Memorandum româno-chinez privind recunoașterea reciprocă a diplomelor universitare

Marcela GHEORGHIU

Guvernul a aprobat joi, 21 mai, Memorandumul între Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Educației din China privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor din învățământul superior, în vederea continuării studiilor în instituțiile de învățământ superior de pe teritoriul celor două state.

Astfel, vor fi recunoscute diplomele emise de universități, academii de studii, institute de cercetare, școli de studii superioare, acreditate conform legislației din România și diplomele și certificatele emise de instituții de învățământ superior și institute de cercetare din China.

România și-a luat angajamentul de a recunoaște următoarele certificate și diplome din învățământul superior chinez: certificatul de absolvire a cursului special de educație (Zhuanke), certificatul de absolvire a cursului general de educație și/sau diplomă de licență, certificatul de absolvire – nivel Master, certificatul de absolvire – nivel Doctorat.

La rândul ei, China va recunoaște următoarele diplome din învățământul superior românesc: diploma de licență, diploma de inginer, diploma de urbanist, diploma de licență și master, diploma de arhitect; diploma de master și diploma de doctor în științe.

Pentru a fi recunoscute diplomele și certificatele obținute în România, acestea trebuie să fie însoțite de o dovadă a autenticității, eliberată de instituțiile de învățământ superior, în timp ce diplomele și certificatele eliberate de instituțiile de învățământ superior sau institut de cercetare din China trebuie să fie însoțite de o dovadă a verificării, emisă de autoritățile centrale competente.

În comunicatul emis de Ministerul Educației și Cercetării se precizează, în încheiere, faptul că învățământul superior din țara noastră este organizat în universități, academii de studii, institute de cercetare, școli de studii superioare, autorizate provizoriu sau acreditate conform legii, toate universitățile acreditate sau autorizate utilizând Sistemul European de Credite Transferabile și eliberând Suplimentul la diplomă.