Ministerul Educației și Cercetării a publicat Calendarul înscrierilor în învățământul primar

A fost publicat, în Monitorul Oficial, Ordinul ministrului Educației și Cercetării, Monica Anisie, privind modificarea și completarea Calendarului și a Metodologiei de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2020-2021. Potrivit site-ului Ministerului Educației, ordinul cuprinde principalele modificări și completări privind aspecte procedurale și de calendar.

Astfel, copiii care împlinesc vârsta de 6 ani până pe 31 august 2020, inclusiv, potrivit Ordinului de ministru, pot fi înscriși în clasa pregătitoare până în  data de 7 iulie. În acest caz, părinții (sau tutorii legal instituiți) pot completa cererea-tip de înscriere online sau o pot descărca din aplicația informatică, completa și transmite la unitatea de învățământ, însoțită de documentele doveditoare și de o declarație-tip pe proprie răspundere, cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor respective. Transmiterea documentelor se poate face pe e-mail sau prin poștă. De asemenea, părintele are posibilitatea să decidă dacă depune direct la unitatea de învățământ cererea de înscriere și documentele doveditoare.

Și copiii care împlinesc vârsta de 6 ani după 1 septembrie, până la sfârșitul anului în curs,  vor putea fi înscriși în clasa pregătitoare tot până în data de 7 iulie, la solicitarea scrisă a părinților.

În situația în care copilul a frecventat grădinița în anul școlar curent, părinții vor completa cererea-tip și o vor putea trimite, fie pe e-mail, fie prin poștă sau o vor putea depune direct la sediul unității de învățământ preșcolar. Aceasta va elibera recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare. În Ordinul de ministru se specifică faptul că respectiva recomandare se va comunica în scris, pe e-mail sau prin poștă, ori va fi înmânată direct părintelui.

Dacă un copil nu a frecventat grădinița sau s-a întors din străinătate, părinții vor completa cererea și o vor adresa CJRAE/CMBRAE, pe e-mail, prin poștă sau o vor depune direct la sediul grădiniței. În urma unei programări la sediul CJRAE/CMBRAE, respectiv a evaluării dezvoltării copilului, se va elibera recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare. Recomandarea eliberată de CMBRAE/CJRAE se va comunica pe e-mail sau prin poștă, ori va fi înmânată direct părintelui (sau tutorelui legal instituit).

După obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare, părinții pot să completeze cererea de înscriere online sau să o descarce din aplicația informatică, să o completeze și să o trimită la unitatea de învățământ, împreună cu documentele doveditoare, inclusiv cu recomandarea înscrierii în clasa pregătitoare și declarația-tip pe propria răspundere, cu privire la veridicitatea datelor și informațiilor completate. Documentele se vor transmite pe e-mail sau  prin poștă, ori se vor depune direct la unitatea de învățământ.

Dacă părinții vor depune cererea de înscriere și documentele necesare înscrierii în clasa pregătitoare direct la unitatea de învățământ, validarea înscrierii se va realiza de către un membru al Comisiei de înscriere din unitatea respectivă, în prezența părintelui.

Conform aceluiași Ordin de ministru, după încheierea perioadei de completare și validare a cererilor de înscriere, cuprinderea copiilor în clasa pregătitoare se va face în două etape:

a) în prima dintre ele (8-20 iulie), cei mici vor fi înscriși pe baza informațiilor din cererea de înscriere și din documentele depuse de părinți, prin intermediul aplicației informatice, în baza deciziilor luate de consiliile de administrație ale respectivelor unități de învățământ, în urma aplicării criteriilor de departajare pentru copiii din alte circumscripții școlare;

b) În cea de a doua etapă (21 – 31 iulie) are loc înscrierea, pe locurile libere rămase, a copiilor care nu au participat la prima etapă sau care nu au fost distribuiți, din diferite motive, conform procedurii inspectoratul școlar județean sau a ISMB.

În intervalul 1-4 septembrie, inspectoratele școlare vor centraliza și soluționa cererile de înscriere pentru copiii care nu au fost încă înscriși în vreo unitate de învățământ. Tot inspectoratele școlare sunt cele care vor soluționa orice alte situații referitoare la înscrierea în învățământul primar, ținându-se cont – se specifică în Ordinul ministrului – de interesul superior al copilului.

Toate unitățile de învățământ au obligația să ofere informații referitoare la procedura de înscriere în învățământul primar, indiferent dacă părinții fac parte sau nu din circumscripția respectivă, se mai spune în Ordinul ministrului Educației și Cercetării, Monica Anisie. (Sursa: edu.ro)