-o serie de reforme care au conturat ERA prin direcționalitate, prioritizare, guvernanță, reforme concretizate prin stabilirea unui mecanism de monitorizare și suport din partea Comisiei Europene, cu sprijinul statelor membre.

Mecanismul de sprijin pentru reforma politicilor naționale de cercetare dezvoltare și inovare este finanțat 100% prin Programul Orizont 2020. Sprijinul este acordat autorităților publice naționale cu atribuții în domeniul CDI, la solicitarea acestora, din partea unor experți recunoscuți de către Comisia Europeană. Rolul sprijinului se manifestă în armonizarea sistemelor naționale CDI în cadrul ERA, pe diverse paliere: stimulente fiscale pentru CDI, știință deschisă, finanțare bazată pe performanță a organismelor publice de cercetare, interoperabilitatea programelor naționale de cercetare și inovare.

Instrumentul a fost utilizat de multe țări pentru evaluarea politicilor CDI, a strategiilor și programelor naționale din domeniu. Ministerul Educației și Cercetării a participat la schimbul de bune practici (PSF-MLE) privind alinierea și interoperabilitatea programelor naționale de cercetare (2016-2017), elaborarea de strategii naționale, elaborarea „foii de parcurs” pentru cooperarea internațională în cercetare și inovare (2019-2020).

De asemenea, Ministerul Educației și Cercetării a inițiat dialogul bilateral dintre România și Comisia Europeană – Direcția Generală Cercetare și Inovare și Direcția Generală Regio. Au participat Ministerul Fondurilor Europene și Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, în marja Semestrului European. Comisia Europeană și-a reafirmat sprijinul pentru PSF, a sugerat un calendar de implementare și a indicat modalități concrete prin care evaluarea poate contribui la forma finală a Strategiei Naționale pentru Cercetare-Inovare și Specializare Inteligentă (SNCISI). Comisia Europeană a apreciat disponibilitatea României de a realiza o evaluare de amploare a sistemului CDI ca bază pentru o reformă susținută atât la nivel programatic și instituțional, cât și la nivel legislativ.

Specializarea inteligentă, prioritatea anului

Prioritățile Ministerului Educației și Cercetării pentru acest an sunt elaborarea Strategiei Naționale pentru Specializare Inteligentă (SNSI), elaborarea Strategiei Naționale de Cercetare-Dezvoltare-Inovare (SNCDI), elaborarea următorului Plan Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare (PNCDI).

Ca propunere, a fost avansată crearea unui comitet interinstituțional coordonat de Ministerul Educației și Cercetării, care să sprijine evaluarea cu experți externi a politicilor naționale în domeniul CDI, a guvernanței și a arhitecturii instituționale, în vederea unei integrări optime în Spațiul European al Cercetării. Din comitet vor face parte reprezentanți ai instituțiilor publice centrale și ai altor organizații relevante pentru activitățile de CDI.

Foto: Măgurele Science Park (MSP), o emblemă a cercetării de top; fondatori Consiliul Județean Ilfov, Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară Horia Hulubei,Primăria Măgurele, asociați Universitatea din București, Universitatea Politehnica din București