Noutăți la înscrierea în învățământul primar

FLORIN ANTONESCU

Calendarul și metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primarau fost modificate și completate prin ordin al ministrului educației și cercetării. Înscrierile în clasa pregătitoare se fac până la 7 iulie:

copiii care împlinesc 6 ani până la 31 august 2020 – prin cerere-tip de înscriere online din aplicația informatică, completată de părintele/tutorele legal instituit/reprezentantul legal, cerere transmisă la unitatea de învățământ (e-mail, poștă, direct) cu documentele doveditoare și cu declarație-tip pe proprie răspundere cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor completate; comisia de înscriere din școală compară datele completate în cererea-tip cu documentele transmise

copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2020 inclusiv – la solicitarea scrisă a părinților/tutorilor legal instituiți/împuterniciților legali adresată grădiniței pe care copilul a frecventat-o, aceasta eliberând recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare; dacă copilul nu a frecventat grădinița (s-a întors din străinătate etc.), cererea-tip se adresează CJRAE/CMBRAE, copilul este programat la sediu pentru evaluarea dezvoltării, în urma evaluării se eliberează recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după care se poate derula înscrierea.  

După perioada de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se face în două etape succesive:

8-20 iulie – repartizarea pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, folosind aplicația informatică și în baza deciziilor consiliilor de administrație ale unităților de învățământ, luate în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare

21-31 iulie – înscrierea pe locurile libere a copiilor care nu au participat la prima etapă sau nu au fost distribuiți din diferite motive, conform procedurii elaborate de inspectoratul școlar județean/ISMB.

Centralizarea și soluționarea de către inspectoratele școlare ale cererilor pentru copiii care nu au fost încă înscriși se face în perioada 1-4 septembrie, când inspectoratele școlare rezolvă și orice alte situații referitoare la înscriere.

Ministerul Educației și Cercetării accentuează că toate aspectele trebuie rezolvate „având în vedere cu prioritate interesul superior al copilului” și că „toate unitățile de învățământ au obligația de a oferi informații referitoare la procedura de înscriere a copiilor în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă”.