Formarea continuă online a cadrelor didactice

FLORIN ANTONESCU

Programele acreditate de formare continuă a cadrelor didactice vor fi reorganizate și se vor desfășura online pentru o perioadă cel puțin egală cu durata suspendării cursurilor, s-a stabilit prin ordin al ministrului educației și cercetării. Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească în totalitate un program ca să fie acceptat în această formă sunt:

 • deținerea avizului Comisiei Specializate de Acreditare (CSA), acordat doar în format sincron audio-video (webinar) – utilizând facilitățile platformelor/aplicațiilor de formare e-learning, avizate pentru programele respective – și doar pentru grupele de cursanți din seriile curente, implicate în activitățile de formare la data suspendării acestora
 • acordul a cel puțin jumătate + 1 din numărul cursanților notificați pentru participare la activitățile desfășurate sub formă de webinar
 • declarație pe proprie răspundere, datată și semnată, din partea fiecărui cursant/ participant la aceste activități de formare online (webinar), care să ateste accesul la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii programului
 • declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al furnizorului, privind capacitatea acestuia de transformare a activităților față-în-față în activități online de tip sincron audio-video (webinar)
 • existența unor contracte de închiriere sau de punere la dispoziție de mijloace electronice, încheiate de furnizorul de formare cu terți și a procesului-verbal de predare a acestora către cursanți, după caz, în situația desfășurării unor activități de formare în regim online
 • denumirea platformei/aplicației e-learning și linkul către aceasta, cu prezentarea / descrierea succintă a specificațiilor tehnice și cu prezentarea ghidului de utilizare a platformei, adaptat desfășurării activităților din cadrul programului de formare în regim online, conform planului de învăţământ al programului de formare continuă acreditat.

Ordinul ministerial prevede că „reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării cu atribuții de serviciu în domeniu vor primi drept de acces la desfășurarea activităților de formare online de tip sincron audio-video (webinar), în vederea monitorizării acestora”.

Formarea și evaluarea prin proiecte europene, reorganizate online

Ministerul Educației și Cercetării anunță că „și activitățile de formare și de evaluare finală a programelor de formare continuă acreditate față-în-față sau blended-learning, implementate în cadrul unor proiecte cu finanțare europeană, vor fi reorganizate și susținute în regim online și pentru grupele de cursanți din serii nou constituite, cu avizul CSA. Respectarea acelorași condiții este obligatorie și trebuie dublată de justificarea acestei situații în baza graficelor de implementare aprobate prin contractele de finanțare ale proiectelor respective. Ordinul de ministru recent aprobat mai stabilește că, pentru o perioadă cel puțin egală cu aceea a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ de stat și particular, activitățile de formare și de evaluare finală față-în-față a programelor de formare continuă acreditate blended-learning, aflate în implementare la data suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar de stat și particular, vor fi reorganizate și desfășurate în regim online.

Trecerea în sistem online este condiționată de respectarea cumulativă a următoarelor condiții:

 • desfășurarea activităților în format sincron audio-video (webinar), utilizând facilitățile platformelor de formare e-learning/aplicațiilor acreditate pentru programele respective
 • acordul a cel puțin jumătate + 1 din numărul cursanților notificați pentru participare la activitățile desfășurate în format online de tip sincron audio-video (webinar)
 • declarație pe proprie răspundere a fiecărui cursant, participant la activitățile de formare online, care atestă faptul că acesta are acces la internet și la mijloacele electronice necesare parcurgerii programului de formare în regim online, datată și semnată
 • declarație pe proprie răspundere a reprezentantului legal al furnizorului, privind  capacitatea furnizorului de transformare a activităților față-în-față în activități online de tip sincron audio-video (webinar)
 • acordarea dreptului de acces la desfășurarea activităților de formare online de tip sincron audio-video (webinar) pentru reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării cu atribuții de serviciu în domeniu, în scopul monitorizării”.